آهن آنلاین

استحکام تسلیم(YieldStrength)

استحکام تسلیم(YieldStrength)
سرتیترها

بنابه تعریف حداکثر نیروی قابل تحمل یک فلز یا ماده در ابتدای محدوده پلاستیک تقسیم بر سطح مقطع اولیه آن را استحکام تسلیم  می نامند. به عبارت ساده تر استحکام تسلیم تنشی است که به ازای آن مرز بین محدوده الاستیک و پلاستیک فلز مشخص می گردد. استحکام تسلیم را با (Y.S(YieldStrength نمایش می دهند.

مشاهده لیست قیمت به روز

دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

آخرین دیدگاه ها

مناسب

1395/4/6

مطالب اخیر