مهدی شالی

کارشناس فروش

داخلى : ۶۴۴

  ۰۲۱۶۳۴۲۸
۰۹۱۹۳۰۱۴۲۷۷


افسانه کلهری

کارشناس فروش

داخلى : ۶۲۰
۰۲۱۶۳۴۲۸
۰۹۱۰۹۱۰۰۸۴۴


th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام لوله و پروفیل

کانال تخصصی لوله و پروفیل آهن آنلاین :

https://telegram.me/AO_Pipe_box

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى ۶۶۶ (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارک جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

آهن آنلاین نماینده برترین کارخانه های تهران و شهرستان ها
سایز ضخامت طول تحویل قیمت (ریال) اطلاعات بیشتر
۶۰*۶۰ ۵ ۶ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۷۰*۷۰ ۵ ۶ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۴۰*۸۰ ۵ ۶ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۶۰*۸۰ ۵ ۶ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۸۰*۸۰ ۵ ۶ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۹۰*۹۰ ۵ ۶ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۵۰*۱۰۰ ۵ ۶ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۱۰۰*۱۰۰ ۵ ۱۲ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۱۲۰*۱۲۰ ۵ ۱۲ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۱۴۰*۱۴۰ ۵ ۶ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۱۰۰*۱۵۰ ۵ ۱۲ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۱۵۰*۱۵۰ ۵ ۱۲ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۱۶۰*۱۶۰ ۵ ۶ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۱۰۰*۱۸۰ ۵ ۱۲ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۱۸۰*۱۸۰ ۵ ۶ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۱۰۰*۲۰۰ ۵ ۶ کارخانه 57,500  اطلاعات بیشتر

آهن آنلاین نماینده برترین کارخانه های تهران و شهرستان ها
سایز ضخامت طول تحویل قیمت (ریال)  اطلاعات بیشتر
۷۰*۷۰ ۶ ۶ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۸۰*۸۰ ۶ ۶ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۹۰*۹۰ ۶ ۶ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۵۰*۱۰۰ ۶ ۶ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۱۰۰*۱۰۰ ۶ ۶ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۱۲۰*۱۲۰ ۶ ۱۲ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۱۴۰*۱۴۰ ۶ ۱۲ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۱۰۰*۱۵۰ ۶ ۶ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۱۵۰*۱۵۰ ۶ ۱۲ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۱۶۰*۱۶۰ ۶ ۶ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۱۸۰*۱۸۰ ۶ ۱۲ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر
۱۰۰*۲۰۰ ۶ ۶ کارخانه 56,000  اطلاعات بیشتر

آهن آنلاین نماینده برترین کارخانه های تهران و شهرستان ها
سایز ضخامت طول تحویل قیمت (ریال)  اطلاعات بیشتر
۸۰*۸۰ ۸ ۶ کارخانه 60,000  اطلاعات بیشتر
۹۰*۹۰ ۸ ۶ کارخانه 60,000  اطلاعات بیشتر
۱۰۰*۱۰۰ ۸ ۶ کارخانه 60,000  اطلاعات بیشتر
۱۲۰*۱۲۰ ۸ ۶ کارخانه 60,000  اطلاعات بیشتر
۱۴۰*۱۴۰ ۸ ۶ کارخانه 60,000  اطلاعات بیشتر
۱۰۰*۱۵۰ ۸ ۱۲ کارخانه 60,000  اطلاعات بیشتر
۱۵۰*۱۵۰ ۸ ۱۲ کارخانه 60,000  اطلاعات بیشتر
۱۰۰*۱۸۰ ۸ ۶ کارخانه 60,000  اطلاعات بیشتر
۱۸۰*۱۸۰ ۸ ۱۲ کارخانه 60,000  اطلاعات بیشتر
۱۰۰*۲۰۰ ۸ ۶ کارخانه 61,650  اطلاعات بیشتر

