لیست قیمت سفارشی
فیلترها 0
نمایش قیمت با ارزش افزوده
محاسبه وزن

قیمت های اعلام شده روزهای پیشین

نمایش قیمت با ارزش افزوده

تسمه ماشینکاری

|
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
حالتضخامتعرضآلیاژتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوسانات
ماشینکاری6عرض 100 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری3--بنگاه تهران1401/4/9
256,890
0
ماشینکاری3عرض 20 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
261,470
0
ماشینکاری3عرض 25 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
261,470
0
ماشینکاری3عرض 30 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
261,470
0
ماشینکاری3عرض 35 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری3عرض 40 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری3عرض 45 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری3عرض 50 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری3عرض 55 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
220,190
0
ماشینکاری3عرض 60 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری4عرض 20 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
262,390
0
ماشینکاری4عرض 25 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری4عرض 30 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری4عرض 35 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری4عرض 40 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری4عرض 45 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری4عرض 50 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری4عرض 55 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری4عرض 60 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری5عرض 20 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
261,470
0
ماشینکاری5عرض 100 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
256,890
0
ماشینکاری5عرض 25 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری5عرض 30 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری5عرض 35 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری5عرض 40 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری5عرض 45 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری5عرض 50 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری5عرض 55 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری5عرض 60 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری5عرض 80 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
256,890
0
ماشینکاری5عرض 80 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری6عرض 20 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
252,760
0
ماشینکاری6عرض 25 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری6عرض 30 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری6عرض 35 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری6عرض 40 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری6عرض 45 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری6عرض 50 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری6عرض 55 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری6عرض 60 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری6عرض 60 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری6عرض 80 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
256,890
0
ماشینکاری8عرض 100 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری8عرض 120 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری8عرض 30 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری8عرض 40 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری8عرض 50 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری8عرض 60 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری8عرض 80 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری10عرض 100 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری10عرض 120 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
247,710
0
ماشینکاری10عرض 40 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری10عرض 50 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری10عرض 60 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0
ماشینکاری10عرض 80 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
238,540
0

تسمه فابریک

|
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
حالتضخامتعرضآلیاژتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوسانات
فابريك3عرض 30 میلی متر-کارخانه1401/4/9
212,120
0
فابريك3عرض 40 میلیمتر-کارخانه1401/4/9
184,960
0
فابريك3عرض 50 میلیمتر-کارخانه1401/4/9
183,080
0
فابريك4عرض 20 میلی متر-کارخانه1401/4/9
209,180
0
فابريك4عرض 30 میلی متر-کارخانه1401/4/9
208,450
0
فابريك4عرض 50 میلیمتر-کارخانه1401/4/9
182,990
0
فابريك4عرض 60 میلی متر-کارخانه1401/4/9
183,900
0
فابريك5عرض 20 میلی متر-کارخانه1401/4/9
209,360
0
فابريك5عرض 25 میلیمتر-کارخانه1401/4/9
209,360
0
فابريك5عرض 30 میلی متر-کارخانه1401/4/9
207,530
0
فابريك5عرض 40 میلیمتر-کارخانه1401/4/9
184,780
0
فابريك5عرض 50 میلیمتر-کارخانه1401/4/9
180,460
0

تسمه نوردی

|
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
حالتضخامتعرضآلیاژتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوسانات
نوردی5عرض 20 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
183,490
0
نوردی5عرض 25 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
183,490
0
نوردی5عرض 30 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
183,490
0
نوردی5عرض 40 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
183,490
0
نوردی5عرض 50 میلیمتر-بنگاه تهران1401/4/9
183,490
0
نوردی5عرض 60 میلی متر-بنگاه تهران1401/4/9
183,490
0
نوردی40--بنگاه تهران1401/4/9
183,490
0
بارگذاری بیشتر ...

به همین راحتی خرید کنید

در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با شماره 54712-021 داخلی ۶۶۶ تماس بگیرید.

درخواست خرید
تماس با شماره 54712-021
صدور پیش فاکتور
در کمتر از 30 دقیقه
نحوه تسویه
به صورت نقدی و اعتباری
کنترل کیفیت
و بازرسی توسط کارشناسان
بارگیری و حمل
و ارسال به مقصد
تسویه نهایی
باقی مانده پرداختی

تسمه

در لیست زیر، قیمت انواع تسمه، از بهترین کارخانه‌ها و برندهای تولیدی معتبر را مشاهده می‌کنید. تسمه در سه نوع ماشینکاری، کرومیت و فابریک تولید می‌شود. هر یک از این تسمه‌ها در عرض‌ها و ضخامت‌های مختلف  به دو صورت رول و 6 متری قابل عرضه و ارائه می باشند. تسمه‌های ماشینکاری و فابریک قابل بارگیری از بنگاه تهران و اصفهان هستند در حالی که تسمه نوردی با طول متغیر بین 5/5 الی 5/6 تنها قابل بارگیری از تهران و مشهد می‌باشد.

شما میتوانید در لیست زیر قیمت سایزهای مختلف تسمه را مشاهده و یا از طریق فیلتر کنار صفحه تسمه مورد نظر خود را جستجو کنید. پس از انتخاب کالای مورد نظر جهت  مشاوره و ثبت سفارش از طریق شماره تلفن زیر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

021-54712 داخلی 664

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

 

 

تسمه

تسمه

در لیست زیر، قیمت انواع تسمه، از بهترین کارخانه‌ها و برندهای تولیدی معتبر را مشاهده می‌کنید. تسمه در سه نوع ماشینکاری، کرومیت و فابریک تولید می‌شود. هر یک از این تسمه‌ها در عرض‌ها و ضخامت‌های مختلف  به دو صورت رول و 6 متری قابل عرضه و ارائه می باشند. تسمه‌های ماشینکاری و فابریک قابل بارگیری از بنگاه تهران و اصفهان هستند در حالی که تسمه نوردی با طول متغیر بین 5/5 الی 5/6 تنها قابل بارگیری از تهران و مشهد می‌باشد.

شما میتوانید در لیست زیر قیمت سایزهای مختلف تسمه را مشاهده و یا از طریق فیلتر کنار صفحه تسمه مورد نظر خود را جستجو کنید. پس از انتخاب کالای مورد نظر جهت  مشاوره و ثبت سفارش از طریق شماره تلفن زیر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

021-54712 داخلی 664

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

 

 

تسمه