آهن آنلاین

آهنگری

آهنگری
سرتیترها

به فولاد گرما می دهند تا خمیر سفت شود، سپس آن را با پتک می کوبند . یا چکش کاری می کنند تا به شکل خواسته شده در آید . برای شکل دادن خمیر فولاد را فشار تا پانزده هزار تن می گذارند .

 مشاهده لیست قیمت به روز

 
دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر