آهن آنلاین

تن سنگین

تن سنگین
سرتیترها
هر تن سنگین معادل ۱۰۱۶ کیلوگرم است .
دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

فروش ویژه
فروش ویژه فروش ویژه
هاش 18 سنگین ذوب آهن
قیمت هر کیلوگرم
270,650 ریال 293,580 ریال

مطالب اخیر