آهن آنلاین
فیلترها

تجهیزات

تجهیزات
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
نام کالا قیمت (تومان)
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۲۴۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا(RAV-SH2401UTP-IQ)
139,779,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 20 تن تبرید (EMGB-F65W/RN1)
734,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۴۸۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا(RAV-SH3601UTP-IQ)
217,033,200
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد حاره ای تک الکتریک فاقد لوله- مدل MANSANA روتاری (FL-MANSANA-12CT3R)
22,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۳۰۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا(RAV-SH3001UTP-IQ)
159,568,500
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 36000 سرد حاره ای فاقد لوله تک الکتریک – مدل MANSANA روتاری (FL-MANSANA-36CT3R
56,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 24000 سرد وگرم On/Off لاویتا (LCC-24D2HRA/U)
56,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 48000 سرد وگرم On/Off (LCC-48D2HRA/U3) لاویتا
98,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر توشیبا با فیلتر هفت لایه و Nزنولایت(RAS-24NKHP-E)
45,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 48000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک(BTFS-UNF-48HT3)
88,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV (MCR3-X71M/IDR3-X71M)
68,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 60000 سردوگرم اینورتر لاویتا (LCA-60D2HRA/DV)
134,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 600 CFM- سری MIDEA SPEC (MKT3BT-600G31)
9,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری میدیا 400CFM (MKG-400)
22,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد حاره ای توشیبا با فیلتر هفت لایه و زنولایت(RAS-30GKP-AR)
55,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپليت ديواري12000 سرد و گرم اینورتر فاقد لوله تک الکتریک -مدل MANSANA(FL-MANSANA-12HR)
25,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک فاقد لوله- مدل MANSANA (FL-MANSANA-24HRT3)
36,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 400CFM (LFD-400)
15,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 800CFM (MKT3-800G12L)
19,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری میدیا 300CFM (MKG-300)
22,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (FL-DMI-36HR)
78,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 800 CFM- سری MIDEA SPEC (MKT3U-800-G30L)
13,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 150CFM (MKF1-150)
11,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل UN(BTS-UNF-12HR)
25,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم on/off تک الکتریک (FL-DM-60HR)
97,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر حاره ای میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 55 تن تبرید (EMGBT-F180W/RN1)
2,262,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری لاویتا 400CFM (LFW-400)
28,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا- 500CFM (MKD-500)
25,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 700CFM (MKH1-700RS)
17,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (FL-DMI-60HR)
125,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
پکیج روف تاپ میدیا به ظرفیت25 تن تبرید- با گارانتی بدر تک الکتریک(MRCT-250CWN1-R(C))
688,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
پکیج روف تاپ میدیا به ظرفیت30 تن تبرید- با گارانتی بدر تک الکتریک(MRCT-300CWN1-R(C))
757,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 400CFM (MKF-400)
13,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 800 CFM (MKT3-800G30L)
20,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 500CFM(LFC4-500)
39,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 60000 سرد وگرم on/off لاویتا (LCC-60D2HRA/U3)
113,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم on/off (FL-DM-36HR) تک الکتریک
63,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم on/off (FL-DM-24HR) تک الکتریک
47,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 24000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN(BTS-UN-24HR)
44,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 95 تن تبرید (RHAE95HA)
4,069,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 1000CFM (LFD-1000)
26,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه لاویتا- 500CFM (LFC1-500)
39,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپليت ديواري18000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل MANSANA(FL-MANSANA-18HR)
34,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۳۶۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا(RAV-SH3601UTP-IQ)
186,372,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 800CFM (MKF4-800)
19,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (FL-DMI-48HR)
107,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم (T1) لاویتا(LACH24T1RCH)
36,894,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 950CFM (LFC4-950)
49,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 600CFM (MKA-600R)
28,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 300CFM (LFF-300)
21,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 17 تن تبرید (EMC-SU60-RN1L)
807,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا (RAV-SH2401BTP-IQ)
139,779,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر تک الکتریک با گارانتی بدر به ظرفیت 20 تن تبرید (UMGB-F65W)
651,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 60000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک(BTFS-UNF-60HT3)
95,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۱۸۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا(RAV-SH1801UTP-IQ)
119,939,400
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر فیکس میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 10 تن تبرید (EMGC-F30W/RN1)
435,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 25 تن تبرید(EMC-SU90-RN1L)
1,139,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 600 CFM- (MKF1-600)
16,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم (T1) لاویتا(LACH18T1RCH)
30,030,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 48000 سردوگرم On/Off (T3) لاویتا (LCA-48D2HWA)
109,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 36000 سردوگرم اینورتر لاویتا (LCA-36D2HRA/DV)
89,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 9000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل MANSANA(FL-MANSANA(F)-09HR)
21,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت ۱۸۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا (RAV-SH1801BTP-IQ)
119,939,400
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
مینی چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 5 تن تبرید (MGC-V18W/D2RN1(
297,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر تک الکتریک با گارانتی بدر به ظرفیت 10 تن تبرید (UMGB-FR30W)
359,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 1500CFM (MKA-1500R)
39,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 400CFM (MKT3-400G12L)
13,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا800CFM (LFD-800)
25,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 500CFM (LFF-500)
25,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 300CFM(LFC4-300)
30,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 24000 سردوگرم اینورتر لاویتا (LCA-24D2HRA/DV)
71,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV (MCR3-X160M/IDR3--X160M)
158,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 48000 سردوگرم اینورتر لاویتا (LCA-48D2HRA/DV)
122,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر حاره ای میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 35 تن تبرید (EMGBT-F120W/RN1)
1,338,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا- 300CFM (MKD-300)
22,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 12000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN(BTS-UN-12HR)
26,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم (T1) لاویتا(LACH12T1RCH)
23,738,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت ۴۸۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا (RAV-SH4801BTP-IQ)
217,033,200
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 800CFM (LFF-800)
37,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 850CFM(LFC4-850)
46,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 300CFM (LFD-300)
14,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 30000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (FL-DMI-30HR)
70,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد حاره ای فاقد لوله تک الکتریک- مدل MANSANA روتاری (FL-MANSANA-30CT3R)
48,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 300CFM (MKF1-300)
12,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1800 CFM (MKT3H-1800G100L)
43,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 2200 CFM (MKT3H-2200G100L)
50,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 500 CFM (MKH1-500-R3(
14,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 850CFM (MKA-850R)
31,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 950CFM (MKA-950R)
33,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت ۳۶۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا (RAV-SH3601BTP-IQ)
186,372,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا (RAV-SH3001BTP-IQ)
159,568,500
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه لاویتا- 300CFM (LFC1-300)
36,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه لاویتا- 400CFM (LFC1-400)
37,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 30000 سرد On/Off لاویتا (LCA-30D2CRA)
66,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری میدیا 600CFM (MKG-600)
25,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا- 300CFM (MKC-300)
24,300,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 600CFM (MKT3-600G12L)
14,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک فاقد لوله- مدل MANSANA (FL-MANSANA-12HRT3)
25,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا - 400CFM (MKC-400)
24,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1400 CFM (MKT3H-1400G70L)
34,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا- 400CFM (MKD-400)
23,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV (MCR3-X105M/IDR3-X105M)
97,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 300CFM (MKT3-300G12L)
11,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم (T1) لاویتا(LACH09T1RCH)
21,307,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (FL-DMI-24HR)
60,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 30000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN(BTS-UN-30HR)
61,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 600CFM (LFD-600)
17,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1000 CFM (MKT3H-1000G30L)
22,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 400CFM (LFF-400)
24,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر ماژولار 20 تن هوا خنک اسکرال (LSRFM65A(65KW))
762,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 24000 سرد وگرم On/Off (T3) لاویتا (LCA-24D2HWA)
61,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم on/off (FL-DM-48HR) تک الکتریک
86,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 9000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN(BTS-UN-09HR)
22,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا- 600CFM (MKC-600)
30,300,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک فاقد لوله- مدل MANSANA (FL-MANSANA-18HRT3)
32,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
پکیج روف تاپ میدیا به ظرفیت20 تن تبرید- با گارانتی بدر تک الکتریک(MRCT-200CWN1-R(C))
575,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه تک الکتریک- 500CFM (MKCL-500)
23,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 24000 سرد و گرم اینورتر فاقد لوله تک الکتریک - مدل MANSANA(FL-MANSANA-24HR)
42,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 30000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV (MCR3-X90M/IDR3-X90M)
82,513,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV (MCR3-X140M/IDR3-X140M)
136,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 36000 سردوگرم On/Off (T3) لاویتا (LCA-36D2HWA)
77,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 1200CFM (MKA-1200R)
35,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری لاویتا 600CFM (LFW-600)
33,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 750CFM(LFC4-750)
44,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری میدیا 500CFM (MKG-500)
24,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم (T1) لاویتا(LACH30T1RCH)
50,180,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری لاویتا 500CFM (LFW-500)
30,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 22000 سرد و گرم اینورتر توشیبا با فیلتر IAQ پیشرفته(RAS-22SKV-E)
55,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داكت اسپلیت55000 سردوگرم On/Off (T3) لاویتا (LCA-55D2HWA)
123,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 18000 سردوگرمOn/Off (T3) لاویتا (LCA-18D2HWA)
51,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 30000 سرد و گرم اینورتر فاقد لوله حاره ای تک الکتریک - مدلMANSANA(FL-MANSANA-30HR)
61,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 300 CFM- سری MIDEA SPEC (MKT3BT-300G12)
8,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 600CFM(LFC4-600)
40,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد حاره ای تک الکتریک فاقد لوله- مدل MANSANA روتاری (FL-MANSANA-18CT3R)
31,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک فاقد لوله- مدل MANSANA (FL-MANSANA-30HRT3)
49,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1600 CFM (MKT3H-1600G100L)
41,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 500CFM (MKF1-500)
16,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 18000 سردوگرم اینورتر لاویتا (LCA-18D2HRA/DV)
57,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد حاره ای تک الکتریک فاقد لوله- مدل MANSANA روتاری (FL-MANSANA-24CT3R)
34,300,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 60 تن تبرید (MGB-F200W/RN1B)
2,262,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 400 CFM- سری MIDEA SPEC (MKT3BT-400G30)
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر حاره ای میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 10 تن تبرید (EMGBT-F30W/RN1)
435,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 500CFM (LFD-500)
16,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 400CFM(LFC4-400)
31,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 36000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک- روتاری تک فاز(BTFS-UNF-36HT3)
67,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر دیجیتال میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 20 تن تبرید (MGB-D65W/RN1)
833,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 8 تن تبرید (EMC-SU30-RN1L)
416,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 600CFM (LFF-600)
26,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1200 CFM (MKT3H-1200G70L)
32,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد حاره ای فاقد لوله مدل MANSANA تک الکتریک-روتاری- (FL-MANSANA-24CT3R)
34,300,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه 24000سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا- (RAV-SH2401UTP-IQ)
139,779,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد حاره ای با فیلتر هفت لایه و زنولایت توشیبا- (RAS-30GKP-AR)
55,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه 30000سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا- (RAV-SH3001UTP-IQ)
159,568,500
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم حاره ای فاقد لوله مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA-18HRT3)
32,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر فاقد لوله مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA-30HR)
61,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000سرد و گرم اینورتر مدل UN تک الکتریک- (BTS-UN-12HR)
26,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم T1 لاویتا - (LACH18T1RCH)
30,030,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد حاره ای فاقد لوله مدل MANSANA تک الکتریک-روتاری- (FL-MANSANA-18CT3R)
31,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 22000 سرد و گرم اینورتر با فیلتر پیشرفته IAQ توشیبا- (RAS-22SKV-E)
55,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 36000 سرد حاره ای فاقد لوله مدل MANSANA تک الکتریک-روتاری- (FL-MANSANA-36CT3R)
56,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر فاقد لوله مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA-18HR)
34,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر فاقد لوله مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA-24HR)
42,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم اینورتر فاقد لوله مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA-12HR)
25,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم فاقد لوله مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA(F)-09HR)
21,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم T1 لاویتا - (LACH09T1RCH)
21,307,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 48000 سرد و گرم حاره ای مدل UN تک الکتریک- (BTFS-UNF-48HT3)
88,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم T1 لاویتا - (LACH12T1RCH)
23,738,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم حاره ای فاقد لوله مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA-24HRT3)
36,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 9000سرد و گرم اینورتر مدل UN تک الکتریک- (BTS-UN-09HR)
22,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه 36000سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا- (RAV-SH3601UTP-IQ)
186,372,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم با فیلتر هفت لایه و زنولایت N توشیبا- (RAS-24NKHP-E)
45,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم T1 لاویتا - (LACH30T1RCH)
50,180,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم حاره ای فاقد لوله مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA-12HRT3)
25,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 60000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک- (BTFS-UNF-60HT3)
95,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم T1 لاویتا - (LACH24T1RCH)
36,894,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه 18000سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا- (RAV-SH1801UTP-IQ)
119,939,400
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 36000 سرد و گرم حاره ای مدل UN تک الکتریک-روتاری تک فاز- (BTFS-UNF-36HT3)
67,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم حاره ای فاقد لوله مدل MANSANA تک الکتریک- (FL-MANSANA-30HRT3)
49,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه 48000سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا- (RAV-SH4801UTP-IQ)
217,033,200
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد حاره ای فاقد لوله مدل MANSANA تک الکتریک-روتاری- (FL-MANSANA-30CT3R)
48,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد حاره ای فاقد لوله مدل MANSANA تک الکتریک-روتاری- (FL-MANSANA-12CT3R)
22,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 36000 سرد و گرم حاره ای مدل MANSANA تک الکتریک-روتاری تک فاز- FL-MANSANA(FS)-36HT3
70,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 95 تن تبرید - (RHAE95HA)
4,069,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 17 تن تبرید - (EMC-SU60-RN1L)
807,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر تک الکتریک با گارانتی بدر به ظرفیت 20 تن تبرید - (UMGB-F65W)
651,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
مینی چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 5 تن تبرید - (MGC-V18W/D2RN1)
297,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 25 تن تبرید - (EMC-SU90-RN1L)
1,139,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر حاره ای میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 10 تن تبرید - (EMGBT-F30W/RN1)
435,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 8 تن تبرید - (EMC-SU30-RN1L)
416,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 20تن تبرید - (EMGB-F65W/RN1)
734,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 60 تن تبرید - (MGB-F200W/RN1B)
2,262,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر دیجیتال میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 20تن تبرید - (MGB-D65W/RN1)
833,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر ماژولار 20 تن هوا خنک اسکرال لاویتا- (LSRFM65A(65K))
762,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر فیکس میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 10 تن تبرید - (EMGC-F30W/RN1)
435,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر حاره ای میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 55 تن تبرید - (EMGBT-F180W/RN1)
2,262,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر تک الکتریک با گارانتی بدر به ظرفیت 10 تن تبرید - (UMGB-FR30W)
359,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
چیلر حاره ای میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 35 تن تبرید - (EMGBT-F120W/RN1)
1,338,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم حاره ای (on/off) لاویتا - (LCA-24D2HWA)
61,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 اینورتر سردو گرم تک الکتریک - (FL-DMI-36HR)
78,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا- (RAV-SH3601BTP-IQ)
186,372,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سردو گرم (on/off) تک الکتریک - (FL-DM-48HR)
86,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم (on/off) لاویتا - (LCC-48D2HRA/U3)
98,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 30000 سرد (on/off) لاویتا - (LCA-30D2CRA)
66,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سردو گرم اینورتر حاره ای سری MDV تک الکتریک - (MCR3-X71M/IDR3-X71M)
68,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سردو گرم (on/off) تک الکتریک - (FL-DM-24HR)
47,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سردو گرم (on/off) تک الکتریک - (FL-DM-36HR)
63,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 18000 سرد و گرم حاره ای (on/off) لاویتا - (LCA-18D2HWA)
51,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا- (RAV-SH2401BTP-IQ)
139,779,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سردو گرم اینورتر حاره ای سری MDV تک الکتریک - (MCR3-X160M/IDR3-X160M)
158,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سردو گرم اینورتر حاره ای سری MDV تک الکتریک - (MCR3-X140M/IDR3-X140M)
136,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم (on/off) لاویتا - (LCC-24D2HRA/U)
56,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 اینورتر سردو گرم تک الکتریک - (FL-DMI-60HR)
125,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 30000 سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا- (RAV-SH3001BTP-IQ)
159,568,500
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سردو گرم (on/off) تک الکتریک - (FL-DM-60HR)
97,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم اینورتر لاویتا - (LCA-36D2HRA/DV)
89,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 55000 سرد و گرم حاره ای (on/off) لاویتا - (LCA-55D2HWA)
123,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم اینورتر لاویتا - (LCA-48D2HRA/DV)
122,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 18000 سرد و گرم اینورتر لاویتا - (LCA-18D2HRA/DV)
57,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا- (RAV-SH4801BTP-IQ)
217,033,200
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 اینورتر سردو گرم تک الکتریک - (FL-DMI-48HR)
107,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 30000 اینورتر سردو گرم تک الکتریک - (FL-DMI-30HR)
70,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 18000 سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا- (RAV-SH1801BTP-IQ)
119,939,400
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 30000 سردو گرم اینورتر حاره ای سری MDV تک الکتریک - (MCR3-X90M/IDR3-X90M)
82,513,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم اینورتر لاویتا - (LCA-60D2HRA/DV)
134,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم (on/off) لاویتا - (LCC-60D2HRA/U3)
113,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم حاره ای (on/off) لاویتا - (LCA-48D2HWA)
109,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 اینورتر سردو گرم تک الکتریک - (FL-DMI-24HR)
60,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سردو گرم اینورتر حاره ای سری MDV تک الکتریک - (MCR3-X105M/IDR3-X105M)
97,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم اینورتر لاویتا - (LCA-24D2HRA/DV)
71,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم حاره ای (on/off) لاویتا - (LCA-36D2HWA)
77,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 950CFM میدیا - (MKA-950R)
33,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 850CFM لاویتا - (LFC4-850)
46,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 400CFMمیدیا - (MKC-400R-B)
24,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 600CFM لاویتا - (LFC4-600)
40,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1800CFM میدیا - (MKT3H-1800G100L)
43,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 300CFM میدیا - (MKF1-300)
12,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 800CFM میدیا - (MKF4-800)
19,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 1500CFM میدیا - (MKA-1500R)
39,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 300CFM میدیا - (MKG-300)
22,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 400CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3BT-400G30)
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 400CFM میدیا - (MKF4-400)
13,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 300CFMمیدیا - (MKC-300R-B)
24,300,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 300CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3BT-300G12)
8,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 800CFM میدیا - (MKT3-800G30L)
20,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 400CFM لاویتا - (LFF-400)
24,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 400CFM لاویتا - (LFC4-400)
31,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 400CFM لاویتا - (LFC1-400)
37,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 800CFM لاویتا - (LFD-800)
25,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 500CFM لاویتا - (LFC1-500)
39,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 300CFMکامپکت میدیا - MKD-300
22,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 700CFM میدیا - (MKH1-700-R3)
17,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 600CFM میدیا - (MKF1-600)
16,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 800CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3U-800G30L)
13,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 500CFM لاویتا - (LFW-500)
30,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1400CFM میدیا - (MKT3H-1400G70L)
34,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 800CFM لاویتا - (LFF-800)
37,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1000CFM میدیا - (MKT3-1000G30L)
22,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 300CFM لاویتا - (LFC4-300)
30,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 500CFM میدیا - (MKG-500)
24,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 800CFM میدیا - (MKT3-800G12L)
19,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 300CFM میدیا - (MKT3-300G12L)
11,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 300CFM لاویتا - (LFC1-300)
36,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1200CFM میدیا - (MKT3H-1200G70L)
32,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 400CFM میدیا - (MKT3-400G12L)
13,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 600CFM لاویتا - (LFF-600)
26,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 1200CFM میدیا - (MKA-1200R)
35,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 500CFM لاویتا - (LFC4-500)
39,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 400CFM لاویتا - (LFD-400)
15,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 600CFMمیدیا - (MKC-600)
30,300,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 2200CFM میدیا - (MKT3H-2200G100L)
50,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 500CFM لاویتا - (LFD-500)
16,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 400CFM لاویتا - (LFW-400)
28,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 400CFM میدیا - (MKG-400)
22,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 150CFM میدیا - (MKF1-150)
11,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 300CFM لاویتا - (LFD-300)
14,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 600CFM لاویتا - (LFD-600)
17,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 400CFM کامپکت میدیا - (MKD-400)
23,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 850CFM میدیا - (MKA-850R)
31,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 500CFM میدیا - (MKF1-500)
16,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 600CFM لاویتا - (LFW-600)
33,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 750CFM لاویتا - (LFC4-750)
44,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1600CFM میدیا - (MKT3H-1600G100L)
41,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 500CFM میدیا - (MKH1-500-R3)
14,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 1000CFM لاویتا - (LFD-1000)
26,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 300CFM لاویتا - (LFF-300)
21,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 500CFM تک الکتریک - MKCL-500
23,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 600CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3BT-600G30)
9,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 600CFM میدیا - (MKG-600)
25,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 600CFM میدیا - (MKA-600R)
28,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 500CFM کامپکت میدیا - (MKD-500)
25,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 600CFM میدیا - (MKT3-600G12L)
14,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 950CFM لاویتا - (LFC4-950)
49,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 500CFM لاویتا - (LFF-500)
25,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
اسکلت پیچ و مهره
17,800
آخرین بروز رسانی : 1402/9/12
نوسانات : 0
اسکلت جوشی
17,400
آخرین بروز رسانی : 1402/9/12
نوسانات : 0
سوله سنگین
16,400
آخرین بروز رسانی : 1402/9/12
نوسانات : 0
سوله سبک
17,200
آخرین بروز رسانی : 1402/9/12
نوسانات : 0
پایپ رک
32,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/12
نوسانات : 0
Top Down
23,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/12
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد تجهیزات
کارشناسان واحد تجهیزات
مریم دوست محمدی
مریم دوست محمدی (کارشناس فروش تجهیزات صنعتی)

تجهیزات

باتشکر از اعتماد شما به آهن آنلاین
برای خرید و اطلاع از قیمت تجهیزات، لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید: 02154712
انواع تجهیزات در سایزهای مختلف به صورت فله‌ای و بسته‌ای موجود می‌باشد.

... بیشتر
ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x