قیمت میلگرد محصولات

لیست قیمت قیمت میلگرد

قیمت میلگرد را از حرفه ای های آهن آنلاین جویا شوید. آهن آنلاین مرجع معتبر قیمت گذاری با ارائه کامل ترین لیست قیمت میلگرد در تمامی سایزهای کارخانه و بنگاه . میلگردها در قطرهای متفاوتی تهیه و تولید می شود. آهن آنلاین برای خدمت رسانی به شما عزیزان همواره در تلاش بوده است تا شما را از قیمت میلگرد روز آگاه سازد. بدین منظور شما می توانید قیمت میلگرد کارخانجات شناخته شده، از قبیل: قیمت میلگرد بناب، قیمت میلگرد میانه، قیمت میلگرد اهوار، قیمت میلگرد نیشابور، قیمت میلگرد پرشین، قیمت میلگرد آناهیتا، قیمت میلگرد شاهرود، قیمت میلگرد اصفهان، قیمت میلگرد بافق و ... را در لیست قیمت میلگرد امروز مشاهده نمایید.

اخبــار

لوله مانیسمان

23 ساعت پیش

گریتینگ

4 روز پیش

اسلب

1 هفته پیش

خواص آلومینیوم

1 هفته پیش

آلومینیوم

1 هفته پیش

آهن

2 هفته پیش

نوسانات قیمت استنلس استیل

4 هفته پیش

قصه فروش

1 ماه پیش

موارد و فاکتور های تعیین کننده و تاثیر گذار در قیمت فولاد

2 ماه پیش

چرا آهن آنلاین؟؟؟

2 ماه پیش

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ذوب آهن

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

0725 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن
+ 45,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۵۳
0607 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴  ذوب آهن  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن
+ 45,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۵۳
0648 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن
+ 46,100 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۵۳
0659 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸  ذوب آهن  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن
+ 43,600 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۵۳
0670 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰  ذوب آهن  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن
+ 45,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۵۳
0681 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن
+ 42,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۵۳
0692 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن
+ 43,600 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۵۳
0736 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن
+ 42,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۵۳
0714 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن
+ 42,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۵۳

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد نیشابور

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

0628 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
14
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
+ 44,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴
0990 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
16
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
+ 45,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۵
0770 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
18
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
+ 45,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۵
0860 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
20
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
+ 45,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۵
0836 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
22
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
+ 45,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴
0763 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
25
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
+ 45,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد میانه

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

1065 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴ میانه  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
+ 43,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۹
1076 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ میانه  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
+ 43,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۸
1087 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸ میانه  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
+ 44,150 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۹
1098 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰ میانه  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
+ 43,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۹
1109 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲ میانه  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
+ 43,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۹
0847 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵ میانه  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
+ 43,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۹
0531 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۸ میانه  شاخه   A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
+ 43,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۸
0532 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۳۲ میانه  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
+ 43,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۹

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد بافق یزد

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

6234 فروش ویژه

۱۸میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری بافق یزد 

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
+ 42,650 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۵۰
6235 فروش ویژه

۲۰میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری بافق یزد 

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
+ 42,650 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۵۰
6236 فروش ویژه

۲۲میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری بافق یزد 

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
+ 42,650 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۵۰
6237 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵  بافق یزد  شاخه    کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
+ 42,650 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۵۰
8051 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۸  بافق یزد  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
+ 42,650 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۵۰

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد پرشین فولاد

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

1214 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴  پرشین فولاد  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
+ 45,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۸
1179 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ پرشین فولاد  شاخه   A3 تهران

میلگرد آجدار
16
شاخه
A3
بنگاه تهران
پرشین فولاد
+ 44,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴
1194 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
+ 44,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۸
1127 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸ پرشین فولاد  شاخه   A3 تهران

میلگرد آجدار
18
شاخه
A3
بنگاه تهران
پرشین فولاد
+ 44,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴
1165 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
+ 44,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۸
1166 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰  پرشین فولاد  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
+ 44,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۸
1128 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰ پرشین فولاد  شاخه   A3 تهران

میلگرد آجدار
20
شاخه
A3
بنگاه تهران
پرشین فولاد
+ 44,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴
1157 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲ پرشین فولاد  شاخه   A3 تهران

میلگرد آجدار
22
شاخه
A3
بنگاه تهران
پرشین فولاد
+ 44,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴
1167 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲  پرشین فولاد  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
+ 44,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۸
1204 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
+ 44,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۸
1129 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵ پرشین فولاد  شاخه   A3 تهران

میلگرد آجدار
25
شاخه
A3
بنگاه تهران
پرشین فولاد
+ 44,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد هیربد

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

4906 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
+ 46,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۷
5518 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴  هیربد  شاخه  A3  بنگاه تهران

میلگرد آجدار
14
شاخه
A3
بنگاه تهران
هیربد
+ 44,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴
3674 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴  هیربد  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
+ 46,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۷
2980 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶  هیربد  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
+ 46,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۷
2982 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰  هیربد  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
+ 46,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۷
2981 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸  هیربد  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
+ 46,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۷
2985 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵  هیربد  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
+ 46,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۷
2984 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
+ 46,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۷
5120 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۸  هیربد  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
+ 46,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۷
4908 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۸  هیربد  شاخه  A2  کارخانه

میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
هیربد
+ 47,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۷
5121 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۳۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
+ 46,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۷
0517 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶  هیربد  شاخه  A3  بنگاه تهران

میلگرد آجدار
16
شاخه
A3
بنگاه تهران
هیربد
+ 44,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴
0518 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸ هیربد شاخه A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
18
شاخه
A3
بنگاه تهران
هیربد
+ 44,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴
0511 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰  هیربد  شاخه  A3  بنگاه تهران

میلگرد آجدار
20
شاخه
A3
بنگاه تهران
هیربد
+ 44,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴
0512 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲ هیربد شاخه A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
22
شاخه
A3
بنگاه تهران
هیربد
+ 44,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴
0514 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵  هیربد  شاخه  A3  بنگاه تهران

میلگرد آجدار
25
شاخه
A3
بنگاه تهران
هیربد
+ 44,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

1319 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۳۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
+ 47,400 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۱
1320 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۳۰ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
30
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
+ 47,400 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۱
1322 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۸  آذرفولاد امین  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
+ 47,400 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۱
1286 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۸  آذرفولاد امین  شاخه ۱۲ متری  A2  کارخانه

میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
آذرفولاد امین
+ 48,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۱
1287 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین شاخه A2 کارخانه

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
آذرفولاد امین
+ 47,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۱
1216 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
+ 48,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۱
1289 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
+ 47,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۱
1290 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴  آذرفولاد امین  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
+ 47,400 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۱
1291 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
+ 47,400 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۱
1292 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸  آذرفولاد امین  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
+ 47,400 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۱
1293 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰  آذرفولاد امین  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
+ 47,400 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۱
1295 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲  آذرفولاد امین  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
+ 47,400 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۱
1294 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
+ 47,400 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۱

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ظفر بناب

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

1068 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب  شاخه   A2 کارخانه

میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ظفر بناب
+ 47,970 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۶
1193 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰ ظفر بناب شاخه A2 کارخانه

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ظفر بناب
+ 47,750 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۶
1285 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲  ظفر بناب  شاخه ۱۲ متری  A2  کارخانه

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ظفر بناب
+ 47,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۶
1143 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
+ 47,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۶
1144 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
+ 47,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۶
1145 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
+ 47,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۶
1183 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
+ 47,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۶
1182 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
+ 47,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۶
1184 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵  ظفر بناب  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
+ 47,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۶
1262 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
+ 47,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۶

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد روهینا

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

6472 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶  روهینا  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
روهینا
+ 43,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۵
6473 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸  روهینا  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
روهینا
+ 42,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۵
6474 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰  روهینا  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
روهینا
+ 42,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۵
6476 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲  روهینا  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
روهینا
+ 42,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۵
6477 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵  روهینا  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
روهینا
+ 42,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۵
8629 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۳۲  روهینا  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
روهینا
+ 42,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۵
6478 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۸  روهینا  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
روهینا
+ 42,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۵

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

1451 فروش ویژه

۱۰میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه ۱۲ متری آناهیتا گیلان 

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
آناهیتا گیلان
+ 48,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۲
1452 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A2کارخانه

