آهن آنلاین
فیلترها

تجهیزات

آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/4/24 )
تجهیزات
نام کالا قیمت (تومان)
اسپلیت دیواری 30000 سرد حاره ای مدل MANSANA تک الکتریک-روتاری- (FL-MANSANA-30CT3R)
51,120,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 36000 سرد و گرم حاره ای مدل UN تک الکتریک-روتاری تک فاز- (BTFS-UNF-36HT3)
66,150,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA-18HR)
36,450,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم حاره ای مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA-18HRT3)
35,100,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم لاویتا- (LAVITA-P30RT1)
46,080,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد حاره ای تک الکتریک مدل (UNP- (BTS-UNP-18CT3(
43,200,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA-30HR)
59,400,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 60000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک- (BTFS-UNF-60HT3)
93,600,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم لاویتا- (LAVITA-P09RT1)
20,700,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA(F)-09HR)
20,250,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم حاره ای مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA-12HRT3)
26,100,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم لاویتا- (LAVITA-P12RT1)
22,500,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA(F)-24HR)
35,550,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA-24HR)
44,550,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 9000سرد و گرم اینورتر مدل UN تک الکتریک- (BTS-UN-09HR)
24,750,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA(F)-18HR)
30,510,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد حاره ای مدل MANSANA تک الکتریک-روتاری- (FL-MANSANA-24CT3R)
38,790,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 48000 سرد و گرم حاره ای مدل UN تک الکتریک- (BTFS-UNF-48HT3)
87,300,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA(F)-12HR)
22,140,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA(F)-30HR)
45,090,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد حاره ای مدل MANSANA تک الکتریک-روتاری- (FL-MANSANA-12CT3R)
23,400,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 36000 سرد حاره ای مدل MANSANA تک الکتریک-روتاری- (FL-MANSANA-36CT3R)
62,100,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم حاره ای مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA-30HRT3)
49,500,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم لاویتا- (LAVITA-P24RT1)
37,350,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم لاویتا- (LAVITA-P18RT1)
30,600,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد حاره ای تک الکتریک مدل (UNP- (BTS-UNP-24CT3(
48,150,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد حاره ای مدل MANSANA تک الکتریک-روتاری- (FL-MANSANA-18CT3R)
32,220,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم حاره ای مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA-24HRT3)
40,590,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد حاره ای تک الکتریک مدل (UNP- (BTS-UNP-30CT3(
55,440,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم اینورتر مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA-12HR)
28,260,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم on/off تک الکتریک (FL-DM-60HR)
105,930,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 400 CFM- سری MIDEA SPEC (MKT3BT-400G30)
9,270,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا- 300CFM (MKC-300)
24,363,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 800CFM (LFF-800)
20,700,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (FL-DMI-60HR)
131,130,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داكت اسپلیت 60000 سردوگرم اینورتر لاویتا (LCA-60D2HRA/DV)
112,590,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 60000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک(BTFS-UNF-60HT3)
93,600,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری لاویتا 600CFM (LFW-600)
19,800,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 150CFM (MKF1-150)
11,457,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1000 CFM (MKT3-1000G30)
22,725,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه تک الکتریک- 500CFM (MKCL-500)
23,544,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر تراکمی میدیا جفت کمپرسور روتاری و اواتور H TYPE به ظرفیت اسمی 10 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- سری U- (UMGB-FR30W)
358,740,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 800CFM (MKT3-800)
19,728,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپليت ديواري 18000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل MANSANA(FL-MANSANA(F)-18HR
30,510,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری میدیا 600CFM (MKG-600)
25,906,500
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 400CFM (LFF-400)
13,320,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV (MCR3-X160M/IDR3--X160M)
171,450,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 700CFM (MKH1-700R3)
17,460,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 600CFM (MKT3-600)
14,823,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد حاره ای تک الکتریک - مدل MANSANA روتاری (FL-MANSANA-12CT3R)
23,400,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپليت ديواري 24000 سرد حاره ای تک الکتریک پیستونی- مدل UNP(BTS-UNP-24CT3)
48,150,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داكت اسپلیت 48000 سرد وگرم On/Off (LCC-48D2HRA/U3) لاویتا
76,410,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک - مدل MANSANA (FL-MANSANA-18HRT3)
35,100,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا- 600CFM (MKC-600)
