آهن آنلاین

باید حالت خوب باشه

اینجا "اصل اینه که حالت خوب باشه" وبرای این حال خوب همیشه یه برنامه ریزی داریم چون اعتقاد داریم ، کار و حال خوبه که یه محیط پویا میسازه . ما 243 نفریم ، اما همیشه یه جای خالی برای یک همراه تازه داریم ؛ اگر پر از ایده و انرژی هستی باهامون همراه شو

career-12 career-10 career-13 career-11 career-14 career-12 career-15 career-13 career-16 career-14 career-8 career-11 career-9 career-12 career-10 career-13 career-11 career-14 career-12 career-15 career-13 career-16 career-14 career-8 career-11 career-9
یک روز با آهن آنلاین

فرصت های شغلی آهن آنلاین

مسیری که برای ورود به آهن آنلاین باید طی کنی.
1 ارسال رزومه
2 بررسی رزومه
3 دعوت به مصاحبه
4 آزمون و مصاحبه فنی
5 مصاحبه منابع انسانی
6 بررسی نهایی
7 آغاز به همکاری

لحظه های جیوه ای

اینجا آهن آنلاینه اما لحظه های شادمون عین جیوه نرمه. بعد از اینکه فرصت های شغلی رو خوندی بد نیست، از ساعت های غیر کاری ما هم با خبر بشی. ما دنبال فرصت برای کنار هم بودن هستیم. راستی اگر اهل بازی های مختلف، مافیا وچالش هستی، قبل از اومدن تمرین کن که رقیب زیاد داری.

آدرس ما‍