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
+ 47,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۲
1454 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
+ 47,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۲
1456 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸  آناهیتا گیلان  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
+ 47,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۲
1457 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰  آناهیتا گیلان  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
+ 47,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۲
1458 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
+ 47,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۲
1459 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
+ 47,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۲
1460 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۸ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
+ 47,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۲
1461 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
+ 47,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۲
1450 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۸ آناهیتا گیلان  شاخه   A2 کارخانه

میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
+ 48,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۳
1455 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
+ 47,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۲

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ابهر

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

8993 فروش ویژه

۱۰میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری ابهر 

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
+ 45,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۱
4148 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲  ابهر  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۱
5774 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲  ابهر  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
+ 45,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۱
4149 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵ ابهر شاخه. کارخانه A3

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۱
0848 فروش ویژه

۸میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه ۱۲ متری ابهر 

میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ابهر
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۱
0846 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰ ابهر شاخه A2 کارخانه

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ابهر
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۱
0857 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲ ابهر شاخه A2 کارخانه

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ابهر
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۱
1276 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ ابهر شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۱
1274 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸ ابهر شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۱
0901 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰ ابهر شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۱

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد امیرکبیر

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

1373 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
+ 45,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۷
1465 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۸ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۷
1495 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵ امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
25
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
+ 44,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴
1494 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲ امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
22
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
+ 44,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴
0805 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
+ 45,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۷
1226 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴  امیرکبیر  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۷
1227 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴  امیرکبیر  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۷
1118 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
14
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
+ 44,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴
0551 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۷
1119 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
16
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
+ 44,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴
0948 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۷
1122 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
18
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
+ 44,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴
1200 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰  امیرکبیر  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۷
1121 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
20
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
+ 44,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۴

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد فایکو

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

9023 فروش ویژه

۱۰میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری فایکو 

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
+ 46,250 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۹
8473 فروش ویژه

۱۲میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری فایکو 

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
+ 45,250 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۲۹
8474 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴  فایکو  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
+ 43,750 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۲
8475 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶  فایکو  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
+ 43,750 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۲
8476 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸  فایکو  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
+ 43,750 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۲
8477 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰  فایکو  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
+ 43,750 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۲
8478 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲  فایکو  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
+ 43,750 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۲
6624 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵  فایکو  ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
+ 43,750 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۲
8479 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۸  فایکو  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
+ 43,750 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۲
7063 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۳۲  فایکو  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
+ 43,750 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۲

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد فولاد کاوه تیکه داش

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

8997 فروش ویژه

۱۰میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری فولاد کاوه تیکمه داش 

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فولاد کاوه تیکمه داش
+ 48,400 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۸
1327 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فولاد کاوه تیکمه داش
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۸
1380 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۸ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فولاد کاوه تیکمه داش
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۸
1377 فروش ویژه

۱۲میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری فولاد کاوه تیکمه داش 

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فولاد کاوه تیکمه داش
+ 47,400 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۸
1323 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰  فولاد کاوه تیکمه داش  شاخه ۱۲ متری  A2  کارخانه

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
فولاد کاوه تیکمه داش
+ 47,400 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۷
1378 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸  فولاد کاوه تیکمه داش  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فولاد کاوه تیکمه داش
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۸
1328 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲  فولاد کاوه تیکمه داش  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فولاد کاوه تیکمه داش
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۸
1379 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵  فولاد کاوه تیکمه داش  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فولاد کاوه تیکمه داش
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۷
1407 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۳۲  فولاد کاوه تیکمه داش  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فولاد کاوه تیکمه داش
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۷
1485 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۸ فولاد کاوه تیکمه داش  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فولاد کاوه تیکمه داش
+ 48,600 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۷
1484 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۸ فولاد کاوه تیکمه داش  شاخه   A2 کارخانه

میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
فولاد کاوه تیکمه داش
+ 47,600 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۷
1326 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فولاد کاوه تیکمه داش
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۸
1325 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فولاد کاوه تیکمه داش
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۸
1324 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فولاد کاوه تیکمه داش
+ 47,400 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۳۸

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد درپاد تبریز

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

6619 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰  درپاد تبریز  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
+ 47,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۱۹
6620 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲  درپاد تبریز  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
+ 47,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۱۹
6621 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵  درپاد تبریز  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
+ 47,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۱۹
6622 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۸  درپاد تبریز  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
+ 47,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۱۹
1297 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۸  درپاد تبریز  شاخه ۱۲ متری  A2  کارخانه

میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
درپاد تبریز
+ 47,900 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۱۹
1246 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰ درپاد تبریز شاخه A2 کارخانه

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
درپاد تبریز
+ 47,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۱۹
1247 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲  درپاد تبریز  شاخه  A2  کارخانه

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
درپاد تبریز
+ 47,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۱۹
1248 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
+ 47,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۱۹
1249 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶  درپاد تبریز  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
+ 47,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۱۹
1250 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
+ 47,300 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۱۹

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ایوان غرب

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

9036 فروش ویژه

۱۲میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری ایوان غرب 

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ایوان غرب
+ 46,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۶
6479 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴  ایوان غرب  شاخه ۱۲ متری    کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
-
کارخانه
ایوان غرب
+ 46,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۶
6480 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶  ایوان غرب  شاخه ۱۲ متری    کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
-
کارخانه
ایوان غرب
+ 46,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۶

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد شاهرود

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

8995 فروش ویژه

۱۲میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری شاهرود 

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
+ 45,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۴
1321 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
+ 44,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۴
1343 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
+ 44,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۴
1354 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
+ 44,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۴
1332 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
+ 44,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۴
1045 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲  شاهرود  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
+ 44,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۵
0696 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
+ 44,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۵

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد کرمان

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

5020 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰  کرمان  ۱۲ متری    کارخانه

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
-
کارخانه
کرمان
+ 45,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۰
5639 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰  کرمان  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کرمان
+ 44,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۰
5633 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸  کرمان  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کرمان
+ 44,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۰
5023 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵  کرمان  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کرمان
+ 44,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۰
5022 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲  کرمان  ۱۲ متری    کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
-
کارخانه
کرمان
+ 44,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۰
0708 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲  کرمان  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کرمان
+ 45,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۰
0872 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲ کرمان  شاخه   A2 کارخانه

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کرمان
+ 44,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۰
0709 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴  کرمان  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کرمان
+ 44,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۰
0966 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴ کرمان  شاخه   A2 کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کرمان
+ 43,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۰
0973 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶  کرمان  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کرمان
+ 43,700 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۰
0971 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ کرمان  شاخه   A2 کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کرمان
+ 44,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۰۰

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد حسن رود

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

0886 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۸ حسن رود شاخه A2 کارخانه

میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
حسن رود
+ 47,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۵
0887 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰  حسن رود  شاخه ۱۲ متری  A2  کارخانه

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
حسن رود
+ 46,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۵
0893 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲ حسن رود شاخه A2 کارخانه

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
حسن رود
+ 44,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۵
0888 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴ حسن رود شاخه A2 کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حسن رود
+ 44,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۵
0889 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ حسن رود شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حسن رود
+ 44,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۵
0891 فروش ویژه

۱۸میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری حسن رود 

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حسن رود
+ 44,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۵
0892 فروش ویژه

۲۰میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری حسن رود 

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حسن رود
+ 44,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۱:۵۵

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد آریاذوب

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

1146 فروش ویژه

۱۴میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری آریا ذوب 

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آریا ذوب
+ 43,050 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۶
0792 فروش ویژه

۱۶میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری آریا ذوب 

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آریا ذوب
+ 43,050 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۶
0983 فروش ویژه

۲۰میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری آریا ذوب 

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آریا ذوب
+ 43,050 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۶
1284 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آریا ذوب
+ 43,050 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۶

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد قزوین

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

1174 فروش ویژه

۸میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه ۱۲ متری قزوین 

میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
قزوین
+ 43,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۸
1185 فروش ویژه

۱۰میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه ۱۲ متری قزوین 

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
قزوین
+ 43,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۸
1196 فروش ویژه

۱۲میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه ۱۲ متری قزوین 

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
قزوین
+ 43,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۸

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد کویر کاشان

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

2852 فروش ویژه

میلگرد کاشان ۴۰ شاخه آجدار آ۳ کارخانه

میلگرد آجدار
40
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاشان
+ 34,500 ریال
۹۷/۰۷/۰۶-۱۳:۱۳
3687 فروش ویژه

میلگرد کاشان ۲۲ شاخه ۱۲ متری بنگاه اصفهان

میلگرد آجدار
22
شاخه
A3
بنگاه اصفهان
کاشان
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۰۶-۱۳:۱۳
3688 فروش ویژه

میلگرد کاشان ۲۵ شاخه ۱۲ متری بنگاه اصفهان

میلگرد آجدار
25
شاخه
A3
بنگاه اصفهان
کاشان
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۰۶-۱۳:۱۳
3365 فروش ویژه

میلگرد کلاف ساده ۶٫۵ کاشان بنگاه تهران

میلگرد ساده
6.5
کلاف
A1
بنگاه تهران
کاشان
+ 55,000 ریال
۹۷/۰۷/۰۶-۱۳:۱۳
2851 فروش ویژه

میلگرد کاشان ۸ کلاف ساده آ۲ کارخانه

میلگرد ساده
8
کلاف
A1
کارخانه
کاشان
+ 17,800 ریال
۹۷/۰۷/۰۶-۱۳:۱۳
1280 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰ کاشان شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاشان
+ 49,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۱۰
0513 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴ کاشان شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاشان
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۱۰
3653 فروش ویژه

میلگرد ساده ۱۶ کاشان ۱۲ متری بنگاه تهران

میلگرد ساده
16
شاخه
A1
بنگاه تهران
کاشان
+ 27,000 ریال
۹۷/۰۷/۰۶-۱۳:۱۱
3663 فروش ویژه

میلگرد کاشان سایز ۱۶ ساده بنگاه تهران

میلگرد ساده
16
شاخه
A1
بنگاه تهران
کاشان
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۰۶-۱۳:۱۳
0524 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ کاشان شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاشان
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۱۰
0535 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸ کاشان شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاشان
+ 45,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۱۱
0541 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰  کاشان  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاشان
+ 45,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۱۱
0542 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲ کاشان شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاشان
+ 45,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۱۱
0543 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵ کاشان شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاشان
+ 45,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۱۱

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد نیشابور

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

4226 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰  نیشابور  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
+ 50,600 ریال
۹۷/۰۷/۰۸-۱۳:۱۳
0824 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
+ 46,600 ریال
۹۷/۰۷/۱۱-۱۳:۰۶
0747 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
+ 44,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۴-۱۴:۰۳
0758 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
+ 44,600 ریال
۹۷/۰۷/۱۸-۱۴:۳۱
0769 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸  نیشابور  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
+ 44,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۴-۱۴:۰۳
0780 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
+ 44,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۴-۱۴:۰۳
0791 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
+ 44,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۴-۱۴:۰۳
0802 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
+ 44,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۴-۱۴:۰۳
0813 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
+ 44,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۴-۱۴:۰۳
0835 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
+ 46,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۱-۱۴:۱۱

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد میانه

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

3656 فروش ویژه

میلگرد میانه سایز ۱۰ شاخه آجدار بنگاه تهران

میلگرد آجدار
10
شاخه
A3
بنگاه تهران
میانه
+ 16,400 ریال
۹۷/۰۷/۰۶-۱۳:۱۳
3657 فروش ویژه

میلگرد میانه سایز ۱۲ شاخه آجدار بنگاه تهران

میلگرد آجدار
12
شاخه
A3
بنگاه تهران
میانه
+ 15,800 ریال
۹۷/۰۷/۰۶-۱۳:۱۳

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد بافق یزد

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

6368 فروش ویژه

۱۲میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری بافق یزد 

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
+ 44,500 ریال
۹۷/۰۷/۱۱-۱۳:۴۲
8050 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰  بافق یزد  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
+ 46,800 ریال
۹۷/۰۷/۱۱-۱۳:۴۲
6610 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴  بافق یزد  ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
+ 42,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۳-۱۳:۱۱
8512 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۳۲  بافق یزد  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
+ 46,000 ریال
۹۷/۰۷/۱۱-۱۳:۴۲
6611 فروش ویژه

۱۶میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری بافق یزد 

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
+ 42,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۳-۱۳:۱۱

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد پرشین فولاد

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

8994 فروش ویژه

۱۲میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه ۱۲ متری پرشین فولاد 

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
پرشین فولاد
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۱۵-۱۱:۱۸
4674 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰  پرشین فولاد  شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
+ 46,500 ریال
۹۷/۰۷/۱۱-۱۲:۴۳
4878 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۳۲  پرشین فولاد  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
+ 46,500 ریال
۹۷/۰۷/۱۱-۱۲:۴۳
4877 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۸  پرشین فولاد  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
+ 46,500 ریال
۹۷/۰۷/۱۱-۱۲:۴۳
0527 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲ پرشین فولاد  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
12
شاخه
A3
کارخانه
پرشین فولاد
+ 46,500 ریال
۹۷/۰۷/۱۱-۱۲:۴۳
3845 فروش ویژه

میلگرد ساده ۱۶ پرشین فولاد شاخه کارخانه

میلگرد ساده
16
3متری
A1
کارخانه
پرشین فولاد
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۰۶-۱۳:۱۱

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد هیربد

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

5776 فروش ویژه

۱۰میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه ۱۲ متری هیربد 

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
هیربد
+ 58,000 ریال
۹۷/۰۷/۱۵-۱۶:۱۱
5612 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰  هیربد  ۱۲ متری    کارخانه

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
-
کارخانه
هیربد
+ 47,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۶:۲۷

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد آریان فولاد

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

1449 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰  آریان فولاد  شاخه ۱۲ متری  A2  کارخانه

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
آریان فولاد
+ 46,200 ریال
۹۷/۰۷/۱۸-۱۴:۴۹
6966 فروش ویژه

۲۸میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری آریان فولاد 

میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آریان فولاد
+ 45,000 ریال
۹۷/۰۷/۱۸-۱۴:۵۳
1222 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰ آریان فولاد  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آریان فولاد
+ 46,500 ریال
۹۷/۰۷/۱۸-۱۴:۵۰
1224 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴ آریان فولاد  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آریان فولاد
+ 45,000 ریال
۹۷/۰۷/۱۸-۱۴:۵۱
0957 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ آریان فولاد  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آریان فولاد
+ 45,000 ریال
۹۷/۰۷/۱۸-۱۴:۵۱
0954 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸  آریان فولاد  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آریان فولاد
+ 45,000 ریال
۹۷/۰۷/۱۸-۱۴:۵۲

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد بناب

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

1149 فروش ویژه

۸میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه ۱۲ متری بناب 

میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
بناب
+ 47,900 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۳۵
0572 فروش ویژه

۱۰میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه ۱۲ متری بناب 

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
بناب
+ 47,400 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۳۵
0706 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲ بناب شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بناب
+ 47,400 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۳۵
0573 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴  بناب  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بناب
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۳۵
0574 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶ بناب شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بناب
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۳۵
0575 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸ بناب شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بناب
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۳۵
0576 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰ بناب شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بناب
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۳۵
0577 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲ بناب شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بناب
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۳۵
0578 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵  بناب  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بناب
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۳۵
0707 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۸  بناب  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بناب
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۳۵
0579 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۳۲ بناب شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بناب
+ 47,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۳۵

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد روهینا

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

6471 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴  روهینا  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
روهینا
+ 44,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۴-۱۴:۵۲

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ابهر

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

3599 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲ ابهر استاندارد A3 در بنگاه تهران

میلگرد آجدار
22
شاخه
A3
بنگاه تهران
ابهر
+ 22,600 ریال
۹۷/۰۷/۰۶-۱۳:۰۶
1346 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴ ابهر شاخه A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
14
شاخه
A3
بنگاه تهران
ابهر
+ 45,500 ریال
۹۷/۰۷/۱۱-۱۴:۲۴
0651 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰ ابهر شاخه A2 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
10
شاخه
A2
بنگاه تهران
ابهر
+ 43,100 ریال
۹۷/۰۷/۱۵-۱۶:۱۱
0841 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲ ابهر شاخه A2 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
12
شاخه
A2
بنگاه تهران
ابهر
+ 43,100 ریال
۹۷/۰۷/۱۵-۱۶:۱۱
0868 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴ ابهر شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
+ 46,000 ریال
۹۷/۰۷/۱۴-۱۲:۰۴

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد امیرکبیر

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

5100 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲  امیرکبیر  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۳:۰۰
1463 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵ امیرکبیر  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
+ 43,600 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۳:۰۰

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ابرکوه

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

8959 فروش ویژه

۲۸میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری ابرکوه 

میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۱۶-۰۹:۱۱
8960 فروش ویژه

۳۲میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری ابرکوه 

میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۱۶-۰۹:۱۱

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ایوان غرب

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

9037 فروش ویژه

۱۸میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری ایوان غرب 

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ایوان غرب
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۲۴-۰۸:۴۲
6481 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰  ایوان غرب  شاخه ۱۲ متری    کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
-
کارخانه
ایوان غرب
+ 46,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۳-۱۵:۲۵

