آهن آنلاین
فیلترها

قیمت پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه 2
| امروز  ( 1403/5/3 )
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل قیمت (تومان)
20*20
2
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
55,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
30*20
2
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
55,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
30*30
2
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
20*40
2
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
40*40
2
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
30*50
2
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
50*50
2
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
60*40
2
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
60*60
2
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
70*70
2
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
80*80
2
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
40*80
2
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
90*90
2
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
پروفیل گالوانیزه 2/5
| امروز  ( 1403/5/3 )
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل قیمت (تومان)
30*30
2.5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
20*40
2.5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
40*40
2.5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
30*50
2.5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
50*50
2.5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
60*40
2.5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
60*60
2.5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
53,590
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
70*70
2.5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
80*80
2.5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
40*80
2.5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
90*90
2.5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
100*100
2.5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
54,050
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
پروفیل گالوانیزه 3
| امروز  ( 1403/5/3 )
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل قیمت (تومان)
40*40
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
51,230
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
50*50
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
51,230
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
60*60
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
51,230
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
60*120
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
51,230
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
70*70
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
51,230
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
80*80
3
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
51,230
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
40*80
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
51,230
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
90*90
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
51,230
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
100*100
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
51,230
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : -0.5%
پروفیل گالوانیزه 4
| امروز  ( 1403/5/3 )
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل قیمت (تومان)
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
53,250
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : +0.0%
50*50
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
53,250
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : +0.0%
60*60
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
53,250
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : +0.0%
60*120
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
53,250
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : +0.0%
70*70
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
53,250
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : +0.0%
80*80
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
53,250
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : +0.0%
40*80
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
53,250
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : +0.0%
90*90
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
53,250
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : +0.0%
100*100
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
53,250
آخرین بروز رسانی : 1403/5/3
نمودار نوسانات : +0.0%
آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/4/27 )
پروفیل گالوانیزه 4
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل قیمت (تومان)
90*90
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
53,250
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
کارشناسان واحد پروفیل گالوانیزه
هانیه نظری (کارشناس فروش پروفیل)
هانیه نظری
کارشناس فروش پروفیل
بهنوش براتی هفدانی (کارشناس فروش پروفیل)
بهنوش براتی هفدانی
کارشناس فروش پروفیل
علیرضا قدیمی دیزج (کارشناس خرید پروفیل)
علیرضا قدیمی دیزج
کارشناس خرید پروفیل
محمد حسن یگانه امیری (سرپرست خرید لوله)
محمد حسن یگانه امیری
سرپرست خرید لوله
نوید وطن دوست (STB لوله پروفیل و ورق سرد)
نوید وطن دوست
STB لوله پروفیل و ورق سرد

قیمت پروفیل گالوانیزه

در لیست زیر قیمت پروفیل گالوانیزه در ضخامت‌ها و سایزهای مختلف قابل مشاهده است. قوطی‌های گالوانیزه در سایز و طول های خاص قابل عرضه می‌‎‍‌باشد. خدمات گالوانیسیون در پروفیل به روش غوطی وری گرم که به صورت تمام اتوماتیک ، نیمه اتوماتیک و دستی ارائه می‌گردد. باتوجه به سایز قوطی در این سه روش ضخامت پوشش از حداقل 45 تا 120 میکرون متغیر می‌باشد. بهترین پیشنهاد قیمت پروفیل گالوانیزه با توجه به محل تخلیه شما ارائه می‌گردد.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"پروفیل گالوانیزه از مهم‌ترین انواع پروفیل محسوب می‌شود و به خاطر حجم تقاضای زیادی که برای خرید آن وجود دارد، نوسان بسیار زیادی دارد. قیمت پروفیل گالوانیزه بر اساس معیارهایی از جمله: کارخانه تولید کننده، نوع گالوانیزه، قیمت دلار و هزینه تمام شده مواد اولیه برای کارخانه تعیین می‌شود. پیشنهاد می‌شود که برای جلوگیری از متضرر شدن، قبل از خرید حتما قیمت روز پروفیل گالوانیزه را استعلام بگیرید."

قیمت پروفیل گالوانیزه، به صورت روزانه در این صفحه بروزرسانی می‌شود و همچنین شما می‌توانید در لیست زیر صفحات انواع دیگر پروفیل را مشاهده نمایید:

قیمت انواع مختلف قوطی و پروفیل بر حسب نوسانات بازار فولاد، تغییر می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید:  02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

قیمت پروفیل گالوانیزه
... بیشتر

سوالات متداول

روند خرید پروفیل گالوانیزه به چه شکل است ؟

با مراجعه به صفحه مخصوص پروفیل گالوانیزه در آهن آنلاین می‌توانید با کارشناسان مخصوص این محصول تماس گرفته و خرید خود را ثبت کنید.

از کجا می‌توانیم قیمت روز پروفیل گالوانیزه را در سایزبندی های مختلف ببینیم ؟

در آهن آنلاین و در صفحه مخصوص پروفیل گالوانیزه شما به لیست کامل قیمت پروفیل گالوانیزه در سایز بندی های مختلف دسترسی دارید.

ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x