آهن آنلاین

قیمت های اعلام شده روز های پیشین

تجهیزات

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
نام کالا قیمت (ریال)
خرپا
160,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
تجهیزات شهربازی روباز
530,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
رکتیفایر اینورتر سه فاز پرتابل (آرگون-الکترود-سلولزی) صباالکتریک
199,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل UN
173,628,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +4.3%
داکت اسپلیت 30000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک
633,360,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
اسپلیت دیواری 30000 سرد حاره ای فاقد لوله تک الکتریک- مدل MANSANA
414,960,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.3%
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 300 CFM- سری U
65,520,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
سوله سبک
100,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 600 CFM- سری G
86,268,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل زمینی لاویتا 300CFM
177,883,650
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا- 500CFM
218,400,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل دیواری میدیا 400CFM
195,468,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل زمینی میدیا 300CFM
112,476,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
اسپليت ديواري 18000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل MANSANA
248,976,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.3%
اسپلیت دیواری 13000 سرد و گرم اینورتر توشیبا
312,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +8.1%
اسپليت ديواري 12000 سرد و گرم فاقد لوله تک الکتریک - مدل MANSANA
183,456,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.3%
اسپليت ديواري12000 سرد و گرم اینورتر فاقد لوله تک الکتریک -مدل MANSANA
209,664,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.3%
اسپلیت دیواری 36000 سرد حاره ای فاقد لوله تک الکتریک – مدل MANSANA
458,640,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.3%
فن کوئل دیواری میدیا 500CFM
214,032,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک
524,160,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک
677,040,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
اسپليت ديواري 24000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل UN
286,104,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +4.3%
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک
879,060,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
اسپليت ديواري 30000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل UN
358,176,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +4.3%
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک
1,037,400,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
اسپليت ديواري 9000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN
182,364,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +4.3%
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک
524,160,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
اسپليت ديواري 12000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN
181,272,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +4.3%
داکت اسپلیت 30000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک
567,840,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
اسپليت ديواري 18000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN
243,516,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +4.3%
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک
677,040,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
اسپليت ديواري 24000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN
319,956,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +4.3%
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک
879,060,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
اسپليت ديواري 12000 سرد حاره ای تک الکتریک - مدل UN
167,076,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +4.3%
اسپليت ديواري 30000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN
444,444,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +4.3%
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک
1,037,400,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
داکت اسپلیت 18000 سرد و گرم on/off تک الکتریک
404,040,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
اسپلیت دیواری 18000 سرد حاره ای تک الکتریک- پیستونی- مدل UN
322,140,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +4.3%
اسپلیت دیواری 24000 سرد حاره ای تک الکتریک- پیستونی- مدل UN
328,692,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +4.3%
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم on/off تک الکتریک
436,800,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
اسپلیت دیواری 30000 سرد حاره ای تک الکتریک- پیستونی- مدل UN
434,616,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +4.3%
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم on/off تک الکتریک
764,400,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم on/off تک الکتریک
589,680,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
اسپلیت ایستاده 36000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک- روتاری تک فاز
533,988,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +4.3%
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم on/off تک الکتریک
851,760,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV
584,220,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
اسپلیت ایستاده 60000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک
858,312,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +4.3%
اسپلیت ایستاده 48000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک
708,708,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +4.3%
داکت اسپلیت 30000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV
709,800,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 400CFM
114,660,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV
840,840,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 300CFM
100,464,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
پکیج روف تاپ میدیا به ظرفیت25 تن تبرید- با گارانتی بدر تک الکتریک
5,755,750,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +8.5%
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV
971,880,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 800CFM
171,444,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 600CFM
128,856,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV
1,081,080,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +7.1%
