آهن آنلاین

فورجینگ

فورجینگ
سرتیترها

شکل دهی فلزات تحت فشار و یا در حالت گداخته توسط قالب و به کمک پرس های هیدرولیک، پنوماتیک و یا پتک های ضربه ای را فورج می نامند. بسیاری از قطعات مهم در صنایع ماشین سازی، خودروسازی و صنایع نظامی با روش فورج ساخته می شوند. عملیات فورج منقطع بوده و خاطر امکان کنترل جریان مواد و دانه بندی ساختار و همچنین فشرده کردن ماده اولیه، قطعات فورج شده استحکام و سختی بالایی دارند. اکثر فلزات چکش خوار مانند فولادها و و آلیاژهای مس و آلومینیوم قابلیت عملیات فورج را دارند.

عملیات فورج به دو دسته کلی فورج سرد و فورج گرم تقسیم می شود.
فورج سرد در دمای محیط و با نیروی زیاد روی قطعات با چکش خواری بالا انجام می شود. فورج گرم در درجه حرارت بالا (بالاتر از دمای تبلور مجدد ماده) و با نیروی فشار کمتر اجرا می گردد. شکل پذیری و یکنواختی قطعه در این شیوه بیشتر است.
عملیات فورج با توجه به اینکه فلز در ضمن تغییر شکل «از قسمتی» و یا «تمام جهات» توسط قالب محبوس شده باشد، به صورت زیر دسته بندی می شود:
فورجینگ با قالب باز


عملیات فورجینگ با قالب باز


فورجینگ با قالب بسته

 

در مواردی که تغییر فرم ماده اولیه نسبت به قطعه نهایی زیاد است، فورج در مراحل متعدد انجام می شود.

 

عملیات فورجینگ با قالب بسته


 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهده لیست قیمت به روز 

 

دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

فروش ویژه
فروش ویژه فروش ویژه
هاش 18 سنگین ذوب آهن
قیمت هر کیلوگرم
270,650 ریال 293,580 ریال

مطالب اخیر