استخدام آهن آنلاین
لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه

در لیست زیر قیمت لوله گالوانیزه در سایز و ضخامت‌های 2، 2/5، 3 و 4، در انواع صنعتی و تست آب موجود است. این لوله‌ها توسط بهترین برندها و کارخانه‌های موجود تولید می‌شوند و قابل مشاهده است، که به دو صورت شاخه‌ای و کیلویی از طریق آهن آنلاین ارائه و عرضه می‌شود. هزینه نگهداری این نوع لوله بسار پایین است به همین دلیل:

با توسعه شهرها و به دنبال آن گسترش شبکه‌ آبرسانی، نیاز به لوله‌‌های مقاوم و با دوام بالا رو به افزایش است. لوله‌های گالوانیزه این نیاز بازار را پاسخ می‌دهند. قیمت مناسب با توجه به هزینه نگهداری پایین لوله‌های گالوانیزه، استفاده از این لوله‌ها را اقتصادی می‌کند.

لوله‌های گالوانیزه با طول خاص، کتینگ دلخواه در بازه استاندارد، روزه کاری (حدیده)، خمکاری و سایر خدمات مربوطه، با بهترین کیفیت، با توجه به نیاز و سفارش مشتری، توسط آهن آنلاین ارائه می‌شود.
مشاوران آهن آنلاین به دلیل سابقه بالایی که در زمینه انواع پروفیل از جمله لوله گالوانیزه دارند می‌توانند مشاوران مطمئنی در انتخاب محصول مناسب برای ما باشند.

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه صنعتی

تاریخ بروزرسانیامروز
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
کدنامسایزضخامت (mm)حالتاستانداردتحویلواحدقیمتتوضیحات بیشتر
9102
لوله گالوانیزه 5  3 اینچ   تهران  صنعتی  6متری بنگاه تهران
556 متریصنعتیبنگاه تهران-1400/8/5-04:46
9103
لوله گالوانیزه 4  1/2 1 اینچ   تهران  صنعتی  6متری بنگاه تهران
446 متریصنعتیبنگاه تهران-1400/8/5-04:46
9106
لوله گالوانیزه ۳  ۱/۲ ۱ اینچ   تهران  صنعتی  ۶متری بنگاه تهران
1/2 1 اینچ36متریصنعتیبنگاه تهرانکیلوگرم
294,900 ریال
1400/8/5-04:44
9185
لوله گالوانیزه 3  2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری بنگاه تهران
336 متریصنعتیبنگاه تهران-1400/8/5-04:46
2542
لوله گالوانیزه ۲  " ۱/۲   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
1/2 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
329,130 ریال
1400/8/5-04:44
2544
لوله گالوانیزه ۲  " ۳/۴   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
3/4 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
327,250 ریال
1400/8/5-04:44
2547
لوله گالوانیزه ۲  " ۱   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
1 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
324,430 ریال
1400/8/5-04:44
2555
لوله گالوانیزه ۲  "۱/۲ ۱   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
1/2 1 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
324,430 ریال
1400/8/5-04:44
2551
لوله گالوانیزه ۲  "۱/۴ ۱   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
1/4 1 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
324,430 ریال
1400/8/5-04:44
3890
لوله گالوانیزه ۲  " ۲   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
2 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
322,550 ریال
1400/8/5-04:44
3889
لوله گالوانیزه ۲  " ۱/۲ ۲   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
1/2 2 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
322,550 ریال
1400/8/5-04:44
8684
لوله گالوانیزه ۲  " ۳   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
3 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
322,550 ریال
1400/8/5-04:44
8685
لوله گالوانیزه ۲  " ۴   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
4 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
322,550 ریال
1400/8/5-04:44
2970
لوله گالوانیزه ۲٫۵  " ۱/۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
1/2 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
306,560 ریال
1400/8/5-04:44
2971
لوله گالوانیزه ۲٫۵  " ۳/۴   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
3/4 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
306,090 ریال
1400/8/5-04:44
2546
لوله گالوانیزه ۲٫۵  " ۱   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
1 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
301,390 ریال
1400/8/5-04:44
2556
لوله گالوانیزه ۲٫۵  "۱/۲ ۱   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
1/2 1 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
301,390 ریال
1400/8/5-04:44
2550
لوله گالوانیزه ۲٫۵  "۱/۴ ۱   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
1/4 1 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
301,390 ریال
1400/8/5-04:44
2557
لوله گالوانیزه ۲٫۵  " ۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
2 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
301,390 ریال
1400/8/5-04:44
2560
لوله گالوانیزه ۲٫۵  " ۱/۲ ۲   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
1/2 2 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
301,390 ریال
1400/8/5-04:44
2563
لوله گالوانیزه ۲٫۵  " ۳   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
3 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
301,390 ریال
1400/8/5-04:44
2755
لوله گالوانیزه ۲٫۵  "۴   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
4 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
301,390 ریال
1400/8/5-04:44
8687
لوله گالوانیزه ۳  " ۲   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
2 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
293,960 ریال
1400/8/5-04:44
8686
لوله گالوانیزه ۳  " ۱/۲ ۲   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
1/2 2 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
293,960 ریال
1400/8/5-04:44
2564
لوله گالوانیزه ۳  " ۳   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
3 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
293,960 ریال
1400/8/5-04:44
2572
لوله گالوانیزه ۳  " ۴   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
4 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم
293,960 ریال
1400/8/5-04:44
9033
لوله گالوانیزه 2.5  1/2 1 اینچ   تهران  صنعتی  6متری بنگاه تهران
1/2 1 اینچ2.56 متریصنعتیبنگاه تهران-1400/8/5-04:46
لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه تست آب