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد شاهرود

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

6418 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰  شاهرود  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
+ 42,400 ریال
۹۷/۰۷/۱۹-۱۲:۴۹
3368 فروش ویژه

میلگرد شاهرود ۱۰ آجدار بنگاه تهران

میلگرد آجدار
10
شاخه
A3
بنگاه تهران
شاهرود
+ تماس بگیرید
۹۷/۰۷/۰۶-۱۳:۱۳

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد کرمان

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

5641 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵  کرمان  شاخه    کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
-
کارخانه
کرمان
+ 51,000 ریال
۹۷/۰۷/۱۵-۱۶:۱۰

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد راد همدان

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

8487 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲  راد همدان  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
+ 47,350 ریال
۹۷/۰۷/۲۴-۱۱:۲۴
8370 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲  راد همدان  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
+ 47,550 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۲۲
7765 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴  راد همدان  ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
+ 47,050 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۲۴
8406 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶  راد همدان  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
+ 47,050 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۲۴
8482 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۰  راد همدان  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
+ 47,050 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۲۴
8481 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۸  راد همدان  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
+ 47,050 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۲۴
8483 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲  راد همدان  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
+ 47,050 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۲۴
8484 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۵  راد همدان  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
+ 47,350 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۲۴
8485 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۸  راد همدان  شاخه  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
+ 47,350 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۴:۲۴

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد زاگرس

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

3882 فروش ویژه

۱۰میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری زاگرس 

میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
زاگرس
+ 46,000 ریال
۹۷/۰۷/۱۷-۱۳:۴۸
5232 فروش ویژه

۱۲میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری زاگرس 

میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
زاگرس
+ 44,300 ریال
۹۷/۰۷/۱۷-۱۳:۵۰
1389 فروش ویژه

۱۸میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری زاگرس 

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
زاگرس
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۶:۲۸
1390 فروش ویژه

۲۰میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری زاگرس 

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
زاگرس
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۶:۲۸
1477 فروش ویژه

۲۲میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری زاگرس 

میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
زاگرس
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۶:۲۸
1476 فروش ویژه

۲۵میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری زاگرس 

میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
زاگرس
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۶:۲۸
1388 فروش ویژه

۱۶میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری زاگرس 

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
زاگرس
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۶:۲۸
3655 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۲۲ زاگرس بنگاه تهران شاخه ۱۲ متری

میلگرد آجدار
22
شاخه
A3
بنگاه تهران
زاگرس
+ 14,800 ریال
۹۷/۰۷/۰۷-۲۲:۴۴
3883 فروش ویژه

۱۴میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری زاگرس 

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
زاگرس
+ 43,500 ریال
۹۷/۰۷/۲۵-۱۶:۲۸

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد قزوین

تاریخ بروزرسانی روز های قبل
کد

نام

نوع

سایز

حالت

استاندارد

محل بارگیری

برند

قیمت

توضیحات بیشتر

1433 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۶  قزوین  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قزوین
+ 42,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۳-۱۴:۱۰
1434 فروش ویژه

۱۸میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری قزوین 

میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قزوین
+ 42,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۳-۱۴:۱۰
5285 فروش ویژه

۲۰میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه ۱۲ متری قزوین 

میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قزوین
+ 42,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۳-۱۴:۱۰
1356 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۲ قزوین شاخه A2 بنگاه تهران

میلگرد آجدار
12
شاخه
A2
بنگاه تهران
قزوین
+ 44,800 ریال
۹۷/۰۷/۱۹-۱۲:۰۴
0724 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۰ قزوین  شاخه   A2 تهران

میلگرد آجدار
10
شاخه
A2
بنگاه تهران
قزوین
+ 44,800 ریال
۹۷/۰۷/۱۹-۱۲:۰۴
1207 فروش ویژه

میلگرد آجدار ۱۴  قزوین  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه

میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قزوین
+ 42,800 ریال
۹۷/۰۷/۲۳-۱۴:۱۰
جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگرام مشاهده صفحه
اشتراک گذاری