آهن آنلاین

فلنج عینکی

سرتیترها
فلنج عینکی جهت اتصال به اتصالات جوشی یا نازلهای تجهیزات و مخازن در دو نوع معمولی و بلند ساخته می شود.به علت ضخامت کافی در جاهایی که دما زیاد و تنش های برشی فشاری و ارتعاشی وجود دارد بکار میرود
فلنج عینکی فلنج عینکی
دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر