آهن آنلاین
فیلترها

لوله استیل صنعتی

لوله استیل صنعتی 316L
| امروز  ( 1403/3/1 )
نام کالا سایز رده آلیاژ حالت واحد قیمت (تومان)
-
16 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
445,610
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -4.3%
-
8 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
374,270
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.1%
-
1 اینچ
80
316L
6 متری
کیلوگرم
364,700
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.2%
-
1/2 اینچ
80
316L
6 متری
کیلوگرم
364,700
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.2%
-
"3/4
40
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.7%
-
2 1/2 اینچ
40
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.7%
-
2 اینچ
40
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.7%
-
1/2 اینچ
40
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.7%
-
1/2 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.7%
-
2 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.7%
-
1 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.7%
-
3 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.7%
-
1 1/4 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.7%
-
1 1/2 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.7%
-
4 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.7%
-
12 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
410,800
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -4.7%
-
10 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
397,320
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -4.8%
-
6 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
369,410
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.2%
-
8 اینچ
40
316L
6 متری
کیلوگرم
374,270
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.1%
-
6 اینچ
40
316L
6 متری
کیلوگرم
369,410
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.2%
-
1 اینچ
40
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.7%
-
"3/4
40
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -5.7%
لوله استیل صنعتی 304
| امروز  ( 1403/3/1 )
نام کالا سایز رده آلیاژ حالت واحد قیمت (تومان)
-
3 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
260,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -7.7%
-
5 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
273,700
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -7.4%
-
8 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
275,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -7.3%
-
3 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.6%
-
4 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.6%
-
1 1/4 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
260,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -7.7%
-
2 1/2 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.6%
-
1 1/2 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
260,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -7.7%
-
2 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
260,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -7.7%
-
"3/4
10
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.6%
-
1 1/4 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.6%
-
"3/4
80
304
6 متری
کیلوگرم
260,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -7.7%
-
5 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
246,360
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.1%
-
6 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
255,950
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -7.9%
-
2 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.6%
-
1 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.6%
-
1/2 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
237,270
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.4%
-
"3/4
40
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.6%
-
1 1/2 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.6%
-
1 1/2 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.6%
-
3 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.6%
-
4 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.6%
-
6 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
255,950
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -7.9%
-
2 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.6%
-
1 1/4 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.6%
-
1 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.6%
-
1/2 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
237,270
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.4%
-
5 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
246,360
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.1%
-
1/2 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
264,550
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -7.6%
-
2 1/2 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -8.6%
-
1 اینچ
-
304
6 متری
کیلوگرم
260,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -7.7%
کارشناسان واحد لوله استیل صنعتی
ساناز علی محمدی (کارشناس فروش استیل)
ساناز علی محمدی
کارشناس فروش استیل
شهرزاد فاخری فر (سرپرست فروش استیل)
شهرزاد فاخری فر
سرپرست فروش استیل
علی علی پور شهمیری (کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی)
علی علی پور شهمیری
کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی
المیرا میراعظمی (مدیر بازرگانی)
المیرا میراعظمی
مدیر بازرگانی
سید محسن رجبی (STB ورق گرم)
سید محسن رجبی
STB ورق گرم

لوله استیل صنعتی

در لیست زیر می‌توانید قیمت لوله استیل صنعتی در سایز و آلیاژهای مختلف مشاهده کنید. لوله  استیل صنعتی در رده‌های مختلف به صورت شاخه‌های 6 متری موجود می‌باشد. قیمت به روز لوله صنعتی استیل تولید کشورهای چین، ایران و تایوانی ارائه می‌شود. انواع خدمات برش، جوشکاری و خم کاری طبق سفارش مشتری انجام می‌شود. آنالیز قبل از خرید و پرداخت هزینه آنالیز در صورت عدم تطابق محصول امکان پذیر می‌باشد. نرخ این محصول با توجه به تغییرات قیمت لوله استیل، به صورت روزانه تغییر می‌کند.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

لوله استیل صنعتی
... بیشتر
ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x