30,366,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم لاویتا- (LAVITA-P30RT1)
46,080,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم لاویتا- (LAVITA-P09RT1)
20,700,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 400CFM تک الکتریک سری G - (MKT3G-400G12L
9,819,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 600CFM تک الکتریک سری G - (MKT3G-600G30L
10,728,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1600 CFM (MKT3H-1600G100L)
41,724,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 600CFM تک الکتریک سری U - (MKT3U-600G30L
8,901,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 400CFM تک الکتریک سری U - (MKT3U-400G30L
7,992,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر تراکمی میدیا هواخنک با دو کمپرسور اسکرال EMERSON به ظرفیت نامی 40 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- سری T-(TMGB-F130W)
954,900,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 500 CFM (MKH1-500-R3(
14,823,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپليت ديواري 9000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN(BTS-UN-09HR)
24,750,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 800CFM تک الکتریک سری U - (MKT3U-800G30L
13,545,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داكت اسپلیت 48000 سردوگرم On/Off (T3) لاویتا (LCA-48D2HWA)
86,220,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 300CFM (LFF-300)
11,880,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (FL-DMI-24HR)
65,070,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 300CFM (MKF1-300)
12,915,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 500CFM (LFD-500)
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری لاویتا 500CFM (LFW-500)
18,000,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 950CFM (MKA-950R)
33,273,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 400CFM (MKT3-400)
13,275,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 400CFM(LFC4-400)
21,690,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک - مدل MANSANA (FL-MANSANA-24HRT3)
40,590,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 600 CFM- سری MIDEA SPEC (MKT3BT-600G31)
10,188,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داكت اسپلیت 30000 سرد On/Off لاویتا (LCA-30D2CRA)
57,150,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (FL-DMI-48HR)
118,980,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1200 CFM (MKT3H-1200G70L)
32,274,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد حاره ای تک الکتریک - مدل MANSANA روتاری (FL-MANSANA-18CT3R)
32,220,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 400CFM (LFD-400)
8,640,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد حاره ای تک الکتریک- مدل MANSANA روتاری (FL-MANSANA-30CT3R)
51,120,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر میدیا تراکمی هواخنک اسکرال مدولار به ظرفیت اسمی 20 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- R410A- (EMGB-F65W/RN1)
733,410,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپليت ديواري 12000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل MANSANA(FL-MANSANA(F)-12HR
22,140,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپليت ديواري 30000 سرد حاره ای تک الکتریک پیستونی- مدل UNP(BTS-UNP-30CT3)
55,440,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 950CFM (LFC4-950)
33,660,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر ماژولار 20 تن هوا خنک اسکرال لاویتا (LSRFM65A(65KW))
565,020,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم لاویتا- (LAVITA-P24RT1)
37,350,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 300CFM تک الکتریک سری U - (MKT3U-300G30L
7,686,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 300 CFM- سری MIDEA SPEC (MKT3BT-300G12)
8,955,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر میدیا هواخنک مدولار دیجیتال به ظرفیت اسمی 20 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- R410A(MGB-D65W/RN1)
832,320,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 300CFM (MKT3-300)
11,547,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1800 CFM (MKT3H-1800G100L)
43,002,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داكت اسپلیت 36000 سردوگرم اینورتر لاویتا (LCA-36D2HRA/DV)
66,060,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری لاویتا 400CFM (LFW-400)
17,190,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپليت ديواري 24000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل MANSANA(FL-MANSANA(F)-24HR
35,550,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه لاویتا- 400CFM (LFC1-400)
25,650,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپليت ديواري 30000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل MANSANA(FL-MANSANA(F)-30HR
45,090,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر میدیا هواخنک مدولار اسکرال به ظرفیت اسمی 60 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- R410A-(MGB-F200W/RN1B)
2,260,800,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم on/off (FL-DM-24HR) تک الکتریک
50,940,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داكت اسپلیت 24000 سردوگرم اینورتر لاویتا (LCA-24D2HRA/DV)
60,930,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپليت ديواري18000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل MANSANA(FL-MANSANA-18HR)
36,450,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه لاویتا- 300CFM (LFC1-300)
24,660,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داكت اسپلیت 48000 سردوگرم اینورتر لاویتا (LCA-48D2HRA/DV)
102,960,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 300CFM (LFD-300)
7,920,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا - 400CFM (MKC-400)
24,912,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری میدیا 300CFM (MKG-300)
22,270,500