آهن انلاین نماینده فروش کارخانه کالوپ
سایز ضخامت طول تحویل قیمت (ریال) اطلاعات بیشتر
۱۴۰*۱۴۰ ۶  ۶ و ۱۲ متری  کارخانه اطلاعات بیشتر
۱۴۰*۱۴۰ ۸ ۶ و ۱۲ متری کارخانه اطلاعات بیشتر
۱۴۰*۱۴۰ ۱۰  ۶ و ۱۲ متری کارخانه اطلاعات بیشتر
۱۸۰*۱۸۰ ۶ ۶ و ۱۲ متری کارخانه اطلاعات بیشتر
۱۸۰*۱۸۰ ۸   ۶ و ۱۲ متری کارخانه اطلاعات بیشتر
۱۸۰*۱۸۰ ۱۰  ۶ و ۱۲ متری کارخانه اطلاعات بیشتر
۲۰۰*۲۰۰ ۶  ۶ و ۱۲ متری کارخانه اطلاعات بیشتر
۲۰۰*۲۰۰ ۸  ۶ و ۱۲ متری کارخانه تماس بگیرید اطلاعات بیشتر
۲۰۰*۲۰۰ ۱۰  ۶ و ۱۲ متری کارخانه اطلاعات بیشتر
۳۰۰*۳۰۰ ۶  ۶ و ۱۲ متری کارخانه اطلاعات بیشتر
۳۰۰*۳۰۰ ۸ ۶ و ۱۲ متری کارخانه اطلاعات بیشتر
۳۰۰*۳۰۰ ۱۰  ۶ و ۱۲ متری کارخانه اطلاعات بیشتر
۱۵۰*۲۵۰ ۸  ۶ و ۱۲ متری کارخانه اطلاعات بیشتر

پروفیل های سفارشی
سایز ضخامت طول تحویل قیمت (ریال)  اطلاعات بیشتر
۲۲۰*۲۲۰  ۶ الی ۱۵       ۱۲ کارخانه تماس بگیرید
۲۵۰*۲۵۰ ۶ الی ۱۵ ۱۲ کارخانه تماس بگیرید
۲۶۰*۲۶۰ ۶ الی ۱۵ ۱۲ کارخانه تماس بگیرید
۳۰۰*۳۰۰ ۶ الی ۱۵ ۱۲ کارخانه تماس بگیرید
۲۴۰*۳۰۰ ۶ الی ۱۵ ۱۲ کارخانه تماس بگیرید
۲۵۰*۳۵۰ ۶ الی ۱۵ ۱۲ کارخانه تماس بگیرید
۳۰۰*۳۵۰ ۶ الی ۱۵ ۱۲ کارخانه تماس بگیرید
۳۵۰*۳۵۰ ۶ الی ۱۵ ۱۲ کارخانه تماس بگیرید
۳۰۰*۴۰۰ ۶ الی ۱۵ ۱۲ کارخانه تماس بگیرید
۴۰۰*۴۰۰ ۶ الی ۱۵ ۱۲ کارخانه تماس بگیرید

