آهن آنلاین
فیلترها

تجهیزات گرمایشی و سرمایشی

تجهیزات گرمایشی و سرمایشی

| آخرین بروزرسانی : امروز
نام کالا قیمت (ریال)
فن کوئل دیواری 300CFM میدیا - (MKG-300)
222,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل دیواری 400CFM میدیا - (MKG-400)
224,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل دیواری 500CFM میدیا - (MKG-500)
245,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل دیواری 600CFM میدیا - (MKG-600)
259,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل زمینی 300CFM میدیا - (MKF1-300)
129,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل زمینی 500CFM میدیا - (MKF1-500)
162,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل زمینی 500CFM میدیا - (MKH1-500-R3)
148,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل زمینی 600CFM میدیا - (MKF1-600)
168,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل زمینی 800CFM میدیا - (MKF4-800)
198,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل زمینی 400CFM میدیا - (MKF4-400)
139,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی یک طرفه 300CFMمیدیا - (MKC-300R-B)
243,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی یک طرفه 400CFMمیدیا - (MKC-400R-B)
249,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل زمینی 700CFM میدیا - (MKH1-700-R3)
174,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل سقفی توکار 300CFM میدیا - (MKT3-300G12L)
115,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل سقفی توکار 400CFM میدیا - (MKT3-400G12L)
132,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل سقفی توکار 600CFM میدیا - (MKT3-600G12L)
148,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل سقفی توکار 800CFM میدیا - (MKT3-800G12L)
197,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل داکتی پر فشار 800CFM میدیا - (MKT3-800G30L)
202,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل داکتی پر فشار 1000CFM میدیا - (MKT3-1000G30L)
227,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل داکتی پر فشار 1200CFM میدیا - (MKT3H-1200G70L)
322,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل داکتی پر فشار 1400CFM میدیا - (MKT3H-1400G70L)
340,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل داکتی پر فشار 1600CFM میدیا - (MKT3H-1600G100L)
417,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل داکتی پر فشار 1800CFM میدیا - (MKT3H-1800G100L)
430,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل داکتی پر فشار 2200CFM میدیا - (MKT3H-2200G100L)
507,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل سقفی توکار 300CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3BT-300G12)
87,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل سقفی توکار 400CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3BT-400G30)
90,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل سقفی توکار 600CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3BT-600G30)
99,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل سقفی توکار 800CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3U-800G30L)
132,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی یک طرفه 300CFM لاویتا - (LFC1-300)
397,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی یک طرفه 400CFM لاویتا - (LFC1-400)
413,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی یک طرفه 500CFM لاویتا - (LFC1-500)
429,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی چهار طرفه 300CFM لاویتا - (LFC4-300)
322,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی چهار طرفه 400CFM لاویتا - (LFC4-400)
348,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی چهار طرفه 500CFM لاویتا - (LFC4-500)
429,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی چهار طرفه 600CFM لاویتا - (LFC4-600)
446,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی چهار طرفه 750CFM لاویتا - (LFC4-750)
493,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی چهار طرفه 850CFM لاویتا - (LFC4-850)
512,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی چهار طرفه 950CFM لاویتا - (LFC4-950)
543,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل دیواری 400CFM لاویتا - (LFW-400)
314,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل دیواری 500CFM لاویتا - (LFW-500)
331,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل دیواری 600CFM لاویتا - (LFW-600)
364,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل زمینی 300CFM لاویتا - (LFF-300)
236,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل زمینی 400CFM لاویتا - (LFF-400)
264,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل زمینی 500CFM لاویتا - (LFF-500)
279,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل زمینی 600CFM لاویتا - (LFF-600)
292,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل زمینی 800CFM لاویتا - (LFF-800)
409,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل سقفی توکار 300CFM لاویتا - (LFD-300)
156,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل سقفی توکار 400CFM لاویتا - (LFD-400)
171,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل سقفی توکار 500CFM لاویتا - (LFD-500)
177,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل سقفی توکار 600CFM لاویتا - (LFD-600)
191,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل سقفی توکار 800CFM لاویتا - (LFD-800)
279,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل سقفی توکار 1000CFM لاویتا - (LFD-1000)
292,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
مینی چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 5 تن تبرید - (MGC-V18W/D2RN1)
2,970,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
چیلر حاره ای میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 10 تن تبرید - (EMGBT-F30W/RN1)
4,350,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
چیلر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 20تن تبرید - (EMGB-F65W/RN1)
7,340,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
چیلر دیجیتال میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 20تن تبرید - (MGB-D65W/RN1)
8,330,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
چیلر حاره ای میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 35 تن تبرید - (EMGBT-F120W/RN1)
13,380,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
چیلر حاره ای میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 55 تن تبرید - (EMGBT-F180W/RN1)
22,620,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی یک طرفه 600CFMمیدیا - (MKC-600)
303,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
چیلر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 60 تن تبرید - (MGB-F200W/RN1B)
22,620,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -

تجهیزات گرمایشی و سرمایشی

تجهیزات گرمایشی و سرمایشی

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
نام کالا قیمت (ریال)
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 400 CFM- سری MIDEA SPEC (MKT3BT-400G30)
90,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا- 300CFM (MKC-300)
243,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه تک الکتریک- 500CFM (MKCL-500)
235,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 500CFM (LFF-500)
279,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 850CFM (MKA-850R)
319,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 800 CFM- سری MIDEA SPEC (MKT3U-800-G30L)
132,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 36000 سردوگرم On/Off (T3) لاویتا (LCA-36D2HWA)
856,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داكت اسپلیت55000 سردوگرم On/Off (T3) لاویتا (LCA-55D2HWA)
1,353,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 30000 سرد و گرم اینورتر فاقد لوله حاره ای تک الکتریک - مدلMANSANA(FL-MANSANA-30HR)
609,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 24000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN(BTS-UN-24HR)
440,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 60000 سرد وگرم on/off لاویتا (LCC-60D2HRA/U3)
1,243,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 48000 سرد وگرم On/Off (LCC-48D2HRA/U3) لاویتا
1,085,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 18000 سردوگرم اینورتر لاویتا (LCA-18D2HRA/DV)
636,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم (T1) لاویتا(LACH24T1RCH)
368,940,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 300CFM(LFC4-300)
322,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 950CFM (MKA-950R)
332,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
چیلر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 60 تن تبرید (MGB-F200W/RN1B)
22,620,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 25 تن تبرید(EMC-SU90-RN1L)
11,390,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
چیلر حاره ای میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 55 تن تبرید (EMGBT-F180W/RN1)
22,620,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
چیلر حاره ای میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 35 تن تبرید (EMGBT-F120W/RN1)
13,380,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 150CFM میدیا - (MKF1-150)
114,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 400CFM (MKT3-400G12L)
132,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری لاویتا 600CFM (LFW-600)
364,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم on/off (FL-DM-24HR) تک الکتریک
470,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری میدیا 500CFM (MKG-500)
245,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد حاره ای تک الکتریک فاقد لوله- مدل MANSANA روتاری (FL-MANSANA-18CT3R)
310,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل UN(BTS-UNF-12HR)
250,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV (MCR3-X105M/IDR3-X105M)
975,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
پکیج روف تاپ میدیا به ظرفیت20 تن تبرید- با گارانتی بدر تک الکتریک(MRCT-200CWN1-R(C))
5,750,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد حاره ای فاقد لوله تک الکتریک- مدل MANSANA روتاری (FL-MANSANA-30CT3R)
482,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا800CFM (LFD-800)
279,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
چیلر ماژولار 20 تن هوا خنک اسکرال (LSRFM65A(65KW))
8,391,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا- 500CFM (MKD-500)
250,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 300CFM (LFF-300)
236,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 600CFM (LFD-600)
191,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 500CFM (LFD-500)
177,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری میدیا 400CFM (MKG-400)
224,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 300CFM (MKF1-300)
129,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 1000CFM (LFD-1000)
292,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد حاره ای تک الکتریک فاقد لوله- مدل MANSANA روتاری (FL-MANSANA-24CT3R)
559,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
چیلر فیکس میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 10 تن تبرید (EMGC-F30W/RN1)
4,350,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 36000 سرد حاره ای فاقد لوله تک الکتریک – مدل MANSANA روتاری (FL-MANSANA-36CT3R
546,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 300CFM (LFD-300)
156,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری لاویتا 500CFM (LFW-500)
331,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1800 CFM (MKT3H-1800G100L)
430,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم on/off (FL-DM-48HR) تک الکتریک
864,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1600 CFM (MKT3H-1600G100L)
417,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 48000 سردوگرم On/Off (T3) لاویتا (LCA-48D2HWA)
1,199,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 30000 سرد On/Off لاویتا (LCA-30D2CRA)
733,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 24000 سرد وگرم On/Off لاویتا (LCC-24D2HRA/U)
623,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
چیلر تک الکتریک با گارانتی بدر به ظرفیت 20 تن تبرید (UMGB-F65W)
6,510,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۲۴۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا(RAV-SH2401UTP-IQ)
1,483,833,600
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد حاره ای تک الکتریک فاقد لوله- مدل MANSANA روتاری (FL-MANSANA-12CT3R)
228,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV (MCR3-X140M/IDR3-X140M)
1,360,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک فاقد لوله- مدل MANSANA (FL-MANSANA-30HRT3)