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپليت ديواري 18000 سرد حاره ای تک الکتریک - مدل UNP(BTS-UNP-18CT3)
43,200,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 600CFM (MKA-600R)
28,269,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر میدیا هواخنک مدولار اینورتر به ظرفیت اسمی 17 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- R410A- (EMC-SU60-RN1L)
806,310,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داكت اسپلیت55000 سردوگرم On/Off (T3) لاویتا (LCA-55D2HWA)
97,290,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم لاویتا- (LAVITA-P12RT1)
22,500,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 300CFM تک الکتریک سری G - (MKT3G-300G12L
9,450,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 500CFM (MKF1-500)
16,272,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داكت اسپلیت 18000 سردوگرمOn/Off (T3) لاویتا (LCA-18D2HWA)
41,580,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم on/off (FL-DM-48HR) تک الکتریک
93,330,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا- 300CFM (MKD-300)
22,545,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 800CFM (MKF4-800)
19,818,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 850CFM(LFC4-850)
31,680,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه لاویتا- 500CFM (LFC1-500)
26,640,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم لاویتا- (LAVITA-P18RT1)
30,600,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپليت ديواري 9000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل MANSANA(FL-MANSANA(F)-09HR)
20,250,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (FL-DMI-36HR)
84,240,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 600CFM (LFF-600)
14,760,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم on/off (FL-DM-36HR) تک الکتریک
68,580,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 1000CFM (LFD-1000)
14,760,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد حاره ای تک الکتریک - مدل MANSANA روتاری (FL-MANSANA-24CT3R)
38,790,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1400 CFM (MKT3H-1400G70L)
34,002,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپليت ديواري 30000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک - مدلMANSANA(FL-MANSANA-30HR)
59,400,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 600CFM (LFD-600)
9,630,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلرمیدیا اسکرال مدولار هواخنک حاره ای به ظرفیت اسمی 10 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- R410(EMGBT-F30W/RN1)
434,610,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 48000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک(BTFS-UNF-48HT3)
87,300,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 400CFM (MKF-400)
13,914,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر میدیا تراکمی هواخنک اسکرال به ظرفیت 95 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- R410A-(RHAE95HA)
4,065,300,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا- 500CFM (MKD-500)
24,997,500
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داكت اسپلیت 36000 سردوگرم On/Off (T3) لاویتا (LCA-36D2HWA)
61,290,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر میدیا هواخنک مدولار حاره ای به ظرفیت 55 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک-R410A-(EMGBT-F180W/RN1)
2,260,800,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری میدیا 500CFM (MKG-500)
24,543,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا800CFM (LFD-800)
14,130,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 500CFM (LFF-500)
14,130,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داكت اسپلیت 60000 سرد وگرم on/off لاویتا (LCC-60D2HRA/U3)
86,940,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپليت ديواري12000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک -مدل MANSANA(FL-MANSANA-12HR)
28,260,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 600CFM(LFC4-600)
27,630,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپليت ديواري 24000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل MANSANA(FL-MANSANA-24HR)
44,550,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا- 400CFM (MKD-400)
23,823,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 800 CFM (MKT3-800G30)
20,277,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک - مدل MANSANA (FL-MANSANA-30HRT3)
49,500,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر میدیا مدولار هواخنک حاره ای به ظرفیت نامی 35 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک R410A- (EMGBT-F120W/RN1)
1,337,400,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 36000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک- روتاری تک فاز(BTFS-UNF-36HT3)
66,150,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 850CFM (MKA-850R)
31,905,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 1500CFM (MKA-1500R)
39,276,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داكت اسپلیت 24000 سرد وگرم On/Off لاویتا (LCC-24D2HRA/U)
41,040,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 2200 CFM (MKT3H-2200G100L)
50,724,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 1200CFM (MKA-1200R)
35,451,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 750CFM(LFC4-750)
30,690,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر تراکمی میدیا هواخنک با دو کمپرسور اسکرال DAIKIN به ظرفیت نامی 20 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- سری T (TMGB-F65W)
544,500,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری میدیا 400CFM (MKG-400)
22,455,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک - مدل MANSANA (FL-MANSANA-12HRT3)
26,100,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 500CFM(LFC4-500)
