لیست قیمت سفارشی
فیلترها 0
نمایش قیمت با ارزش افزوده

قیمت های اعلام شده امروز

نمایش قیمت با ارزش افزوده

لوله استیل 1.4841

|
آخرین بروزرسانی : امروز
نام کالاسایزردهآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوسانات
-1 اینچ101.48416 متریکیلوگرم1401/4/9
4,793,580
0
-2 اینچ101.48416 متریکیلوگرم1401/4/9
4,793,580
0
-4 اینچ101.48416 متریکیلوگرم1401/4/9
4,793,580
0
-3 اینچ101.48416 متریکیلوگرم1401/4/9
4,793,580
0
-5 اینچ101.48416 متریکیلوگرم1401/4/9
4,793,580
0

لوله استیل 304

|
آخرین بروزرسانی : امروز
نام کالاسایزردهآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوسانات
-3/4 اینچ403046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,869,500
0
-4 اینچ403046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,869,500
0
-1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,869,500
0
-8 اینچ103046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,061,240
0
-1 1/4 اینچ403046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,869,500
0
-3/4 اینچ803046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,936,610
0
-3 اینچ403046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,869,500
0
-1 1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,869,500
0
-1 اینچ403046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,869,500
0
-5 اینچ403046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,936,610
0
-1 1/2 اینچ803046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,936,610
0
-2 اینچ803046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,936,610
0
-3/4 اینچ103046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,869,500
0
-1 اینچ103046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,869,500
0
-2 اینچ103046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,869,500
0
-2 1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,869,500
0
-1 1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,869,500
0
-2 اینچ403046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,869,500
0
-1 1/4 اینچ803046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,936,610
0
-3 اینچ103046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,869,500
0
-5 اینچ403046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,936,610
0
-1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,869,500
0
-4 اینچ803046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,936,610
0
-6 اینچ103046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,936,610
0
-3 اینچ803046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,936,610
0
-6 اینچ403046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,936,610
0
-5 اینچ803046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,013,310
0
-12 اینچ103046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,157,120
0
-10 اینچ103046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,061,240
0
-1 1/4 اینچ103046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,869,500
0
-4 اینچ103046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,869,500
0
-1/2 اینچ803046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,936,610
0
-2 1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,869,500
0
-1 اینچ803046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,936,610
0
-8-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,477,070
0
-10-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,477,070
0
-10-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,559,640
0
-12-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,477,070
0
-16-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,477,070
0
-16-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,493,030
0
-19-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,477,070
0
-20-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,477,070
0
-22-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,477,070
0
-25-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,477,070
0
-25-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,493,030
0
-30-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,477,070
0
-32-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,477,070
0
-38-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,477,070
0
-38-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,493,030
0
-38-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,559,640
0
-42-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,477,070
0
-51-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,477,070
0
-51-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,493,030
0
-51-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,559,640
0
-51-304شیتکیلوگرم1401/4/9
1,493,030
0
-63-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,493,030
0
-63-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,559,640
0
-63-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,559,640
0
-63-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,559,640
0
-76-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,477,070
0
-102-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
2,477,070
0
-102-3046 متریکیلوگرم1401/4/9
1,493,030
0

لوله استیل 316

|
آخرین بروزرسانی : امروز
نام کالاسایزردهآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوسانات
-2 1/2 اینچ403166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,019,960
0
-4 اینچ103166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,019,960
0
-1 1/2 اینچ103166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,019,960
0
-1/2 اینچ803166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,067,890
0
-2 اینچ103166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,019,960
0
-3/4 اینچ403166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,019,960
0
-3 اینچ803166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,067,890
0
-8 اینچ103166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,163,770
0
-2 اینچ403166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,019,960
0
-1/2 اینچ103166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,019,960
0
-1 اینچ803166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,067,890
0
-1 1/4 اینچ103166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,019,960
0
-3 اینچ103166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,019,960
0
-1 اینچ103166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,019,960
0
-16 اینچ103166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,403,450
0
-1/2 اینچ403166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,019,960
0
-12 اینچ103166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,259,640
0
-6 اینچ103166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,115,830
0
-10 اینچ103166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,211,700
0
-6 اینچ403166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,115,830
0
-3/4 اینچ403166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,019,960
0
-1 اینچ403166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,019,960
0
-8 اینچ403166 متریکیلوگرم1401/4/9
3,163,770
0
بارگذاری بیشتر ...

به همین راحتی خرید کنید

در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با شماره 54712-021 داخلی ۶۶۶ تماس بگیرید.

درخواست خرید
تماس با شماره 54712-021
صدور پیش فاکتور
در کمتر از 30 دقیقه
نحوه تسویه
به صورت نقدی و اعتباری
کنترل کیفیت
و بازرسی توسط کارشناسان
بارگیری و حمل
و ارسال به مقصد
تسویه نهایی
باقی مانده پرداختی

لوله استیل

در لیست زیر قیمت لوله استیل را در برندهای تولیدی معتبر مشاهده می‌کنید. آهن آنلاین لوله استنلس استیل را در سایزهای مختلف (4/1 الی 50 اینچ) با آلیاژهای 304، 310، 316 و 321 به صورت 6 متری از بنگاه‌های تهران ارائه و عرضه می‌نماید.

شما می‌توانید در لیست زیر قیمت لوله استیل را از طریق فیلتر موجود جستجو کنید. پس از انتخاب محصول مورد نظر برای ثبت سفارش با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

  • ارائه انواع خدمات از جمله برش و خم‌کاری
  • کلیه مقاطع استنلس استیل به شرط آنالیز و ارائه سرتیفیکیت مربوطه می باشد و در صورت عدم تطابق، هزینه آنالیز به عهده فروشنده خواهد بود.
  • چنانکه کالای مورد نظر خود را در لیست قیمت زیر مشاهده نمی‌کنید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

لوله استیل

در لیست زیر قیمت لوله استیل را در برندهای تولیدی معتبر مشاهده می‌کنید. آهن آنلاین لوله استنلس استیل را در سایزهای مختلف (4/1 الی 50 اینچ) با آلیاژهای 304، 310، 316 و 321 به صورت 6 متری از بنگاه‌های تهران ارائه و عرضه می‌نماید.

شما می‌توانید در لیست زیر قیمت لوله استیل را از طریق فیلتر موجود جستجو کنید. پس از انتخاب محصول مورد نظر برای ثبت سفارش با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

  • ارائه انواع خدمات از جمله برش و خم‌کاری
  • کلیه مقاطع استنلس استیل به شرط آنالیز و ارائه سرتیفیکیت مربوطه می باشد و در صورت عدم تطابق، هزینه آنالیز به عهده فروشنده خواهد بود.
  • چنانکه کالای مورد نظر خود را در لیست قیمت زیر مشاهده نمی‌کنید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712