تاریخ بروزرسانیامروز
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
کدنامسایزضخامت (mm)حالتاستانداردتحویلواحدقیمتتوضیحات بیشتر
2541
لوله گالوانیزه 2  " 1/2   تهران  تست آب  6متری کارخانه
1/2 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1400/8/5-04:46
2543
لوله گالوانیزه 2  " 3/4   تهران  تست آب  6متری کارخانه
3/4 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1400/8/5-04:46
2545
لوله گالوانیزه 2  " 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه
"126 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1400/8/5-04:46
4229
لوله گالوانیزه سمنان 2 اینچ ضخامت 2.35 شاخه 6 متری
2 اینچ2.316 متریتست آبکارخانهشاخه1400/8/5-04:46
8688
لوله گالوانیزه 2.5  " 1/2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه
1/2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1400/8/5-04:46
8689
لوله گالوانیزه 2.5  " 3/4   قزوین  تست آب  6متری کارخانه
3/4 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1400/8/5-04:46
8690
لوله گالوانیزه 2.5  " 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه
"12.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1400/8/5-04:46
8692
لوله گالوانیزه 2.5  "1/2 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه
1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1400/8/5-04:46
2554
لوله گالوانیزه 2.5  "1/2 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه
1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1400/8/5-04:46
8691
لوله گالوانیزه 2.5  "1/4 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه
1/4 1 "2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1400/8/5-04:46
2552
لوله گالوانیزه 2.5  "1/4 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه
1/4 1 "2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1400/8/5-04:46
2558
لوله گالوانیزه 2.5  " 2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه
2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1400/8/5-04:46
8694
لوله گالوانیزه 3  " 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه
336 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1400/8/5-04:46
8696
لوله گالوانیزه 3  "1/2 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه
336 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1400/8/5-04:46
8695
لوله گالوانیزه 3  "1/4 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه
336 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1400/8/5-04:46
8697
لوله گالوانیزه 3  " 2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه
336 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1400/8/5-04:46
8698
لوله گالوانیزه 3  " 1/2 2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه
336 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1400/8/5-04:46
2562
لوله گالوانیزه 3  " 3   تهران  تست آب  6متری کارخانه
336 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1400/8/5-04:46
2570
لوله گالوانیزه 3  " 4   تهران  تست آب  6متری کارخانه
336 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1400/8/5-04:46
جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگراممشاهده صفحه