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 800 CFM
175,812,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1000 CFM
197,652,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1200 CFM
280,644,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1400 CFM
297,024,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل کاستی یک طرفه لاویتا- 300CFM
299,914,650
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
پکیج روف تاپ میدیا به ظرفیت20 تن تبرید- با گارانتی بدر تک الکتریک
4,813,900,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +8.5%
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1800 CFM
35,648,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -89.6%
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1600 CFM
363,636,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 2200 CFM
442,260,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل کاستی یک طرفه لاویتا- 400CFM
312,117,750
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 600 CFM- سری U
75,348,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +100463900.0%
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 400 CFM- سری U
67,704,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 300CFM
250,632,900
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل کاستی یک طرفه لاویتا- 500CFM
323,851,500
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 400CFM
263,774,700
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 1000 CFM- سری U
126,672,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 800 CFM- سری U
114,660,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 500CFM
323,851,500
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 300 CFM- سری G
75,348,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
سوله سنگین
95,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 400 CFM- سری G
78,624,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 600CFM
336,523,950
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 750CFM
373,602,600
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
Top Down
135,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
اسکلت پیچ و مهره
115,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
پایپ رک
210,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 850CFM
386,744,400
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 300 CFM- سری MIDEA SPEC
75,348,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 400 CFM- سری MIDEA SPEC
78,624,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 950CFM
410,681,250
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 600 CFM- سری MIDEA SPEC
86,268,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
رکتیفایر اینورتر تکفاز پرتابل (آرگون-الکترود) 250V صباالکتریک
74,800,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا- 400CFM
217,308,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا- 300CFM
211,848,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل دیواری لاویتا 400CFM
237,960,450
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل دیواری لاویتا 600CFM
275,039,100
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل دیواری لاویتا 500CFM
249,224,850
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل کاستی یک طرفه تک الکتریک- 500CFM
205,296,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا- 300CFM
196,560,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا- 400CFM
207,480,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 600CFM
245,700,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل زمینی لاویتا 400CFM
195,718,950
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل زمینی لاویتا 500CFM
210,738,150
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 850CFM
278,460,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 1200CFM
309,582,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل زمینی لاویتا 600CFM
220,594,500
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل زمینی لاویتا 800CFM
309,771,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 1500CFM
341,796,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل دیواری میدیا 300CFM
193,284,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 300CFM
117,337,500
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 500CFM
133,295,400
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 400CFM
128,601,900
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل زمینی میدیا 150CFM
99,372,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 600CFM
143,621,100
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 800CFM
210,738,150
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل زمینی میدیا 400CFM
121,212,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 1000CFM
220,594,500
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
فن کوئل زمینی میدیا 500CFM
140,868,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
اسپلیت دیواری 10000 سرد و گرم اینورتر توشیبا
288,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +8.1%
فن کوئل زمینی میدیا 800CFM
172,536,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل زمینی میدیا 700CFM
151,788,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
اسپليت ديواري 9000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل MANSANA
169,260,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.3%
اسپلیت دیواری 22000 سرد و گرم اینورتر توشیبا
468,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +8.1%
اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر توشیبا
408,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +8.1%
اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر توشیبا
708,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +8.1%
اسپليت ديواري 30000 سرد و گرم فاقد لوله تک الکتریک - مدل MANSANA
382,200,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.3%
داكت اسپلیت 18000 سردوگرمOn/Off (T3) لاویتا
447,759,900
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
داكت اسپلیت 36000 سردوگرم On/Off (T3) لاویتا
680,557,500
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
داكت اسپلیت 24000 سرد وگرم On/Off (T3) لاویتا
514,407,600
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
اسپليت ديواري 24000 سرد و گرم اینورتر فاقد لوله تک الکتریک - مدل MANSANA
351,624,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.3%
اسپلیت دیواری 30000 سرد حاره ای تک الکتریک پیستونی فاقد لوله مدل MANSANA
469,560,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.3%
داكت اسپلیت 48000 سردوگرم On/Off (T3) لاویتا
954,188,550
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
اسپليت ديواري 30000 سرد و گرم اینورتر فاقد لوله حاره ای تک الکتریک - مدلMANSANA
512,148,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.5%
داكت اسپلیت 24000 سرد وگرم On/Off لاویتا
471,227,400
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
داكت اسپلیت55000 سردوگرم On/Off (T3) لاویتا
973,431,900
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
اسپلیت ایستاده 36000 سرد و گرم فاقد لوله تک الکتریک– MANSANA
600,600,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.3%
داكت اسپلیت 30000 سرد On/Off لاویتا
555,241,050
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
داكت اسپلیت 60000 سرد وگرم لاویتا
939,638,700
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
داكت اسپلیت 48000 سرد وگرم On/Off لاویتا
820,423,800
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
داكت اسپلیت 18000 سردوگرم اینورتر لاویتا
481,553,100
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
داكت اسپلیت 24000 سردوگرم اینورتر لاویتا
594,666,450
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
داكت اسپلیت 36000 سردوگرم اینورتر لاویتا
823,239,900
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
داكت اسپلیت 48000 سردوگرم اینورتر لاویتا
1,131,133,500
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
داكت اسپلیت 60000 سردوگرم اینورتر لاویتا
1,243,777,500
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : -22.9%
اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم (T1) لاویتا
196,680,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم (T1) لاویتا
219,120,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم (T1) لاویتا
277,200,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم (T1) لاویتا
340,560,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم (T1) لاویتا
463,200,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
اسکلت جوشی
105,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا- 600CFM
264,264,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 950CFM
289,380,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
چیلر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 95 تن تبرید
34,063,575,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.5%
چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 8 تن تبرید
3,478,566,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.5%
چیلر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 60 تن تبرید
18,937,464,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.5%
چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 25 تن تبرید
9,531,522,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.5%
پکیج روف تاپ میدیا به ظرفیت30 تن تبرید- با گارانتی بدر تک الکتریک
6,331,325,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +8.5%
مینی چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 5 تن تبرید
2,486,484,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.5%
چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 16 تن تبرید
6,756,204,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.5%
چیلر تک الکتریک با گارانتی بدر به ظرفیت 10 تن تبرید
3,001,362,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.5%
اسپليت ديواري 18000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل UN
226,044,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +4.3%
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۴۸۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
2,033,224,200
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +3.4%
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۲۴۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
1,309,486,500
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +2.8%
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۳۰۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
1,494,879,750
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +3.3%
داکت اسپلیت ۱۸۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
1,123,623,900
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +3.4%
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۳۶۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
1,745,982,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +3.0%
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۱۸۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
1,123,623,900
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +3.4%
داکت اسپلیت ۳۶۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
1,745,982,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +3.0%
داکت اسپلیت ۴۸۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
2,033,224,200
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +3.4%
داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
1,494,879,750
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +3.3%
داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
1,309,486,500
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +2.8%
چیلر حاره ای میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 55 تن تبرید
18,937,464,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.5%
MIG/MAG سه فاز - ترانسی - آب خنک 650 آمپر صبا الکتریک
51,900,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
چیلر دیجیتال میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 20 تن تبرید
6,969,690,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.5%
چیلر حاره ای میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 35 تن تبرید
11,201,736,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.5%
فن کوئل دیواری میدیا 600CFM
226,044,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +9.1%
چیلر حاره ای میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 10 تن تبرید
3,641,820,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.5%
چیلر تک الکتریک با گارانتی بدر به ظرفیت 20 تن تبرید
5,443,893,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.5%
اسپليت ديواري 24000 سرد و گرم فاقد لوله تک الکتریک - مدل MANSANA
305,760,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.3%
اسپليت ديواري18000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل MANSANA
286,104,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : +5.3%
بارگذاری موارد بیشتر ...
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد تجهیزات

تجهیزات

باتشکر از اعتماد شما به آهن آنلاین
برای خرید و اطلاع از قیمت تجهیزات، لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید: 02154712
انواع تجهیزات در سایزهای مختلف به صورت فله‌ای و بسته‌ای موجود می‌باشد.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x