498,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 30000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل UN(BTS-UNF-30HR)
498,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (FL-DMI-24HR)
600,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 9000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN(BTS-UN-09HR)
223,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 30000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (FL-DMI-30HR)
700,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 12000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN(BTS-UN-12HR)
265,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (FL-DMI-36HR)
780,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 30000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN(BTS-UN-30HR)
590,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (FL-DMI-48HR)
1,070,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم on/off تک الکتریک (FL-DM-60HR)
977,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم on/off (FL-DM-36HR) تک الکتریک
635,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 36000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک- روتاری تک فاز(BTFS-UNF-36HT3)
671,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV (MCR3-X71M/IDR3-X71M)
680,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 60000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک(BTFS-UNF-60HT3)
950,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 30000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV (MCR3-X90M/IDR3-X90M)
825,130,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 300CFM (MKT3-300G12L)
115,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 600CFM (MKT3-600G12L)
148,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 800 CFM (MKT3-800G30L)
202,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV (MCR3-X160M/IDR3--X160M)
1,580,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 800CFM (MKT3-800G12L)
197,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1000 CFM (MKT3H-1000G30L)
227,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1400 CFM (MKT3H-1400G70L)
340,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1200 CFM (MKT3H-1200G70L)
322,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه لاویتا- 300CFM (LFC1-300)
397,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 2200 CFM (MKT3H-2200G100L)
507,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه لاویتا- 400CFM (LFC1-400)
413,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 600 CFM- (MKF1-600)
168,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 400CFM(LFC4-400)
348,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه لاویتا- 500CFM (LFC1-500)
429,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 500 CFM (MKH1-500-R3(
148,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک فاقد لوله- مدل MANSANA (FL-MANSANA-18HRT3)
329,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 500CFM(LFC4-500)
429,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 17 تن تبرید (EMC-SU60-RN1L)
8,070,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک فاقد لوله- مدل MANSANA (FL-MANSANA-12HRT3)
250,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 600CFM(LFC4-600)
446,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 750CFM(LFC4-750)
493,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 850CFM(LFC4-850)
512,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 600 CFM- سری MIDEA SPEC (MKT3BT-600G31)
99,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 300 CFM- سری MIDEA SPEC (MKT3BT-300G12)
87,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 950CFM (LFC4-950)
543,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا - 400CFM (MKC-400)
249,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری لاویتا 400CFM (LFW-400)
314,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا- 300CFM (MKD-300)
225,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 22000 سرد و گرم اینورتر توشیبا(RAS-22SKV-E)
532,350,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا- 400CFM (MKD-400)
238,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 600CFM (MKA-600R)
282,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 400CFM (LFF-400)
264,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 600CFM (LFF-600)
292,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 1200CFM (MKA-1200R)
354,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 1500CFM (MKA-1500R)
392,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 800CFM (LFF-800)
409,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری میدیا 300CFM (MKG-300)
222,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 400CFM (LFD-400)
171,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 150CFM (MKF1-150)
114,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 400CFM (MKF-400)
139,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 700CFM (MKH1-700RS)
174,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 800CFM (MKF4-800)
198,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 500CFM (MKF1-500)
162,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 10000 سرد و گرم اینورتر توشیبا(RAS-10SKV-E)
327,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر توشیبا(RAS-30SKV-E)
805,350,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 18000 سردوگرمOn/Off (T3) لاویتا (LCA-18D2HWA)
563,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر توشیبا(RAS-18SKV-E)
464,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 24000 سرد وگرم On/Off (T3) لاویتا (LCA-24D2HWA)
680,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 24000 سردوگرم اینورتر لاویتا (LCA-24D2HRA/DV)
786,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 36000 سردوگرم اینورتر لاویتا (LCA-36D2HRA/DV)
981,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم (T1) لاویتا(LACH09T1RCH)
213,070,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 48000 سردوگرم اینورتر لاویتا (LCA-48D2HRA/DV)
1,346,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 60000 سردوگرم اینورتر لاویتا (LCA-60D2HRA/DV)
1,480,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم (T1) لاویتا(LACH18T1RCH)
300,300,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم (T1) لاویتا(LACH12T1RCH)
237,380,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم (T1) لاویتا(LACH30T1RCH)
501,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۳۶۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا(RAV-SH3601UTP-IQ)
1,978,444,800
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
پکیج روف تاپ میدیا به ظرفیت30 تن تبرید- با گارانتی بدر تک الکتریک(MRCT-300CWN1-R(C))
7,570,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
پکیج روف تاپ میدیا به ظرفیت25 تن تبرید- با گارانتی بدر تک الکتریک(MRCT-250CWN1-R(C))
6,880,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/11
نوسانات : 0
چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 8 تن تبرید (EMC-SU30-RN1L)
4,160,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۳۰۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا(RAV-SH3001UTP-IQ)
1,693,910,400
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 24000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل UN(BTS-UNF-24HR)
380,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 9000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل MANSANA(FL-MANSANA(F)-09HR)
210,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپليت ديواري12000 سرد و گرم اینورتر فاقد لوله تک الکتریک -مدل MANSANA(FL-MANSANA-12HR)
265,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا- 600CFM (MKC-600)
303,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
مینی چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 5 تن تبرید (MGC-V18W/D2RN1(
2,970,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
چیلر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 95 تن تبرید (RHAE95HA)
40,690,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
چیلر تک الکتریک با گارانتی بدر به ظرفیت 10 تن تبرید (UMGB-FR30W)
3,590,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 18000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل UN(BTS-UNF-18HR)
329,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت ۳۶۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا (RAV-SH3601BTP-IQ)
1,978,444,800
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا (RAV-SH2401BTP-IQ)
1,483,833,600
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت ۱۸۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا (RAV-SH1801BTP-IQ)
1,273,224,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت ۴۸۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا (RAV-SH4801BTP-IQ)
2,303,930,880
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۴۸۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا(RAV-SH3601UTP-IQ)
2,303,930,880
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا (RAV-SH3001BTP-IQ)
1,693,910,400
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
چیلر دیجیتال میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 20 تن تبرید (MGB-D65W/RN1)
8,330,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری میدیا 600CFM (MKG-600)
259,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپليت ديواري18000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل MANSANA(FL-MANSANA-18HR)
350,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
چیلر حاره ای میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 10 تن تبرید (EMGBT-F30W/RN1)
4,350,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
چیلر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 20 تن تبرید (EMGB-F65W/RN1)
7,340,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 24000 سرد و گرم اینورتر فاقد لوله تک الکتریک - مدل MANSANA(FL-MANSANA-24HR)
440,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک فاقد لوله- مدل MANSANA (FL-MANSANA-24HRT3)
362,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (FL-DMI-60HR)
1,250,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 48000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک(BTFS-UNF-48HT3)
881,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 13000 سرد و گرم اینورتر توشیبا(RAS-13SKV-E)
354,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۱۸۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا(RAV-SH1801UTP-IQ)
1,273,224,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/16
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 500CFM تک الکتریک - MKCL-500
235,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی چهار طرفه 300CFMکامپکت میدیا - MKD-300
225,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی چهار طرفه 400CFM کامپکت میدیا - (MKD-400)
238,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی چهار طرفه 500CFM کامپکت میدیا - (MKD-500)
250,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی چهار طرفه 600CFM میدیا - (MKA-600R)
282,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی چهار طرفه 850CFM میدیا - (MKA-850R)
319,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی چهار طرفه 950CFM میدیا - (MKA-950R)
332,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی چهار طرفه 1200CFM میدیا - (MKA-1200R)
354,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
فن کوئل کاستی چهار طرفه 1500CFM میدیا - (MKA-1500R)
392,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد تجهیزات گرمایشی و سرمایشی

