لیست قیمت سفارشی
فیلترها 0
نمایش قیمت با ارزش افزوده

قیمت های اعلام شده امروز

نمایش قیمت با ارزش افزوده

قیمت ورق آلومینیوم نورد اراک

|
آخرین بروزرسانی : امروز
آلیاژضخامتحالتابعادبرندانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوسانات
31050.3شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.3رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.3شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.4رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.4شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.4شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.5رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.5شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.5رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.6رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.6شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.6رولعرض 1200نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.6شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.7شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.7رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.7رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.7شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.8شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.8شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.8رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31050.8رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31051رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31051شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31051شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31051رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31051.25شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31051.25رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31051.25رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31051.25شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31051.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31051.5رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31051.5شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31051.6شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31052شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31052شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31052رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31052.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31052.5شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,020,280
0
31053شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,029,450
0
31053شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,029,450
0
31054شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,029,450
0
31054شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران1401/4/9
1,029,450
0

قیمت ورق آلومینیوم پارس آلومان کار

|
آخرین بروزرسانی : امروز
آلیاژضخامتحالتابعادبرندانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوسانات
10500.4شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران1401/4/9
1,011,110
0
10500.5شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران1401/4/9
1,011,110
0
10500.6شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران1401/4/9
1,011,110
0
10500.7شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران1401/4/9
1,011,110
0
10501شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران1401/4/9
1,011,110
0
10502شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران1401/4/9
1,011,110
0
10503شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران1401/4/9
1,011,110
0

قیمت ورق آلومینیوم پارس

|
آخرین بروزرسانی : امروز
آلیاژضخامتحالتابعادبرندانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوسانات
10500.8شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1401/4/9
1,011,110
0
10500.5شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1401/4/9
1,011,110
0
10500.6شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1401/4/9
1,011,110
0
10501شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1401/4/9
1,011,110
0
10502شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1401/4/9
1,011,110
0
10503شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1401/4/9
1,011,110
0
10505رول1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1401/4/9
1,130,370
0
10506شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1401/4/9
1,130,370
0
31057شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1401/4/9
1,130,370
0
31058شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1401/4/9
1,130,370
0
105010شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1401/4/9
1,130,370
0
105012شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1401/4/9
1,222,120
0
105014شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1401/4/9
1,222,120
0
105015شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران1401/4/9
1,222,120
0
بارگذاری بیشتر ...

به همین راحتی خرید کنید

در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با شماره 54712-021 داخلی ۶۶۶ تماس بگیرید.

درخواست خرید
تماس با شماره 54712-021
صدور پیش فاکتور
در کمتر از 30 دقیقه
نحوه تسویه
به صورت نقدی و اعتباری
کنترل کیفیت
و بازرسی توسط کارشناسان
بارگیری و حمل
و ارسال به مقصد
تسویه نهایی
باقی مانده پرداختی

قیمت ورق آلومینیوم

در لیست زیر، قیمت ورق آلومینیوم، از بهترین کارخانه‌ها و برندهای تولیدی معتبر را مشاهده می‌کنید. از جمله این برندها می‌توان به برندهای نورد، آلومینیوم اراک، آلومینیوم پارس و پارس آلومان کار اشاره کرد.  انواع ورق آلومینیوم شامل ورق «ساده و آجدار»، «رنگی»، «آنادیز شده»، «پلی کرافت» و «فرم دار» در ضخامت‌های 2/0 تا 30 میلی‌متر و آلیاژهای مختلف (سری 1000 تا 7000) به دو صورت رول (عرض 1000 و 1250 میلی‌متر) و شیت (1000*2000 و 1250*2500) قابل عرضه و ارائه می‌باشد.
پس از انتخاب محصول مورد نظر برای ثبت سفارش با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

تولید سفارشی انواع ورق آلومینیوم در فورم‌های مختلف از جمله، ذوزنقه، سینوسی و شادولاین.

تولید انواع پلی کرافت در سایزهای تجمیعی سفارشی جهت عایق بندی خطوط لوله.

انجام عملیات رنگ کوره‌ای و آنادایز.

فروش انواع ورق آلومینیوم آجدار با ضخامت‌ها و طرح‌های مختلف شامل بادومی، الماسی، امباس ابری و لوزی

فروش انواع ورق آلومینیوم رنگی مطابق با کاتالوگ رنگی (PAL) با استفاده از پودر الکترواستاتیک کوره‌ای، با ضخامت رنگ بین 50 تا 100 میلکرون متر در رنگ‌های مختلف به دو صورت رول و شیت با توجه به سفارش شما.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“ورق آلومینیوم، یکی از انواع ورق‌های پرکاربرد و پرطرفدار در بازار آهن آلات است که کارخانه های مختلفی اقدام به تولید این محصول می کنند. قیمت ورق آلومینیوم به عوامل مختلفی همچون: ضخامت، طول ورق، کارخانه تولیدکننده و آلیاژ آن بستگی دارد؛ همچنین عوامل خارجی مثل نرخ تورم، قیمت دلار و ارز، هزینه حامل‌های انرژی و… بر قیمت این محصول اثرگذار است. به خاطر اینکه قیمت ورق آلومینیوم می‌تواند در هزینه نهایی محصولات آلومینیومی ساخته شده در صنایع اثرگذار باشد، اطلاع از قیمت روز ورق آلومینیوم در آلیاژها و ضخامت‌های متفاوت برای پیمانکاران و خریداران این محصول اهمیت زیادی دارد.”

راهنمای خرید
پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

قیمت ورق آلومینیوم

قیمت ورق آلومینیوم

در لیست زیر، قیمت ورق آلومینیوم، از بهترین کارخانه‌ها و برندهای تولیدی معتبر را مشاهده می‌کنید. از جمله این برندها می‌توان به برندهای نورد، آلومینیوم اراک، آلومینیوم پارس و پارس آلومان کار اشاره کرد.  انواع ورق آلومینیوم شامل ورق «ساده و آجدار»، «رنگی»، «آنادیز شده»، «پلی کرافت» و «فرم دار» در ضخامت‌های 2/0 تا 30 میلی‌متر و آلیاژهای مختلف (سری 1000 تا 7000) به دو صورت رول (عرض 1000 و 1250 میلی‌متر) و شیت (1000*2000 و 1250*2500) قابل عرضه و ارائه می‌باشد.
پس از انتخاب محصول مورد نظر برای ثبت سفارش با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

تولید سفارشی انواع ورق آلومینیوم در فورم‌های مختلف از جمله، ذوزنقه، سینوسی و شادولاین.

تولید انواع پلی کرافت در سایزهای تجمیعی سفارشی جهت عایق بندی خطوط لوله.

انجام عملیات رنگ کوره‌ای و آنادایز.

فروش انواع ورق آلومینیوم آجدار با ضخامت‌ها و طرح‌های مختلف شامل بادومی، الماسی، امباس ابری و لوزی

فروش انواع ورق آلومینیوم رنگی مطابق با کاتالوگ رنگی (PAL) با استفاده از پودر الکترواستاتیک کوره‌ای، با ضخامت رنگ بین 50 تا 100 میلکرون متر در رنگ‌های مختلف به دو صورت رول و شیت با توجه به سفارش شما.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“ورق آلومینیوم، یکی از انواع ورق‌های پرکاربرد و پرطرفدار در بازار آهن آلات است که کارخانه های مختلفی اقدام به تولید این محصول می کنند. قیمت ورق آلومینیوم به عوامل مختلفی همچون: ضخامت، طول ورق، کارخانه تولیدکننده و آلیاژ آن بستگی دارد؛ همچنین عوامل خارجی مثل نرخ تورم، قیمت دلار و ارز، هزینه حامل‌های انرژی و… بر قیمت این محصول اثرگذار است. به خاطر اینکه قیمت ورق آلومینیوم می‌تواند در هزینه نهایی محصولات آلومینیومی ساخته شده در صنایع اثرگذار باشد، اطلاع از قیمت روز ورق آلومینیوم در آلیاژها و ضخامت‌های متفاوت برای پیمانکاران و خریداران این محصول اهمیت زیادی دارد.”

راهنمای خرید
پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

قیمت ورق آلومینیوم