آهن آنلاین
محاسبه وزن

قیمت های اعلام شده امروز

ورق A283 6

| آخرین بروزرسانی : امروز
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
Gr C
6
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
196,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : +2.4%
Gr C
6
6000*1500
فولاد مبارکه
شیت
بنگاه تهران
196,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0

ورق A283 8

| آخرین بروزرسانی : امروز
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
Gr C
8
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
189,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : +1.0%
Gr C
8
6000*1500
فولاد مبارکه
شیت
بنگاه تهران
194,500
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : +0.9%

ورق A283 10

| آخرین بروزرسانی : امروز
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
Gr C
10
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
225,230
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
Gr C
10
6000*1500
فولاد مبارکه
شیت
بنگاه تهران
194,500
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : +0.9%
Gr C
10
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
189,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : +1.0%

ورق A283 12

| آخرین بروزرسانی : امروز
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
12
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
225,230
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
Gr C
12
6000*1500
فولاد مبارکه
شیت
بنگاه تهران
194,590
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : +0.9%
Gr C
12
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
189,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : +1.0%

ورق A283 15

| آخرین بروزرسانی : امروز
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
15
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
238,080
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0

ورق A283 20

| آخرین بروزرسانی : امروز
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
20
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
224,320
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0

ورق A283 30

| آخرین بروزرسانی : امروز
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
30
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
236,240
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0

ورق A283 35

| آخرین بروزرسانی : امروز
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
35
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
220,650
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0

ورق A283 40

| آخرین بروزرسانی : امروز
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
40
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
220,650
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0

ورق A283 45

| آخرین بروزرسانی : امروز
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
45
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
211,470
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0

ورق A283 50

| آخرین بروزرسانی : امروز
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
50
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
227,070
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0

قیمت های اعلام شده روز های پیشین

ورق A283 8

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
8
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
344,500
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
-
8
2000*6000
اکسین اهواز
شیت
بنگاه تهران
358,260
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
-
8
2000*6000
اکسین اهواز
شیت
بنگاه تهران
358,260
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0

ورق A283 10

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
10
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
229,820
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0

ورق A283 12

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
12
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
229,820
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0

ورق A283 15

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
15
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
243,580
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0

ورق A283 20

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
20
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
229,820
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : +0.4%

ورق A283 25

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
25
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
228,900
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
A283
25
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
228,900
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0

ورق A283 30

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
30
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
243,580
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : +0.4%

ورق A283 35

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
35
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
227,990
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0

ورق A283 40

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
40
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
227,530
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0

ورق A283 45

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
45
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
220,650
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : -1.2%

ورق A283 50

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار قیمت (ریال)
A283
50
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
232,570
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد ورق A283
کارشناسان واحد ورق A283
نسیم قنبری
نسیم قنبری (سرپرست فروش ورق آلیاژی)
آرش مه پیما
آرش مه پیما (مشاور خرید STB ورق سیاه و آلیاژی)
زینب شوشتری
زینب شوشتری (کارشناس خرید ورق آلیاژی)
کنعان محرمی
کنعان محرمی (کارشناس خرید ورق آلیاژی)
فرنوش عطاپور
فرنوش عطاپور (کارشناس فروش ورق آلیاژی)

ورق A283

قیمت ورق A283 از کارخانه‌های تولیدی معتبر فولاد مبارکه و اکسین اهواز و تولید خارجی شامل پوسکو کره، ایلیج اکراین، (MMK) روس، دیلینگر و دیلیدور آلمان،نوستا روسیه، ایثار هند و دوفرکو بلژیک موجود می‌باشد. ورق A283 در عرض های 1.5، 2، 2.5 و غیره موجود می‌باشد. کلیه ورق‌های آلیاژی به شرط آنالیز در مبدا و مقصد به صورت نمونه‌برداری از ورق با حضور بازرسین ما و شما امکان پذیر می‌باشد. در صورت عدم تطابق محصول، هزینه آنالیز و تعویض کالا پرداخت می‌شود. ورق A283 در چهار گرید مختلف A,B,C,D تولید می شود که تفاوت عمده آن ها در مقدار کربن موجود در ورق می باشد، با افزایش درصد کربن سختی افزایش پیدا می کند اما قابلیت جوشکاری کاهش می باید، در این میان ورق A283 گرید C مناسب ترین درصد کربن و سختی را دارا می باشد بنابراین پر مصرف ترین و بهترین قیمت ورق سیاه A283 برای گرید C می باشد.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“قیمت ورق a283، به عوامل متعددی بستگی دارد. این محصول فولادی که 4 رده دارد، از نظر خصوصیات فنی باهم متفاوتند، به همین علت قیمت ورق a283، علاوه بر کارخانه تولیدکننده آن، به مشخصات فنی هم وابسته است. قیمت روز ورق a283 که در صنایعی همچون: کشتی‌سازی، قطعه‌سازی، تولید انواع لوله و... مورد استفاده قرار می گیرد، برای فعالان این صنایع اهمیت بسیار زیادی دارد.”

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

سوالات متداول

ورق a283 کدام تولیدکنندگان پرفروش‌تر است؟

ورق a283 دو کارخانه فولاد مبارکه و اکسین اهواز از بهترین انواع این محصول فولادی است که خریداران زیادی دارد؛ به همین خاطر اطلاع از قیمت روز ورق a283 این دو برند برای مصرف کنندگان اهمیت دارد.

سایز و گریدهای پرمصرف ورق a283 کدامند؟

این مقطع در سایزها و گریدهای متنوع در کارخانه‌های فولادی تولید می‌شود؛ اما پرمصرف‌ترین گرید C در ضخامت های 20، 25، 40 و… است.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x