تجهیزات گرمایشی و سرمایشی

اسپیلت یا کوکرگازی، وسیله‌ای است که برای گرمایش و سرمایش فضاهای داخلی کاربرد دارد. از ویژگی‌های آن می‌توان به صدای کم، مصرف کم انرژی برق و استفاده از آن به مدت طولانی اشاره کرد؛ وظیفه این دستگاه کاهش رطوبت، دما و ذرات گردوغبار است.‌ در سالیان اخیر قیمت آن براساس نرخ دلار و نوسانات بازار بالا رفته و از طرفی قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا کرده است؛ اما مردم ناگزیرند برای خنک شدن در اوج گرما آن را در خانه‌ها یا محل کارشان داشته باشند. با ما در ادامه همراه باشید تا از قیمت اسپیلت در انواع مختلف آشنا شوید.

قیمت کولر گازی اسپیلت

قیمت کولر گازی اسپیلت، تحت تاثیر پارامترهای مختلفی بوده که یکی از این عوامل، برند تولیدکننده است. برندهای مختلفی در این زمینه فعالیت می‌کنند و هریک نرخ متفاوتی دارند که براساس مشخصات فنی محصول، نوع موتور، امکانات جانبی، هزینه‌های تولید، سیاست‌های مالی کشور قیمت‌گذاری می‌شوند. به عوامل بالا بهای ارز و دلار،  نوسان قیمت بازار و هزینه حمل‌ونقل و… را نیز باید اضافه کرد.

قیمت اسپیلت ۹۰۰۰

اسپیلت ۹۰۰۰، از پرفروش‌ترین نوع این محصول بوده و برای فضاهایی که متراژ آنها حداکثر ۱۵ متر باشد، کاربرد دارد. قیمت برندهای مختلف آن با هم فرق دارند و با قیمت ثابتی به فروش نمی‌رسند؛ بلکه باتوجه به کیفیت، قیمت‌گذاری می‌شوند. این نوع از اسپیلت‌ها در مدل دیواری تولید و عرضه می‌شود.

قیمت کولرگازی اسپیلت ۱۲۰۰۰

قیمت کولرگازی اسپیلت ۱۲۰۰۰، در برندهای مختلف متفاوت است؛ این کولرها برای فضاهایی با متراژ ۱۷ تا ۲۲ متر مناسب است. چون کوچک و کم مصرف هستند بین مردم از محبوبیت خاصی برخوردارند و قیمت آن‌ها باعوامل متعددی ارتباط دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت آن از سایت ما دیدن کنید.

 

کولر گازی اسپلیت در تصویر زیر نشان داده شده است.

 

قیمت اسپیلت ۱۸۰۰۰

قیمت اسپیلت ۱۸۰۰۰، هم باتوجه به برند و کشور تولیدکننده، نوع موتور، امکانات جانبی و… متغیر است؛ این ابزار در مکان‌هایی با متراژ بین ۲۰ تا ۴۰ متر کاربرد دارد.‌ برای بازدید از نرخ انواع برندهای آن به سایت ما مراجعه کنید.

قیمت کولرگازی اسپیلت ۳۰۰۰۰

قیمت کولرگازی اسپیلت ۳۰۰۰۰، باتوجه به امکانات و موتور، برندها و میزان خنک‌کنندگی و… متفاوت است‌. سازنده‌های داخلی و خارجی زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند؛ این کولرها از لحاظ نوع کمپرسور در انواع روتاری، اسکرال، تروپیکال و پیستونی هستند و بسیاری از آنها برای کاهش مصرف انرژی به کیت اینورتر تجهیز شده‌اند. کولرهای گازی ۳۰۰۰۰ در  فضاهای با متراژ  ۶۵ متر کارایی دارند.

قیمت اسپیلت دیواری

اسپیلت دیواری، در ظرفیت‌های ۹۰۰۰ تا ۳۶۰۰۰ موجود است؛ آنها دارای دو تکه بوده و دارای یونیت داخلی و یونیت خارجی هستند. باتوجه به ظرفیت و برند، ابعاد متفاوتی دارند و برق مصرفی آنها از نوع تک فاز و ۲۲۰ ولت است. برای خرید آن باید به متراژ محیط، منطقه‌ای که در آن ساکن هستید و موقعیت ساختمان توجه کنید.

خرید اسپیلت

برای خرید اسپیلت باتوجه به بودجه‌ای که دارید و متراژ فضا می‌توانید از میان برندهای مختلف، نوع مناسب را خریداری کنید. از مزایای خرید این محصول از آهن آنلاین می‌توان به این اشاره کرد که وقت خود را صرف ترافیک و رفت‌وآمد نمی‌کنید. بعد از سفارش آن، همکاران ما در اسرع وقت این محصول را به آدرس مورد نظر شما ارسال می‌کنند؛ همچنین به علت حذف واسطه‌ها، این محصول با قیمتی مناسب‌تر از نرخ بازار به دست شما می‌رسد.

سخن پایانی

اسپیلت، از وسایل برقی است که در اکثر خانه‌ها در فصل تابستان از آن استفاده می‌شود و به‌وسیله آن هوای محیط خنک می‌شود. این محصول در برندهای مختلفی در فروشگاه ما به فروش می‌رسد. اگر شما هم قصد خرید آن را دارید، توصیه می‌کنیم باتوجه به بودجه و متراژ فضا و پارامترهای دیگر، نوع مناسب را انتخاب و آن را ثبت سفارش کنید.

... بیشتر
مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x