آهن آنلاین

اریفیس فلنج

سرتیترها
این فلنج نوعی از فلنج گردن دار است. کاربرد اصلی این فلنج ها برای مسدود کردن جریان و کاهش فشار است از سوراخ هایی که در فلنج موجود است برای اندازه گیری جریان سیال مایع یا گاز استفاده می شود.
اریفیس فلنج اریفیس فلنج
دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر