تامین انواع ورق روغنی و رنگی به صورت رول و برش فابریک

   پانچ ، سوراخ کاری، نوار بری و رول به رول در ابعاد ضخامت های مختلف

 ارائه خدمات و فرمینگ و رنگ آمیزی ورق های گالوانیزه ، رنگی و روغنی