26,640,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 800 CFM- سری MIDEA SPEC (MKT3BT-800G30)
15,273,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 36000 سرد حاره ای تک الکتریک – مدل MANSANA روتاری (FL-MANSANA-36CT3R
62,100,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر میدیا هواخنک مدولار حاره ای به ظرفیت 55 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- R410A (EMGBT-F180W/RN1)
2,260,800,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر میدیا هواخنک مدولار اینورتر به ظرفیت اسمی 17 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- R410A- (EMC-SU60-RN1L)
806,310,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلرمیدیا اسکرال مدولار هواخنک حاره ای به ظرفیت اسمی 10 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- R410- (EMGBT-F30W/RN1)
434,610,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر میدیا هواخنک مدولار دیجیتال به ظرفیت اسمی 20 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- R410A- (MGB-D65W/RN1)
832,320,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر میدیا تراکمی هواخنک اسکرال مدولار به ظرفیت اسمی 20 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- R410A- (EMGB-F65W/RN1)
733,410,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر میدیا تراکمی هواخنک اسکرال به ظرفیت 95 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- R410A- (RHAE95HA)
4,065,300,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر تراکمی میدیا هواخنک با دو کمپرسور اسکرال DAIKIN به ظرفیت نامی 20 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- سری T (TMGB-F65W)
544,500,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر تراکمی میدیا هواخنک با دو کمپرسور اسکرال EMERSON به ظرفیت نامی 40 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- سری T- (TMGB-F130W)
954,900,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر ماژولار 20 تن هوا خنک اسکرال لاویتا- (LSRFM65A(65K))
565,020,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر میدیا هواخنک مدولار اسکرال به ظرفیت اسمی 60 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- R410A - (MGB-F200W/RN1B)
2,260,800,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر میدیا مدولار هواخنک حاره ای به ظرفیت نامی 35 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- R410A- (EMGBT-F120W/RN1)
1,337,400,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
چیلر تراکمی میدیا جفت کمپرسور روتاری و اواتور H TYPE به ظرفیت اسمی 10 تن تبرید با گارانتی بدر تک الکتریک- سری U- (UMGB-FR30W)
358,740,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 اینورتر سردو گرم تک الکتریک - (FL-DMI-24HR)
65,070,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سردو گرم (on/off) تک الکتریک - (FL-DM-24HR)
50,940,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سردو گرم (on/off) تک الکتریک - (FL-DM-36HR)
68,580,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 55000 سرد و گرم حاره ای (on/off) لاویتا - (LCA-55D2HWA)
97,290,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سردو گرم (on/off) تک الکتریک - (FL-DM-60HR)
105,930,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 اینورتر سردو گرم تک الکتریک - (FL-DMI-36HR)
84,240,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم اینورتر لاویتا - (LCA-48D2HRA/DV)
102,960,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سردو گرم اینورتر حاره ای سری MDV تک الکتریک - (MCR3-X160M/IDR3-X160M)
171,450,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم اینورتر لاویتا - (LCA-60D2HRA/DV)
112,590,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم حاره ای (on/off) لاویتا - (LCA-36D2HWA)
61,290,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم (on/off) لاویتا - (LCC-24D2HRA/U)
41,040,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم اینورتر لاویتا - (LCA-36D2HRA/DV)
66,060,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم حاره ای (on/off) لاویتا - (LCA-48D2HWA)
86,220,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم اینورتر لاویتا - (LCA-24D2HRA/DV)
60,930,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سردو گرم (on/off) تک الکتریک - (FL-DM-48HR)
93,330,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 اینورتر سردو گرم تک الکتریک - (FL-DMI-48HR)
118,980,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم (on/off) لاویتا - (LCC-48D2HRA/U3)
76,410,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 30000 سرد (on/off) لاویتا - (LCA-30D2CRA)
57,150,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 18000 سرد و گرم حاره ای (on/off) لاویتا - (LCA-18D2HWA)
41,580,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 اینورتر سردو گرم تک الکتریک - (FL-DMI-60HR)
131,130,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم (on/off) لاویتا - (LCC-60D2HRA/U3)
86,940,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 950CFM لاویتا - (LFC4-950)
33,660,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 600CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3BT-600G30)
10,188,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 850CFM لاویتا - (LFC4-850)
31,680,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 600CFM میدیا - (MKT3-600)
14,823,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 500CFM لاویتا - (LFD-500)
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 500CFM میدیا - (MKH1-500-R3)
14,823,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 800CFM میدیا - (MKF4-800)
19,818,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 500CFM لاویتا - (LFW-500)
18,000,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 600CFM لاویتا - (LFF-600)
14,760,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 1500CFM میدیا - (MKA-1500R)
39,276,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 500CFM لاویتا - (LFC4-500)
26,640,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 800CFM میدیا - (MKT3-800)
19,728,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 500CFM لاویتا - (LFF-500)
14,130,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 600CFM لاویتا - (LFC4-600)
27,630,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 400CFM لاویتا - (LFF-400)
13,320,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 400CFM لاویتا - (LFD-400)
8,640,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 400CFM لاویتا - (LFC1-400)
25,650,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 400CFM میدیا - (MKF-400)
13,914,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 600CFM تک الکتریک سری U - (MKT3U-600G30L)
8,901,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 400CFM میدیا - (MKT3-400)
13,275,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 400CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3BT-400G30)
9,270,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 300CFM لاویتا - (LFD-300)
7,920,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1000CFM میدیا - (MKT3-1000G30)
22,725,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 300CFM میدیا - (MKG-300)
22,270,500
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1600CFM میدیا - (MKT3H-1600G100L)
41,724,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 300CFM میدیا - (MKF-300)
12,915,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 800CFM لاویتا - (LFF-800)
20,700,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 300CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3BT-300G12)
8,955,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 700CFM میدیا - (MKH1-700-R3)
17,460,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 600CFM لاویتا - (LFD-600)
9,630,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 600CFM میدیا - (MKA-600R)
28,269,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 300CFM میدیا - (MKT3-300)
11,547,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 800CFM لاویتا - (LFD-800)
14,130,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 400CFM لاویتا - (LFW-400)
17,190,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 1000CFM لاویتا - (LFD-1000)
14,760,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1200CFM میدیا - (MKT3H-1200G70L)
32,274,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 300CFM لاویتا - (LFC1-300)
24,660,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 500CFM میدیا - (MKG-500)
24,543,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 300CFM لاویتا - (LFF-300)
11,880,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 1200CFM میدیا - (MKA-1200R)
35,451,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 300CFM تک الکتریک سری G - (MKT3G-300G30L)
9,450,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 800CFM تک الکتریک سری U - (MKT3U-800G30L)
13,545,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 800CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3BT-800G30)
15,273,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 300CFMکامپکت میدیا - MKD-300
22,545,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 600CFM تک الکتریک سری G - (MKT3G-600G30L)
10,728,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 500CFM لاویتا - (LFC1-500)
26,640,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 400CFM لاویتا - (LFC4-400)
21,690,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1800CFM میدیا - (MKT3H-1800G100L)
43,002,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 2200CFM میدیا - (MKT3H-2200G100L)
50,724,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 950CFM میدیا - (MKA-950R)
33,273,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 600CFMمیدیا - (MKC-600)
30,366,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 800CFM میدیا - (MKT3-800G30)
20,277,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 850CFM میدیا - (MKA-850R)
31,905,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 750CFM لاویتا - (LFC4-750)
30,690,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 400CFM تک الکتریک سری U - (MKT3U-400G30L)
7,992,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 600CFM لاویتا - (LFW-600)
19,800,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 600CFM میدیا - (MKG-600)
25,906,500
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1400CFM میدیا - (MKT3H-1400G70L)
34,002,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 500CFM کامپکت میدیا - (MKD-500)
24,997,500
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 400CFM میدیا - (MKG-400)
22,455,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 500CFM میدیا - (MKF1-500)
16,272,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 150CFM میدیا - (MKF1-150)
11,457,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 300CFMمیدیا - (MKC-300)
24,363,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 300CFM تک الکتریک سری U - (MKT3U-300G30L)
7,686,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 400CFMمیدیا - (MKC-400)
24,912,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 500CFM تک الکتریک - MKCL-500
23,544,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 400CFM کامپکت میدیا - (MKD-400)
23,823,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 400CFM تک الکتریک سری G - (MKT3G-400G12L)
9,819,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
کارشناسان واحد تجهیزات
مریم دوست محمدی (کارشناس فروش تجهیزات صنعتی)
مریم دوست محمدی
کارشناس فروش تجهیزات صنعتی

تجهیزات

باتشکر از اعتماد شما به آهن آنلاین
برای خرید و اطلاع از قیمت تجهیزات، لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید: 02154712
انواع تجهیزات در سایزهای مختلف به صورت فله‌ای و بسته‌ای موجود می‌باشد.

... بیشتر
مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x