پروفیل گالوانیزه محصولات

لیست قیمت پروفیل گالوانیزه

خدمات گالوانیسیون به روش غوطه وری گرم که به سه صورت تمام اتوماتیک ، نیمه اتوماتیک و دستی ارائه میگردد. با توجه به اینکه در این سه روش ضخامت پوشش از حداقل 45 تا120 میکرون متغیر میباشد بهترین پیشنهاد قیمت با توجه به محل تخلیه شماصورت خواهد گرفت.چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. ***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

اخبــار

لوله مانیسمان

24 ساعت پیش

گریتینگ

4 روز پیش

اسلب

1 هفته پیش

خواص آلومینیوم

1 هفته پیش

آلومینیوم

1 هفته پیش

آهن

2 هفته پیش

نوسانات قیمت استنلس استیل

4 هفته پیش

قصه فروش

1 ماه پیش

موارد و فاکتور های تعیین کننده و تاثیر گذار در قیمت فولاد

2 ماه پیش

چرا آهن آنلاین؟؟؟

2 ماه پیش

پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه 2

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

سایز(mm)

ضخامت(mm)

طول(m)

تحویل

قیمت

توضیحات بیشتر

5410 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری

20*20
2
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8608 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه

20*30
2
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8609 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه

30*30
2
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8610 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه

40*20
2
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
5411 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری

40*40
2
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
5345 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲*۳۰*۵۰ شاخه ۶ متری

50*30
2
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
5413 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری

50*50
2
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8611 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲  ۶۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه

60*40
2
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
0264 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری

60*60
2
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
0213 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲*۷۰*۷۰ شاخه ۶ متری

70*70
2
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
5330 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری

80*80
2
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8612 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه

80*40
2
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8613 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲  ۹۰*۹۰   تهران    ۶ متری کارخانه

90*90
2
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵

پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه 2/5

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

سایز(mm)

ضخامت(mm)

طول(m)

تحویل

قیمت

توضیحات بیشتر

8614 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه

30*30
2.5
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8615 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه

40*20
2.5
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8616 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه

40*40
2.5
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
0124 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۵۰*۳۰   شاخه ۶ متری

50*30
2.5
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8617 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه

50*50
2.5
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8618 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۶۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه

60*40
2.5
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
0106 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲٫۵*۷۰*۷۰ شاخه ۶ متری

70*70
2.5
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
0125 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲٫۵*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری

80*80
2.5
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8619 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه

80*40
2.5
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
0104 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲٫۵*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری

90*90
2.5
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8620 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۱۰۰*۱۰۰   تهران    ۶ متری کارخانه

100*100
2.5
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵

پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه 3

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

سایز(mm)

ضخامت(mm)

طول(m)

تحویل

قیمت

توضیحات بیشتر

5412 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۳*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری

40*40
3
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8621 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۳  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه

50*50
3
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
3404 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۳*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری

60*60
3
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8622 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۳  ۷۰*۷۰   تهران    ۶ متری کارخانه

70*70
3
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
2763 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۳*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری

80*80
3
6 متری
بنگاه تهران
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8623 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۳  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه

80*40
3
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
0103 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۳*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری

90*90
3
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
5357 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۳*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری

100*100
3
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵

پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه 4

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

سایز(mm)

ضخامت(mm)

طول(m)

تحویل

قیمت

توضیحات بیشتر

8624 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۴  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه

40*40
4
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8625 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۴  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه

50*50
4
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8626 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۴  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه

60*60
4
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
0261 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۴*۱۲۰*۶۰ شاخه ۶ متری

60*120
4
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8627 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۴  ۷۰*۷۰   تهران    ۶ متری کارخانه

70*70
4
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
2784 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۴*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری

80*80
4
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
8628 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۴  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه

80*40
4
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵
0008 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۴*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری

90*90
4
6 متری
کارخانه
+ 90,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۶
0147 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۴*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری

100*100
4
6 متری
کارخانه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۰۵

پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه 2/5

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

سایز(mm)

ضخامت(mm)

طول(m)

تحویل

قیمت

توضیحات بیشتر

0098 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه ۲٫۵ *۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری

60*60
2.5
6 متری
کارخانه
+ 90,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۱:۴۰

پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه 3

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

سایز(mm)

ضخامت(mm)

طول(m)

تحویل

قیمت

توضیحات بیشتر

0014 فروش ویژه

پروفیل گالوانیزه  ۳*۶۰*۱۲۰ شاخه ۶ متری

60*120
3
6 متری
کارخانه
+ 90,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۱:۴۰
جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگرام مشاهده صفحه
اشتراک گذاری