لیست قیمت میلگرد ساده آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰  فولاد متین  ۲ تا ۴ متر  رابیتس کاری  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
  10
میلگرد ساده ۱۰  فولاد متین  ۴ تا ۵ متر  رابیتس کاری  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,800 
  12
میلگرد ساده ۱۲ فولاد متین شاخه ۶ متری A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
37,130 
  14
میلگرد ساده ۱۴ فولاد متین شاخه ۶ متری A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
37,130 
  16
میلگرد ساده ۱۶ فولاد متین شاخه ۶ متری A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
37,130 
  18
میلگرد ساده ۱۸ فولاد متین شاخه ۶ متری A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
37,130 
  20
میلگرد ساده ۲۰ فولاد متین شاخه ۶ متری A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
37,130 
  22
میلگرد ساده ۲۲  فولاد متین  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
37,130 
  25
میلگرد ساده ۲۵  فولاد متین  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
37,130 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ۶٫۵ نطنز ساده – کارخانه
کیلو
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
36,400 
  14
میلگرد ساده ۱۴ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
36,400 
  18
میلگرد ساده ۱۸ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
36,400 
  20
میلگرد ساده ۲۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
36,400 
  40
میلگرد ساده ۴۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
36,400 
  60
میلگرد ساده ۶۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
36,400 
  60
میلگرد ساده ۶۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
36,400 
  70
میلگرد ساده ۷۰  یزد – آلیاژی  شاخه ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
36,400 
  80
میلگرد ساده ۸۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
37,500 
  90
میلگرد ساده ۹۰  یزد – آلیاژی  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
36,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰  فولاد متین  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
34,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
میلگرد ساده ۲۰ فولاد متین  شاخه    تهران
کیلوگرم
37,130 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲  یزد – آلیاژی  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  75
میلگرد ساده ۷۵  یزد – آلیاژی  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
  80
میلگرد ساده ۸۰  یزد – آلیاژی  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ۱۰ فولاد متین ساده – تهران
کیلو
35,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ۶٫۵ یزد – احرامیان ساده – کارخانه
کیلو
31,350 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
میلگرد ساده ۳۰  یزد – آلیاژی  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  25
میلگرد ساده ۲۵  یزد – آلیاژی  شاخه  MO40  بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ساده ۸  فولاد متین  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  80
میلگرد ساده ۸۰  یزد – آلیاژی  شاخه  St52  بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  90
میلگرد ساده ۹۰  یزد – آلیاژی  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲  کاشان  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  75
میلگرد ساده ۷۵  یزد – آلیاژی  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
میلگرد ساده ۲۰  نیشابور  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲  کاشان  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
25,800 
  30
میلگرد ساده ۳۰  کاشان  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
25,800 
  32
میلگرد ساده ۳۲ کاشان شاخه کارخانه
کیلوگرم
25,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲ کاشان  کلاف   A2 کارخانه
کیلوگرم
25,800 
  16.5
میلگرد ساده ۱۶٫۵ کاشان کلاف کارخانه
کیلوگرم
25,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ساده ۱۴ کاشان  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
25,800 
  40
میلگرد ساده ۴۰ کاشان شاخه کارخانه
کیلوگرم
25,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
میلگرد ساده ۳۰  یزد – آلیاژی  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
میلگرد ساده ۲۲ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
25,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵  ابهر  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
24,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  40
میلگرد ساده ۴۰  یزد – آلیاژی  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
  55
میلگرد ساده ۵۵  یزد – آلیاژی  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵  ابهر  کلاف    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5.5
میلگرد ساده ۵٫۵  ابهر  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
24,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵  ابهر  کلاف    بنگاه تهران
کلاف
25,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ۶٫۵ ملایر ساده – تهران
کیلو
25,240 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ کاشان  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
24,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ساده ۱۴ کاشان  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
25,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵ کاشان کلاف کارخانه
کیلوگرم
24,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
میلگرد ساده 18 ذوب آهن شاخه 6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  18
میلگرد ساده 18  ذوب آهن  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
  18
میلگرد ساده 18  ذوب آهن  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
میلگرد ساده ۱۶  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
27,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲  ذوب آهن  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
27,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲  یزد – آلیاژی  شاخه ۶ متری  ck45  بنگاه تهران
کیلوگرم
30,200 
  80
میلگرد ساده 80  یزد – آلیاژی  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  25
میلگرد ساده ۲۵  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
27,750 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ۶٫۵ نطنز ساده – تهران
کیلو
25,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵  مازندران  کلاف    بنگاه تهران
کیلوگرم
26,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
میلگرد ساده 18  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده 6.5  اهواز  کلاف    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ساده 14  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
  20
میلگرد ساده 20  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
  22
میلگرد ساده 22  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
  28
میلگرد ساده 28  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده 12  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
  20
میلگرد ساده 20  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ساده 14  نورد تهران  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  38
میلگرد ساده 38  نیشابور  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
میلگرد ساده 6  کاشان  کلاف    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  25
میلگرد ساده 25  کاشان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5.5
میلگرد ساده ۵٫۵ کاشان کلاف کارخانه
کیلوگرم
16,600 
  8
میلگرد ساده ۸ کاشان کلاف کارخانه
کیلوگرم
17,600 
  10
میلگرد ساده ۱۰ کاشان کلاف A2 کارخانه
کیلوگرم
17,600 
  14
میلگرد ساده ۱۴ کاشان کلاف کارخانه
کیلوگرم
17,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  32
میلگرد ساده 32  کاشان  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ساده 14  کاشان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  32
میلگرد ساده 32  یزد – آلیاژی  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ساده 8  کاشان  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده 10  کاشان  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
  12
میلگرد ساده 12  کاشان  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
میلگرد ساده ۲۲  کاشان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰  کاشان  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲ کاشان -کلاف    کارخانه
کیلوگرم
17,800 
  18
میلگرد ساده ۱۸  کاشان  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
میلگرد ساده ۲۰ کاشان -شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
18,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ۶٫۵ چین ساده – تهران
کیلو
17,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
میلگرد ساده ۲۰  فولاد سپهر ایرانیان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
میلگرد ساده ۲۰  یزد – آلیاژی      بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵  چین در بندر امام     
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ۸ یزد – آلیاژی ساده – کارخانه
کیلو
17,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲ پرشین فولاد شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
11,900 
  12
میلگرد ساده ۱۲ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
11,900 
  14
میلگرد ساده ۱۴ پرشین فولاد شاخه کارخانه
کیلوگرم
15,000 
  16
میلگرد ساده ۱۶ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
15,000 
  18
میلگرد ساده ۱۸ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
15,000 
  20
میلگرد ساده ۲۰ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
15,000 
  25
میلگرد ساده ۲۵ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
15,000 
  28
میلگرد ساده ۲۸ پرشین فولاد شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
15,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ پرشین فولاد شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
12,000 
  32
میلگرد ساده ۳۲ پرشین فولاد شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
12,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
میلگرد ساده ۲۲ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
15,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  32
میلگرد ساده ۳۲ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
12,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
میلگرد ساده ۱۶ پرشین فولاد شاخه کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
12,350 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  7.5
میلگرد ساده ۷٫۵ اهواز کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲ پرشین فولاد شاخه کارخانه
کیلوگرم
  12
میلگرد ساده ۱۲ پرشین فولاد شاخه کارخانه
کیلوگرم
  14
میلگرد ساده ۱۴ پرشین فولاد شاخه کارخانه
کیلوگرم
  18
میلگرد ساده ۱۸ پرشین فولاد شاخه ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
  18
میلگرد ساده ۱۸ پرشین فولاد ۳متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ کاشان کلاف بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ۱۰ قزوین ساده – کارخانه
کیلو
13,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ۸ یزد – احرامیان ساده – کارخانه
کیلو
16,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ۱۰ یزد – احرامیان ساده – کارخانه
کیلو
15,470 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۴/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵ یزد – احرامیان  کلاف    تهران
کیلوگرم
16,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۴/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ۱۰ اهواز ساده – کارخانه
کیلو
16,050 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۳/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ قزوین  شاخه فابریک    تهران
کیلوگرم
15,230 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ۶٫۵ یزد – احرامیان ساده – تهران
کیلو
16,450 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5.5
میلگرد ساده ۵٫۵ چین  شاخه    تهران
کیلوگرم
20,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
میلگرد ساده ۳۰ تایوان شاخه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۱/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
میلگرد ساده ۲۰ متفرقه  شاخه ۶ متری    تهران
کیلوگرم
100 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۱/۰۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ۸ یزد – احرامیان ساده – کارخانه
کیلو
17,250 
  10
میلگرد ۱۰ یزد – احرامیان ساده – کارخانه
کیلو
17,380 
  10
میلگرد ۱۰ یزد – احرامیان A2 ساده – کارخانه
کیلو
17,580 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۸/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ قزوین  شاخه   A2 تهران
کیلوگرم
18,170 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5.5
میلگرد ساده ۵٫۵ چین  کلاف    تهران
کیلوگرم
20,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۶/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵ چین  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
18,150 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۴/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ فولاد ثناء  شاخه   A2 تهران
کیلوگرم
18,250 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۳/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ۱۲ فولاد ثناء ساده – تهران
کیلو
19,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۸/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد 6.5 اکراین ساده – تهران
کیلو
19,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۷/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ فولاد ثناء  شاخه فابریک   A2 تهران
کیلوگرم
18,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۶/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ۱۰ تهران ساده – کارخانه
کیلو
16,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۵/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد 6.5 روس در انبار نوشهر ساده – کارخانه
کیلو
22,420 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۴/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ۱۰ نطنز A3 ساده – تهران
کیلوگرم
21,250 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۴/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ۱۰ الیگودرز ساده – کارخانه
کیلو
21,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۴/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ۱۲ قزوین ساده – کارخانه
کیلو
19,920 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۱/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ۸ الیگودرز ساده – کارخانه
کیلو
21,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ۱۰ فولاد تهران A2 ساده – تهران
کیلو
17,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۹/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵ روس  کلاف    تهران
کیلوگرم
22,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۷/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5.5
میلگرد ۵٫۵ روس ساده – تهران
کیلو
25,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۶/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  7
میلگرد ساده ۷ روس  کلاف    تهران
کیلوگرم
19,770 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۶/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد 8 الیگودرز ساده – کارخانه
کیلو
18,840 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۴/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد 10 امارات ساده – کارخانه
کیلو
14,820 
تاریخ بروزرسانی ۹۰/۱۲/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد 10 نستا A2 ساده – تهران
کیلو
7,940 
تاریخ بروزرسانی ۹۰/۱۱/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5.5
میلگرد ساده ۵٫۵ کاشان  کلاف   A3 تهران
کیلوگرم
10,740 
تاریخ بروزرسانی ۹۰/۰۵/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵ روس در بندر انزلی  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
10,710 
تاریخ بروزرسانی ۹۰/۰۵/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ساده ۸ روس در بندر انزلی  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
8,440 
تاریخ بروزرسانی ۹۰/۰۲/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵ روس در نوشهر  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
9,810 
تاریخ بروزرسانی ۹۰/۰۱/۳۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ساده ۸ متفرقه در بندر انزلی  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
9,440 
تاریخ بروزرسانی ۸۹/۱۰/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ساده ۱۴ قزوین  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
8,980 
تاریخ بروزرسانی ۸۹/۰۶/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد ساده ۱۰ نستا  شاخه فابریک    تهران
کیلوگرم
9,010 
تاریخ بروزرسانی ۸۹/۰۵/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد 10 الیگودرز ساده – کارخانه
کیلو
7,440 
telegram
همراهان گرامی چنانچه بعد از ۳۰ دقیقه از تماس با ما پاسخ مناسبی دریافت ننمودید با داخلی ۶۹۴ تماس گرفته و با اعلام مراتب ما را در خدمت رسانی هرچه بهتر یاری نمایید

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار میلگرد،مش و رابیتس در کانال  تلگرام  میلگرد

عضویت در کانال تخصصی میلگرد آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_milgerd

نوید وطن دوست : مدیر گروه

نوید وطن دوست

مدیر گروه

داخلى : 675
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100691

ماریه رنجبر : کارشناس فروش

ماریه رنجبر

کارشناس فروش

داخلى : 641
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014998

مرتضی سیفی : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

مرتضی سیفی

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 614
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100277

مسعود شجاع : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

مسعود شجاع

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 697
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100477