ورق سربی

قیمت ورق سربی

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. ***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***
فرصت های استخدامی
ورق سربی

ورق سربی بنگاه تهران

تاریخ بروزرسانیامروز
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
کدنامانبارقیمتتوضیحات بیشتر
10022
ورق سربی  9          بنگاه تهران
بنگاه تهران
734,590 ریال
1400/10/30-06:28
10018
ورق سربی  5          بنگاه تهران
بنگاه تهران
734,590 ریال
1400/10/30-06:28
10019
ورق سربی  6          بنگاه تهران
بنگاه تهران
734,590 ریال
1400/10/30-06:28
10021
ورق سربی  8          بنگاه تهران
بنگاه تهران
734,590 ریال
1400/10/30-06:28
10014
ورق سربی  1          بنگاه تهران
بنگاه تهران
734,590 ریال
1400/10/30-06:28
10017
ورق سربی  4          بنگاه تهران
بنگاه تهران
734,590 ریال
1400/10/30-06:28
10023
ورق سربی  10          بنگاه تهران
بنگاه تهران
734,590 ریال
1400/10/30-06:28
10015
ورق سربی  2          بنگاه تهران
بنگاه تهران
734,590 ریال
1400/10/30-06:28
10020
ورق سربی  7          بنگاه تهران
بنگاه تهران
734,590 ریال
1400/10/30-06:28
10016
ورق سربی  3          بنگاه تهران
بنگاه تهران
734,590 ریال
1400/10/30-06:28
جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگراممشاهده صفحه