آهن آنلاین

قیمت های اعلام شده روز های پیشین

قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد قیمت (ریال)
2.5
1250
شهریار تبریز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
600,920
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
2
1250
شهریار تبریز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
559,640
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
3
1000
شهریار تبریز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
548,630
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
3
1250
شهریار تبریز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
548,630
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
2.5
1000
شهریار تبریز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
600,920
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
2
1000
شهریار تبریز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
559,640
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0

قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد قیمت (ریال)
0.4
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
537,160
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.5
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
504,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.5
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
503,220
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.6
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
485,780
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.6
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
485,780
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.7
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
474,780
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.7
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
475,690
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.8
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
462,850
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.8
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
463,770
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.9
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
466,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.9
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
466,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
1
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
467,440
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
1
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
466,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
1.25
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
465,600
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
1.25
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
465,600
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
1.5
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
555,510
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
1.5
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
554,590
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
2
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
561,470
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
2
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
561,010
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد قیمت (ریال)
0.3
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
580,280
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.35
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
580,740
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.4
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
556,890
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.4
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
556,430
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.45
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
556,890
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.45
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
556,430
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.5
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
532,570
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.5
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
532,570
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.55
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
515,140
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.55
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
515,140
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.6
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
494,960
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.6
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
495,880
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.7
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
473,860
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.7
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
473,400
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.8
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
473,860
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.8
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
474,320
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.9
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
472,020
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
0.9
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
471,110
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
1
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
463,770
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
1
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
466,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
1.25
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
463,770
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
1.25
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
461,930
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
1.5
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
558,260
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
بارگذاری موارد بیشتر ...
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد ورق گالوانیزه
کارشناسان واحد ورق گالوانیزه
سپهر شعبانی
سپهر شعبانی (STB - ورق سرد و تیم قلع اندود و اسید شویی)
سروش پزشپور
سروش پزشپور (کارشناس فروش ورق سرد)

قیمت ورق گالوانیزه

یکی از ورق‌های فولادی عرضه شده در بازار، ورق گالوانیزه، است که به علت ضد زنگ بودن و مقاومت در برابر خوردگی، مورد توجه اکثر صنعتگران و فعالین حوزه‌های عمرانی و صنعتی کشور قرار گرفته است. این محصول به‌دلیل پوششی که از جنس روی دارد و طی فرآیند گالوانیزاسیون در کارخانه‌های فولادی تولید می‌شود، تغییرات قیمت روزانه و لحظه‌ای را تجربه می‌کند. هر چه ضخامت یا کوتینگ این محصول بیشتر باشد، کیفیت بالاتری خواهد داشت و قیمت ورق گالوانیزه نیز متعاقب با این موضوع افزایش می‌یابد.

قیمت ورق گالوانیزه داخلی و واداتی در لیست زیر به روز رسانی می‌شود.از جمله بهترین برندها و کارخانه‌های تولیدی این محصول فولادی می‌توان به کارخانه‌های ورق شهر کرد، کاشان، هفت الماس، تاراز، قزاق، چین و امارات اشاره کرد.
ورق گالوانیزه در ضخامت و عرض‌های مختلف به دو صورت رول و برش خورده قابل عرضه در کارخانه، بنگاه تهران، بندر انزلی و بندرعباس است. آهن آنلاین همچنین انواع خدمات برش، فرمینگ، نواربری و پانچ را انجام می‌دهد.
طبق بررسی‌های صورت گرفته:

ورق گالوانیزه به دلیل خاصیت ضد زنگ بودن، در بازار از تقاضا بالایی برخوردار است. محدودیت در تولید داخل موجب شده بخشی از این نیاز از طریق ورق‌های وارداتی تأمین ‌شود. بخش زیادی از نوسانات قیمت ورق گالوانیزه را می‌توان همین موضوع دانست.

قیمت ورق گالوانیزه مانند قیمت انواع ورق در بازار آهن، به صورت روزانه نوسان می‌کند. به منظور مشاهده نوسانات قیمت می‌توانید روی آیکون مرتبط در جدول کلیک کنید. همچنین جهت مشاوره و خرید و فروش می‌توانید با کارشناسان آهن آنلاین تماس حاصل فرمایید. 

قیمت روز ورق گالوانیزه

ازآنجایی‌که ورق های گالوانیزه، در برابر خوردگی، مقاومت بسیار بالایی دارند؛ کاربرد زیادی در صنایع دارند؛ اما ابعاد مختلف این محصول در بازار به‌راحتی در دسترس نیست و معمولا باید آن را سفارش داد. ورق گالوانیزه 6 متری، که یکی از پرفروش ترین ابعاد این مقطع به‌شمار می‌آید، به‌صورت برش خورده به متقاضیان این کالا قابل ارائه است. 

عوامل مختلفی بر تعیین قیمت ورق گالوانیزه 6 متری، اثرگذار است که به‌عنوان‌مثال می توان به مواردی چون: عرض ورق، فرآیند گالوانیزاسیون، برند تولیدکننده، وزن و... اشاره کرد. معمولا ورق های گالوانیزه 6 متری در عرض‌های 1000 و 1500 میلی‌متری، برش زده می‌شود و در اختیار خریداران قرار می‌گیرد.
 

نرخ ورق گالوانیزه بر اساس وزن و ابعاد آن تعیین می شود.

 

قیمت ورق گالوانیزه 3 میل

ضخامت ورق‌های گالوانیزه، از یک میلی‌متر آغاز می‌شود و وابسته به نیاز مشتریان با ضخامت‌های بیشتر هم تولید خواهد شد. ۳ میل یکی از کاربردی‌ترین ضخامت‌های موجود در بازار است. بسیاری از صنایع از ورق‌هایی با این ضخامت استفاده می‌کنند؛ به همین دلیل گاهی اوقات میزان تقاضا برای این محصول افزایش پیدا می‌کند و قیمتش نسبت به سایر ورق‌ها بیشتر می‌شود. قیمت ورق گالوانیزه ۳ میل هم مانند سایر انواع این محصول نوسان‌های روزانه را تجربه می‌کند. کارخانه‌ها ورق‌های ۳ میل را با عرض‌های مختلف تولید می‌‌کنند، برش طولی ورق هم بر اساس نیاز مشتری انجام می‌شود. قیمت روز این ورق‌ها به صورت کیلویی در جدول درج می‌شود. نرخ این محصول بر روی محصولاتی که از آن ساخته می‌شوند تاثیرگذار است؛ برای مثال: قیمت رابیتس به طور مستقیم با تغییرات قیمت ورق گالوانیزه نوسان می‌کند.

مطابق با نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"قیمت ورق گالوانیزه باید به صورت روزانه بررسی شود، زیرا نوسان‌های بسیاری را تجربه می‌کند. همچنین بهتر است خریداران در اولین فرصت برای خرید ورق گالوانیزه اقدام کنند تا در روندهای صعود شدید مجبور به پرداخت هزینه بیشتر نباشند."

قیمت ورق گالوانیزه کیلویی

کارخانه‌های مختلف، قیمت ورق‌های گالوانیزه‌شان را در ازای کیلوگرم اعلام می‌کنند. از آنجایی که امکان خرید این محصولات در ابعاد مختلف وجود دارد، قیمت‌گذاری بر اساس وزن انجام می‌شود. در جدول‌های قیمتی آهن آنلاین نیز قیمت محصولات به ازای هر کیلوگرم درج شده است.
 
سوالات متداول

برای تعیین قیمت ورق گالوانیزه به چه فاکتورهایی توجه می‌شود؟

برای محاسبه قیمت ورق گالوانیزه به ضخامت، ابعاد، وزن و حالت این محصول توجه می‌شود.

قيمت ورق گالوانيزه سايت آهن آنلاين چقدر اعتبار دارد؟

اعتبار قيمت‌های ورق گالوانيزه به صورت روزانه و در بازارهای نوسانی به صورت لحظه‌ای است؛ اما اهتمام تمامی گروه‌های مجموعه در جهت عدم تغيير مبالغ پيش فاكتور برای مشتريان است.
 
آهن آنلاين چه خدماتی روی ورق‌های سرد برای مشتريان انجام می دهد؟

گروه ورق سرد اين مجموعه، توانایی انجام كليه خدمات نواربری، پانچ، توليد انواع فرمينگ‌های پوششی مثل ذوزنقه، سينوسی، شادولاين، زيرپانلی و…، رنگ آميزی الكترواستاتيك، توليد انواع آبروها و فلاشينگ‌های صنعتی و… دارد.
 
حداقل مقدار خريد ورق گالوانيزه از مجموعه آهن آنلاين چه مقدار هست؟

معمولا حداقل ميزان فروش برای اين نوع از ورق‌ها يك تن هست ولی برای سفارش‌های خاص زير يك تن دست رد به سينه مشتری زده نمی شود.
 
آيا ارسال به سراسر كشور داريد؟

بله به تمامی نقاط كشور ارسال می كنيم.

قيمت‌های سايت براي شيت‌های برش خورده هست يا رول؟

قيمت‌ها معمولا برای رول و در مقدار ظرفيت هست و برای كسب اطلاعات دقيق از هزينه‌های برش و فرمينگ بهتر است با كارشناسان مجموعه تماس بگيريد.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x