لیست قیمت پروفیل صنعتی آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  80*80
پروفیل صنعتی ۴  ۸۰*۸۰   تهران شرق    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
58,000 
۱۱:۲۹
  4
  100*100
پروفیل صنعتی ۴  ۱۰۰*۱۰۰   تهران شرق    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
58,000 
۱۱:۲۹
  4
  150*150
پروفیل صنعتی ۴  ۱۵۰*۱۵۰   تهران شرق    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
58,000 
۱۱:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  60*60
پروفیل صنعتی ۵  ۶۰*۶۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۱۵
  5
  70*70
پروفیل صنعتی ۵  ۷۰*۷۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۱۵
  5
  80*40
پروفیل صنعتی ۵  ۸۰*۴۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۱۵
  5
  80*60
پروفیل صنعتی ۵  ۸۰*۶۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۱۵
  5
  80*80
پروفیل صنعتی ۵  ۸۰*۸۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۱۵
  5
  90*90
پروفیل صنعتی ۵  ۹۰*۹۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۱۶
  5
  100*100
پروفیل صنعتی ۵  ۱۰۰*۱۰۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۱۵
  5
  100*50
پروفیل صنعتی ۵  ۱۰۰*۵۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۱۵
  5
  120*120
پروفیل صنعتی ۵  ۱۲۰*۱۲۰   جهان    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۱۵
  5
  140*140
پروفیل صنعتی ۵  ۱۴۰*۱۴۰   جهان    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۱۵
  5
  150*100
پروفیل صنعتی ۵  ۱۵۰*۱۰۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۱۵
  5
  150*150
پروفیل صنعتی ۵  ۱۵۰*۱۵۰   جهان    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۱۵
  5
  160*160
پروفیل صنعتی ۵  ۱۶۰*۱۶۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۱۵
  5
  180*100
پروفیل صنعتی ۵  ۱۸۰*۱۰۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۱۵
  5
  180*180
پروفیل صنعتی ۵  ۱۸۰*۱۸۰   جهان    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۱۵
  5
  200*100
پروفیل صنعتی ۵  ۲۰۰*۱۰۰   جهان    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
57,500 
۱۲:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  70*70
پروفیل صنعتی ۶  ۷۰*۷۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۲۶
  6
  80*80
پروفیل صنعتی ۶  ۸۰*۸۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۲۶
  6
  90*90
پروفیل صنعتی ۶  ۹۰*۹۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۲۶
  6
  100*100
پروفیل صنعتی ۶  ۱۰۰*۱۰۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۲۵
  6
  100*50
پروفیل صنعتی ۶  ۱۰۰*۵۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۲۵
  6
  120*120
پروفیل صنعتی ۶  ۱۲۰*۱۲۰   جهان    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۲۵
  6
  140*140
پروفیل صنعتی ۶  ۱۴۰*۱۴۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۲
  6
  150*100
پروفیل صنعتی ۶  ۱۵۰*۱۰۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۲۵
  6
  150*150
پروفیل صنعتی ۶  ۱۵۰*۱۵۰   جهان    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۲۵
  6
  160*160
پروفیل صنعتی ۶  ۱۶۰*۱۶۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۲۵
  6
  180*180
پروفیل صنعتی ۶  ۱۸۰*۱۸۰   جهان    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۲۵
  6
  180*180
پروفیل صنعتی ۶  ۱۸۰*۱۸۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۲
  6
  200*100
پروفیل صنعتی ۶  ۲۰۰*۱۰۰   جهان    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۲۶
  6
  200*200
پروفیل صنعتی ۶  ۲۰۰*۲۰۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۲
  6
  300*300
پروفیل صنعتی ۶  ۳۰۰*۳۰۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  140*140
پروفیل صنعتی ۸  ۱۴۰*۱۴۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۲
  8
  180*180
پروفیل صنعتی ۸  ۱۸۰*۱۸۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۲
  8
  200*200
پروفیل صنعتی ۸  ۲۰۰*۲۰۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۲
  8
  300*300
پروفیل صنعتی ۸  ۳۰۰*۳۰۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  140*140
پروفیل صنعتی ۱۰  ۱۴۰*۱۴۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۲
  10
  160*160
پروفیل تهران ۱۰*۱۶۰*۱۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
56,000 
۱۲:۲۵
  10
  180*180
پروفیل صنعتی ۱۰  ۱۸۰*۱۸۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۲
  10
  200*200
پروفیل صنعتی ۱۰  ۲۰۰*۲۰۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۲
  10
  300*300
پروفیل صنعتی ۱۰  ۳۰۰*۳۰۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  200*200
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۲۰۰*۲۰۰ شاخه ۶متری
کیلوگرم
29,700 
۱۱:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  250*150
پروفیل کالوپ – اصفهان ۸*۱۵۰*۲۵۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
30,800 
۱۱:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  250*150
پروفیل کالوپ – اصفهان ۱۰*۱۵۰*۲۵۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
۱۱:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  300*100
پروفیل صنعتی ۶  ۳۰۰*۱۰۰   کالوپ    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
26,700 
۱۱:۰۳
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  80*80
پروفیل تهران ۶*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۱:۰۵
  6
  90*90
پروفیل تهران ۶*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۱:۰۵
  6
  135*135
پروفیل تهران ۶*۱۳۵*۱۳۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۱:۰۵
  6
  160*160
پروفیل تهران ۶*۱۶۰*۱۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۱:۰۵
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام لوله و پروفیل

کانال تخصصی لوله و پروفیل آهن آنلاین :

https://telegram.me/AO_Pipe_box

افسانه کلهری : کارشناس فروش

افسانه کلهری

کارشناس فروش

داخلى : 620
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100844

مهدی شالی : کارشناس فروش

مهدی شالی

کارشناس فروش

داخلى : 644
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014277