آهن آنلاین

استحکام کششی(TensileStrength)

سرتیترها

بنا به تعریف حداکثر نیروی قابل تحمل ماده قبل از گلویی شدن تقسیم بر سطح مقطع اولیه فلز استحکام کششی نامیده می شود که با T.S( TensileStrength)نشان داده می شود.

دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر