آهن آنلاین
جدول اشتال نبشی

جدول اشتال نبشی

چهارشنبه 11 بهمن 1402
زمان مطالعه: 4 دقیقه

جدول اشتال، نقطه اوجی برای رسیدن به مقاصد طراحی پروفیل‌های ساختمان‌های فولادی است. در جدول اشتال نبشی، فواصل محورها، پارامترهای محور خمش و پارامترهای مربوط به سوراخ‌های بال مطرح می‌شود. یکی از چالش‌های بزرگ برای مهندسان و ناظران، محاسبه وزن نبشی است، در سال 1938، خانم مارتا اشنایدر، با انتشار یک کتاب از جداول اشتال محصولات فولادی، محاسبات فرمولی را برای مهندسان و پیمانکاران آسان کرد.

مهندسان برای یافتن اطلاعاتی درباره وزن، سطح مقطع، گشتاور مقاوم و دیگر موارد مورد نیاز برای استفاده از نبشی در ساختمان، نیاز به استفاده از جدول اشتال دارند؛ نبشی بعد از میلگرد و تیرآهن یکی از پرکاربردترین مقاطع فولادی است. اطلاع از جدول وزن آهن آلات به مهندسان کمک می‌کند تا از صحت محصول خریداری شده اطمینان حاصل کنند. 

 

برای تدوین جدول اشتال نبشی، سطح مقطع و گشتاور آن را باید داشته باشیم.

 

طبق نظر کاراشناسان آهن آنلاین:

“جدول اشتال نبشی، مجموعه ای از اعداد و فرمول ها است که بر اساس فواصل محورها، گشتاور، سطح مقطع، وزن هر شاخه و… محاسبه و تدوین شده است. نبشی، از مقاطع فولادی پرکاربرد است که از دو بال عمود برهم به صورت L تولید شده است، اگر هر دو بال مساوی باشند، نبشی بال مساوی، و اگر نامساوی باشند، نبشی بال نامساوی نامیده می شود، جدول اشتال نبشی بال مساوی و بال نامساوی به علت تفاوت در وزن این دو محصول با یکدگیر متفاوت است. با کمک جدول اشتال نبشی، می توان وزن استاندارد نبشی ها را محاسبه کرد و با اطلاع از قیمت نبشی، برای خرید نوع باکیفیت و مرغوب این محصول، اقدام کرد."

جدول اشتال نبشی دو طرف مساوی و بال نامساوی

در زیر، جداول اشتال هر دو نوع از نبشی بال مساوی و نامساوی را آورده ایم.

نبشی بال مساوی

a × sr1r2FGewv1J×=JyW×=Wyi×=iy
mmmmmmcm2kg/mcmcmcmcm4cm3cmcm4cmcmcm3cm
۲۰ × ۳۳٫۵۲٫۰۱٫۱۲۰٫۸۸۰٫۶۰۱٫۴۱۰٫۸۵۰٫۳۹۰٫۲۸۰٫۵۹۰٫۶۲۰٫۷۴۰٫۱۵۰٫۱۸۰٫۳۷
۲۰ × ۴۳٫۵۲٫۰۱٫۴۵۱٫۱۴۰٫۶۴۱٫۴۱۰٫۹۰۰٫۴۸۰٫۳۵۰٫۵۸۰٫۷۷۰٫۷۳۰٫۱۹۰٫۲۱۰٫۳۶
۲۵ × ۳۳٫۵۲٫۰۱٫۴۲۱٫۱۲۰٫۷۳۱٫۷۷۱٫۰۳۰٫۷۹۰٫۴۵۰٫۷۵۱٫۲۷۰٫۹۵۰٫۳۱۰٫۳۰۰٫۴۷
۲۵ × ۴۳٫۵۲٫۰۱٫۸۵۱٫۴۵۰٫۷۶۱٫۷۷۱٫۰۸۱٫۰۱۰٫۵۸۰٫۷۴۱٫۶۱۰٫۹۳۰٫۴۰۰٫۳۷۰٫۴۷
۲۵ × ۵۳٫۵۲٫۰۲٫۲۶۱٫۷۷۰٫۸۰۱٫۷۷۱٫۱۳۱٫۱۸۰٫۶۹۰٫۷۲۱٫۸۷۰٫۹۱۰٫۵۰۰٫۴۴۰٫۴۷
۳۰ × ۳۵٫۰۲٫۵۱٫۷۴۱٫۳۶۰٫۸۴۲٫۱۲۱٫۱۸۱٫۴۱۰٫۶۵۰٫۹۰۲٫۲۴۱٫۱۴۰٫۵۷۰٫۴۸۰٫۵۷
۳۰ × ۴۵٫۰۲٫۵۲٫۲۷۱٫۷۸۰٫۸۹۲٫۱۲۱٫۲۴۱٫۸۱۰٫۸۶۰٫۸۹۲٫۸۵۱٫۱۲۰٫۷۶۰٫۶۱۰٫۵۸
۳۰ × ۵۵٫۰۲٫۵۲٫۷۸۲٫۱۸۰٫۹۲۲٫۱۲۱٫۳۰۲٫۱۶۱٫۰۴۰٫۸۸۳٫۴۱۱٫۱۱۰٫۹۱۰٫۷۰۰٫۵۷
۳۵ × ۳۵٫۰۲٫۵۲٫۰۴۱٫۶۰۰٫۹۶۲٫۴۷۱٫۳۶۲٫۲۹۰٫۹۰۱٫۰۶۳٫۶۳۱٫۳۴۰٫۹۵۰٫۷۰۰٫۶۸
۳۵ × ۴۵٫۰۲٫۵۲٫۶۷۲٫۱۰۱٫۰۰۲٫۴۷۱٫۴۱۲٫۹۶۱٫۱۸۱٫۰۵۴٫۶۸۱٫۳۳۱٫۲۴۰٫۸۸۰٫۶۸
۳۵ × ۵۵٫۰۲٫۵۳٫۲۸۲٫۵۷۱٫۰۴۲٫۴۷۱٫۴۷۳٫۵۶۱٫۴۵۱٫۰۴۵٫۶۳۱٫۳۱۱٫۴۹۱٫۰۱۰٫۶۷
۳۵ × ۶۵٫۰۲٫۵۳٫۸۷۳٫۰۴۱٫۰۸۲٫۴۷۱٫۵۳۴٫۱۴۱٫۷۱۱٫۰۴۶٫۵۰۱٫۳۰۱٫۷۷۱٫۱۶۰٫۶۸
۴۰ × ۳۶٫۰۳٫۰۲٫۳۵۱٫۸۴۱٫۰۷۲٫۸۳۱٫۵۲۳٫۴۵۱٫۱۸۱٫۲۱۵٫۴۵۱٫۵۲۱٫۴۴۰٫۹۵۰٫۷۸
۴۰ × ۴۶٫۰۳٫۰۳٫۰۸۲٫۴۲۱٫۱۲۲٫۸۳۱٫۵۸۴٫۴۸۱٫۵۶۱٫۲۱۷٫۰۹۱٫۵۲۱٫۸۶۱٫۱۸۰٫۷۸
۴۰ × ۵۶٫۰۳٫۰۳٫۷۹۲٫۹۷۱٫۱۶۲٫۸۳۱٫۶۴۵٫۴۳۱٫۹۱۱٫۲۰۸٫۶۴۱٫۵۱۲٫۲۲۱٫۳۵۰٫۷۷
۴۰ × ۶۶٫۰۳٫۰۴٫۴۸۳٫۵۲۱٫۲۰۲٫۸۳۱٫۷۰۶٫۳۳۲٫۲۶۱٫۱۹۹٫۹۸۱٫۴۹۲٫۶۷۱٫۵۷۰٫۷۷
۴۵ × ۴۷٫۰۳٫۵۳٫۴۹۲٫۷۴۱٫۲۳۳٫۱۸۱٫۷۵۶٫۴۳۱٫۹۷۱٫۳۶۱۰٫۲۰۱٫۷۱۲٫۶۸۱٫۵۳۰٫۸۸
۴۵ × ۵۷٫۰۳٫۵۴٫۳۰۳٫۳۸۱٫۲۸۳٫۱۸۱٫۸۱۷٫۸۳۲٫۴۳۱٫۳۵۱۲٫۴۰۱٫۷۰۳٫۲۵۱٫۸۰۰٫۸۷
۴۵ × ۶۷٫۰۳٫۵۵٫۰۹۴٫۰۰۱٫۳۲۳٫۱۸۱٫۸۷۹٫۱۶۲٫۸۸۱٫۳۴۱۴٫۵۰۱٫۶۹۳٫۸۳۲٫۰۵۰٫۸۷
۴۵ × ۷۷٫۰۳٫۵۵٫۸۶۴٫۶۰۱٫۳۶۳٫۱۸۱٫۹۲۱۰٫۴۰۳٫۳۱۱٫۳۳۱۶٫۴۰۱٫۶۷۴٫۳۹۲٫۲۹۰٫۸۷
۵۰ × ۴۷٫۰۳٫۵۳٫۸۹۳٫۰۶۱٫۳۶۳٫۵۴۱٫۹۲۸٫۹۷۲٫۴۶۱٫۵۲۱۴٫۲۰۱٫۹۱۳٫۷۳۱٫۹۴۰٫۹۸
۵۰ × ۵۷٫۰۳٫۵۴٫۸۰۳٫۷۷۱٫۴۰۳٫۵۴۱٫۹۸۱۱٫۰۰۳٫۰۵۱٫۵۱۱۷٫۴۰۱٫۹۰۴٫۵۹۲٫۳۲۰٫۹۸
۵۰ × ۶۷٫۰۳٫۵۵٫۶۹۴٫۴۷۱٫۴۵۳٫۵۴۲٫۰۴۱۲٫۸۰۳٫۶۱۱٫۵۰۲۰٫۴۰۱٫۸۹۵٫۲۴۲٫۵۷۰٫۹۶
۵۰ × ۷۷٫۰۳٫۵۶٫۵۶۵٫۱۵۱٫۴۹۳٫۵۴۲٫۱۱۱۴٫۶۰۴٫۱۵۱٫۴۹۲۳٫۱۰۱٫۸۸۶٫۰۲۲٫۸۵۰٫۹۶
۵۰ × ۸۷٫۰۳٫۵۷٫۴۱۵٫۸۲۱٫۵۲۳٫۵۴۲٫۱۶۱۶٫۳۰۴٫۶۸۱٫۴۸۲۵٫۷۰۱٫۸۶۶٫۸۷۳٫۱۹۰٫۹۶
۵۰ × ۹۷٫۰۳٫۵۸٫۲۴۶٫۴۷۱٫۵۶۳٫۵۴۲٫۲۱۱۷٫۹۰۵٫۲۰۱٫۴۷۲۸٫۱۰۱٫۸۵۷٫۶۷۳٫۴۷۰٫۹۷
۵۵ × ۵۸٫۰۴٫۰۵٫۳۲۴٫۱۸۱٫۵۲۳٫۸۹۲٫۱۵۱۴٫۷۰۳٫۷۰۱٫۶۶۲۳٫۳۰۲٫۰۹۶٫۱۱۲٫۸۴۱٫۰۷
۵۵ × ۶۸٫۰۴٫۰۶٫۳۱۴٫۹۵۱٫۵۶۳٫۸۹۲٫۲۱۱۷٫۳۰۴٫۴۰۱٫۶۶۲۷٫۴۰۲٫۰۸۷٫۲۴۳٫۲۸۱٫۰۷
۵۵ × ۸۸٫۰۴٫۰۸٫۲۳۶٫۴۶۱٫۶۴۳٫۸۹۲٫۳۲۲۲٫۱۰۵٫۷۲۱٫۶۴۳۴٫۸۰۲٫۰۶۹٫۳۵۴٫۰۳۱٫۰۷
۵۵ × ۱۰۸٫۰۴٫۰۱۰٫۱۰۷٫۹۰۱٫۷۲۳٫۸۹۲٫۴۳۲۶٫۳۰۶٫۹۷۱٫۶۲۴۱٫۴۰۲٫۰۲۱۱٫۳۰۴٫۶۵۱٫۰۶
۶۰ × ۵۸٫۰۴٫۰۵٫۸۲۴٫۵۷۱٫۶۴۴٫۲۴۲٫۳۲۱۹٫۴۰۴٫۴۵۱٫۸۲۳۰٫۷۰۲٫۳۰۸٫۰۳۳٫۴۶۱٫۱۷
۶۰ × ۶۸٫۰۴٫۰۶٫۹۱۵٫۴۲۱٫۶۹۴٫۲۴۲٫۳۹۲۲٫۸۰۵٫۲۹۱٫۸۲۳۶٫۱۰۲٫۲۹۹٫۴۳۳٫۹۵۱٫۱۷
۶۰ × ۸۸٫۰۴٫۰۹٫۰۳۷٫۰۹۱٫۷۷۴٫۲۴۲٫۵۰۲۹٫۱۰۶٫۸۸۱٫۸۰۴۶٫۱۰۲٫۲۶۱۲٫۱۰۴٫۸۴۱٫۱۶
۶۰ × ۱۰۸٫۰۴٫۰۱۱٫۱۰۸٫۶۹۱٫۸۵۴٫۲۴۲٫۶۲۳۴٫۹۰۸٫۴۱۱٫۷۸۵۵٫۱۰۲٫۲۳۱۴٫۶۰۵٫۵۷۱٫۱۵
۶۵ × ۶۹٫۰۴٫۵۷٫۵۳۵٫۹۱۱٫۸۰۴٫۶۰۲٫۵۵۲۹٫۲۰۶٫۲۱۱٫۹۷۴۶٫۳۰۲٫۴۸۱۲٫۱۰۴٫۷۴۱٫۲۷
۶۵ × ۷۹٫۰۴٫۵۸٫۷۰۶٫۸۳۱٫۸۵۴٫۶۰۲٫۶۲۳۳٫۴۰۷٫۱۸۱٫۹۶۵۳٫۰۰۲٫۴۷۱۳٫۸۰۵٫۲۷۱٫۲۶
۶۵ × ۸۹٫۰۴٫۵۹٫۸۵۷٫۷۳۱٫۸۹۴٫۶۰۲٫۶۷۳۷٫۵۰۸٫۱۳۱٫۹۵۵۹٫۴۰۲٫۴۶۱۵٫۶۰۵٫۸۴۱٫۲۶
۶۵ × ۹۹٫۰۴٫۵۱۱٫۰۰۸٫۶۲۱٫۹۳۴٫۶۰۲٫۷۳۴۱٫۳۰۹٫۰۴۱٫۹۴۶۵٫۴۰۲٫۴۴۱۷٫۲۰۶٫۳۰۱٫۲۵
۶۵ × ۱۱۹٫۰۴٫۵۱۳٫۲۰۱۰٫۳۰۲٫۰۰۴٫۶۰۲٫۸۳۴۸٫۸۰۱۰٫۸۰۱٫۹۱۷۶٫۸۰۲٫۴۲۲۰٫۷۰۷٫۳۱۱٫۲۵
۷۰ × ۶۹٫۰۴٫۵۸٫۱۳۶٫۳۸۱٫۹۳۴٫۹۵۲٫۷۳۳۶٫۹۰۷٫۲۷۲٫۱۳۵۸٫۵۰۲٫۶۸۱۵٫۳۰۵٫۶۰۱٫۳۷
۷۰ × ۷۹٫۰۴٫۵۹٫۴۰۷٫۳۸۱٫۹۷۴٫۹۵۲٫۷۹۴۲٫۴۰۸٫۴۳۲٫۱۲۶۷٫۱۰۲٫۶۷۱۷٫۶۰۶٫۳۱۱٫۳۷
۷۰ × ۹۹٫۰۴٫۵۱۱٫۹۰۹٫۳۴۲٫۰۵۴٫۹۵۲٫۹۰۵۲٫۶۰۱۰٫۶۰۲٫۱۰۸۳٫۱۰۲٫۶۴۲۲٫۰۰۷٫۵۹۱٫۳۶
۷۰ × ۱۱۹٫۰۴٫۵۱۴٫۳۰۱۱٫۲۰۲٫۱۳۴٫۹۵۳٫۰۱۶۱٫۸۰۱۲٫۷۰۲٫۰۸۹۷٫۶۰۲٫۶۱۲۶٫۰۰۸٫۶۴۱٫۳۵
۷۵ × ۶۱۰٫۰۵٫۰۸٫۷۵۶٫۸۷۲٫۰۴۵٫۳۰۲٫۸۹۴۵٫۶۰۸٫۳۵۲٫۲۸۷۲٫۲۰۲٫۸۷۱۸٫۹۰۶٫۵۴۱٫۴۷
۷۵ × ۷۱۰٫۰۵٫۰۱۰٫۱۰۷٫۹۴۲٫۰۹۵٫۳۰۲٫۹۵۵۲٫۴۰۹٫۶۷۲٫۲۸۸۳٫۶۰۲٫۸۸۲۱٫۱۰۷٫۱۵۱٫۴۵
۷۵ × ۸۱۰٫۰۵٫۰۱۱٫۵۰۹٫۰۳۲٫۱۳۵٫۳۰۳٫۰۱۵۸٫۹۰۱۱٫۰۰۲٫۲۶۹۳٫۳۰۲٫۸۵۲۴٫۴۰۸٫۱۱۱٫۴۶
۷۵ × ۱۰۱۰٫۰۵٫۰۱۴٫۱۰۱۱٫۱۰۲٫۲۱۵٫۳۰۳٫۱۲۷۱٫۴۰۱۳٫۵۰      

 

نبشی بال نامساوی

جدول اشتال نبشی بال نامساوی
a × b × sr1r2FGeytan αJyWyiya1
mmmmmmcm2kg/mcmcmcm4cm3cmcm4cm3cmcm4cmcm4cmmm
۳ × ۲۰ × ۳۰۳٫۵۲٫۰۱٫۴۲۱٫۱۱۰٫۹۹۰٫۵۰۰٫۴۳۱۱٫۲۵۰٫۶۲۰٫۹۴۰٫۴۴۰٫۲۹۰٫۵۶۱٫۴۳۱٫۰۰۰٫۲۵۰٫۴۲۵٫۲
۳۰ × ۲۰ × ۴۳٫۵۲٫۰۱٫۸۵۱٫۴۵۱٫۰۳۰٫۵۴۰٫۴۲۳۱٫۵۹۰٫۸۱۰٫۹۳۰٫۵۵۰٫۳۸۰٫۵۵۱٫۸۱۰٫۹۹۰٫۳۳۰٫۴۲۴٫۲
۴۰ × ۲۰ × ۳۳٫۵۲٫۰۱٫۷۲۱٫۳۵۱٫۴۳۰٫۴۴۰٫۲۵۹۲٫۷۹۱٫۰۸۱٫۲۷۰٫۴۷۰٫۳۰۰٫۵۲۲٫۹۶۱٫۳۱۰٫۳۰۰٫۴۲۱۴٫۶
۴۰ × ۲۰ × ۴۳٫۵۲٫۰۲٫۲۵۱٫۷۷۱٫۴۷۰٫۴۸۰٫۲۵۲۳٫۵۹۱٫۴۲۱٫۲۶۰٫۶۰۰٫۳۹۰٫۵۲۳٫۷۹۱٫۳۰۰٫۳۹۰٫۴۲۱۳٫۸
۴۵ × ۳۰ × ۳۴٫۵۲٫۰۲٫۱۹۱٫۷۲۱٫۴۳۰٫۷۰۰٫۴۳۶۴٫۴۷۱٫۴۶۱٫۴۳۱٫۶۰۰٫۷۰۰٫۸۶۵٫۱۵۱٫۵۳۰٫۹۳۰٫۶۵۹٫۰
۴۵ × ۳۰ × ۴۴٫۵۲٫۰۲٫۸۷۲٫۲۵۱٫۴۸۰٫۷۴۰٫۴۳۶۵٫۷۸۱٫۹۱۱٫۴۲۲٫۰۵۰٫۹۱۰٫۸۵۶٫۶۵۱٫۵۲۱٫۱۸۰٫۶۴۱۸٫۰
۴۵ × ۳۰ × ۵۴٫۵۲٫۰۳٫۵۳۲٫۷۷۱٫۵۲۰٫۷۸۰٫۴۳۰۶٫۹۹۲٫۳۵۱٫۴۱۲٫۴۷۱٫۱۱۰٫۸۴۸٫۰۲۱٫۵۱۱٫۴۴۰٫۶۴۷٫۲
۵۰ × ۳۰ × ۵۴٫۵۲٫۰۳٫۷۸۲٫۹۶۱٫۷۳۰٫۷۴۰٫۳۵۳۹٫۴۱۲٫۸۸۱٫۵۸۲٫۵۴۱٫۱۲۰٫۸۲۱۰٫۴۰۱٫۶۶۱٫۵۶۰٫۶۴۱۲٫۲
۵۰ × ۴۰ × ۴۴٫۰۲٫۰۳٫۴۶۲٫۷۱۱٫۵۲۱٫۰۳۰٫۶۲۹۸٫۵۴۲٫۴۷۱٫۵۷۴٫۸۶۱٫۶۴۱٫۱۹۱۰٫۹۰۱٫۷۸۲٫۴۶۰٫۸۴__
۵۰ × ۴۰ × ۵۴٫۰۲٫۰۴٫۲۷۳٫۳۵۱٫۵۶۱٫۰۷۰٫۶۲۵۱۰٫۴۰۳٫۰۲۱٫۵۶۵٫۸۹۲٫۰۱۱٫۱۸۱۳٫۳۰۱٫۷۶۳٫۰۲۰٫۸۴__
۶۰ × ۳۰ × ۵۶٫۰۳٫۰۴٫۲۹۳٫۳۷۲٫۱۵۰٫۶۸۰٫۲۵۶۱۵٫۶۰۴٫۰۴۱٫۹۰۲٫۶۰۱٫۱۲۰٫۷۸۱۶٫۵۰۱٫۹۶۱٫۶۹۰٫۶۳۲۱٫۴
۶۰ × ۳۰ × ۷۶٫۰۳٫۰۵٫۸۵۴٫۵۹۲٫۲۴۰٫۷۶۰٫۲۴۸۲۰٫۷۰۵٫۵۰۱٫۸۸۳٫۴۱۱٫۵۲۰٫۷۶۲۱٫۸۰۱٫۹۳۲٫۲۸۰٫۶۲۱۹٫۲
۶۰ × ۴۰ × ۵۶٫۰۳٫۰۴٫۷۹۳٫۷۶۱٫۹۶۰٫۹۷۰٫۴۳۷۱۷٫۲۰۴٫۲۵۱٫۸۹۶٫۱۱۲٫۰۲۱٫۱۳۱۹٫۸۰۲٫۰۳۳٫۵۰۰٫۸۶۱۱٫۲
۶۰ × ۴۰ × ۶۶٫۰۳٫۰۵٫۶۸۴٫۴۶۲٫۰۰۱٫۰۱۰٫۴۳۳۲۰٫۱۰۵٫۰۳۱٫۸۸۷٫۱۲۲٫۳۸۱٫۱۲۲۳٫۱۰۲٫۰۲۴٫۱۲۰٫۸۵۱۰٫۲
۶۰ × ۴۰ × ۷۶٫۰۳٫۰۶٫۵۵۵٫۱۴۲٫۰۴۱٫۰۵۰٫۴۲۹۲۳٫۰۰۵٫۷۹۱٫۸۷۸٫۰۷۲٫۷۴۱٫۱۱۲۶٫۳۰۲٫۰۰۴٫۷۳۰٫۸۵۹٫۲
۶۵ × ۵۰ × ۵۶٫۵۳٫۵۵٫۵۴۴٫۳۵۱٫۹۹۱٫۲۵۰٫۵۸۳۲۳٫۱۰۵٫۱۱۲٫۰۴۱۱٫۹۰۳٫۱۸۱٫۴۷۲۸٫۸۰۲٫۲۸۶٫۲۱۱٫۰۶۳٫۶
۶۵ × ۵۰ × ۷۶٫۵۳٫۵۷٫۶۰۵٫۹۷۲٫۰۷۱٫۳۳۰٫۵۷۴۳۱٫۰۰۶٫۹۹۲٫۰۲۱۵٫۸۰۴٫۳۱۱٫۴۴۳۸٫۴۰۲٫۲۵۸٫۳۷۱٫۰۵۱٫۸
۶۵ × ۵۰ × ۹۶٫۵۳٫۵۹٫۵۸۷٫۵۲۲٫۱۵۱٫۴۱۰٫۵۶۷۳۸٫۲۰۸٫۷۷۲٫۰۰۱۹٫۴۰۵٫۳۹۱٫۴۲۴۷٫۰۰۲٫۲۲۱۰٫۵۰۱٫۰۵__
۷۵ × ۵۰ × ۵۶٫۵۳٫۵۶٫۰۴۴٫۷۴۲٫۴۰۱٫۱۷۰٫۴۳۷۳۴٫۴۰۶٫۷۴۲٫۳۹۱۲٫۳۰۳٫۲۱۱٫۴۳۳۹٫۶۰۲٫۵۶۷٫۱۰۱٫۰۸۱۵٫۰
۷۵ × ۵۰ × ۷۶٫۵۳٫۵۸٫۳۰۶٫۵۱۲٫۴۸۱٫۲۵۰٫۴۳۳۴۶٫۴۰۹٫۲۴۲٫۳۶۱۶٫۵۰۴٫۳۹۱٫۴۱۵۳٫۳۰۲٫۵۳۹٫۵۶۱٫۰۷۱۳٫۰
۷۵ × ۵۰ × ۹۶٫۵۳٫۵۱۰٫۵۰۸٫۲۳۲٫۵۶۱٫۳۲۰٫۴۲۷۵۷٫۴۰۱۱٫۶۰۲٫۳۴۲۰٫۲۰۵٫۴۹۱٫۳۹۶۵٫۷۰۲٫۵۰۱۱٫۹۰۱٫۰۷۱۱٫۰
۷۵ × ۵۵ × ۵۷٫۰۳٫۵۶٫۳۰۴٫۹۵۲٫۳۱۱٫۳۳۰٫۵۳۰۳۵٫۵۰۶٫۸۴۲٫۳۷۱۶٫۲۰۳٫۸۹۱٫۶۰۴۳٫۱۰۲٫۶۱۸٫۶۸۱٫۱۷۸٫۴
۷۵ × ۵۵ × ۷۷٫۰۳٫۵۸٫۶۶۶٫۸۰۲٫۴۰۱٫۴۱۰٫۵۲۷۴۷٫۹۰۹٫۳۹۲٫۳۵۲۱٫۸۰۵٫۳۲۱٫۵۹۵۷٫۹۰۲٫۵۹۱۱٫۸۰۱٫۱۷۶٫۶
۷۵ × ۵۵ × ۹۷٫۰۳٫۵۱۰٫۹۰۸٫۵۹۲٫۴۷۱٫۴۸۰٫۵۱۸۵۹٫۴۰۱۱٫۸۰۲٫۳۳۲۶٫۸۰۶٫۶۶۱٫۵۷۷۱٫۳۰۲٫۵۵۱۴٫۸۰۱٫۱۶۵٫۰
۸۰ × ۴۰ × ۶۷٫۰۳٫۵۶٫۸۹۵٫۴۱۲٫۸۵۰٫۸۸۰٫۲۵۹۴۴٫۹۰۸٫۷۳۲٫۵۵۷٫۵۹۲٫۴۴۱٫۰۵۴۷٫۶۰۲٫۶۳۴٫۹۰۰٫۸۴۲۹٫۰
۸۰ × ۴۰ × ۸۷٫۰۳٫۵۹٫۰۱۷٫۰۷۲٫۹۴۰٫۹۵۰٫۲۵۳۵۷٫۶۰۱۱٫۴۰۲٫۵۳۹٫۶۸۳٫۱۸۱٫۰۴۶۰٫۹۰۲٫۶۰۶٫۴۱۰٫۸۴۲۷٫۲
۸۰ × ۶۵ × ۶۸٫۰۴٫۰۸٫۴۱۶٫۶۰۲٫۳۹۱٫۶۵۰٫۶۴۹۵۲٫۸۰۹٫۴۱۲٫۵۱۳۱٫۲۰۶٫۴۴۱٫۹۳۶۸٫۵۰۲٫۸۵۱۵٫۶۰۱٫۳۶__
۸۰ × ۶۵ × ۸۸٫۰۴٫۰۱۱٫۰۰۸٫۶۶۲٫۴۷۱٫۷۳۰٫۶۴۵۶۸٫۱۰۱۲٫۳۰۲٫۴۹۴۰٫۱۰۸٫۴۱۱٫۹۱۸۸٫۰۰۲٫۸۲۲۰٫۳۰۱٫۳۶__
۸۰ × ۶۵ × ۱۰۸٫۰۴٫۰۱۳٫۶۰۱۰٫۷۰۲٫۵۵۱٫۸۱۰٫۶۴۰۸۲٫۲۰۱۵٫۱۰۲٫۴۶۴۸٫۳۰۱۰٫۳۰۱٫۸۹۱۰۶٫۰۰۲٫۷۹۲۴٫۸۰۱٫۳۵__
۹۰ × ۶۰ × ۶۷٫۰۳٫۵۸٫۶۹۶٫۸۲۲٫۸۹۱٫۴۱۰٫۴۴۲۷۱٫۷۰۱۱٫۷۰۲٫۸۷۲۵٫۸۰۵٫۶۱۱٫۷۲۸۲٫۸۰۳٫۰۹۱۴٫۶۰۱٫۳۰۱۷٫۸
۹۰ × ۶۰ × ۸۷٫۰۳٫۵۱۱٫۴۰۸٫۹۶۲٫۹۷۱٫۴۹۰٫۴۳۷۹۲٫۵۰۱۵٫۴۰۲٫۸۵۳۳٫۰۰۷٫۳۱۱٫۷۰۱۰۷٫۰۰۳٫۰۶۱۹٫۰۰۱٫۲۹۱۶٫۰
۹۰ × ۷۵ × ۷۸٫۵۴٫۵۱۱٫۱۰۸٫۷۴۲٫۶۷۱٫۹۳۰٫۶۸۳۸۸٫۱۰۱۳٫۹۰۲٫۸۱۵۵٫۵۰۹٫۹۸۲٫۲۳۱۱۷٫۰۰۳٫۲۴۲۷٫۱۰۱٫۵۶__
۱۰۰ × ۵۰ × ۶۹٫۰۴٫۵۸٫۷۳۶٫۸۵۳٫۴۹۱٫۰۴۰٫۲۶۳۸۹٫۷۰۱۳٫۸۰۳٫۲۰۱۵٫۳۰۳٫۸۶۱٫۳۲۹۵٫۲۰۳٫۳۰۹٫۷۸۱٫۰۶۳۷٫۶
۱۰۰ × ۵۰ × ۸۹٫۰۴٫۵۱۱٫۵۰۸٫۹۹۳٫۵۹۱٫۱۳۰٫۲۵۸۱۱۶٫۰۰۱۸٫۰۰۳٫۱۸۱۹٫۵۰۵٫۰۴۱٫۳۱۱۲۳٫۰۰۳٫۲۸۱۲٫۶۰۱٫۰۵۳۵٫۴
۱۰۰ × ۵۰ × ۱۰۹٫۰۴٫۵۱۴٫۱۰۱۱٫۱۰۳٫۶۷۱٫۲۰۰٫۲۵۲۱۴۱٫۰۰۲۲٫۲۰۳٫۱۶۲۳٫۴۰۶٫۱۷۱٫۲۹۱۴۹٫۰۰۳٫۲۵۱۵٫۵۰۱٫۰۴۳۳٫۸
۱۰۰ × ۶۵ × ۷۱۰٫۰۵٫۰۱۱٫۲۰۸٫۷۷۳٫۲۳۱٫۵۱۰٫۴۱۹۱۱۳٫۰۰۱۶٫۶۰۳٫۱۷۳۷٫۶۰۷٫۵۴۱٫۸۴۱۲۸٫۰۰۳٫۳۹۲۱٫۶۰۱٫۳۹۲۱٫۸
۱۰۰ × ۶۵ × ۹۱۰٫۰۵٫۰۱۴٫۲۰۱۱٫۱۰۳٫۳۲۱٫۵۹۰٫۴۱۵۱۴۱٫۰۰۲۱٫۰۰۳٫۱۵۴۶٫۷۰۹٫۵۲۱٫۸۲۱۶۰٫۰۰۳٫۳۶۲۷٫۲۰۱٫۳۹۱۹٫۸
۱۰۰ × ۶۵ × ۱۱۱۰٫۰۵٫۰۱۷٫۱۰۱۳٫۴۰۳٫۴۰۱٫۶۷۰٫۴۱۰۱۶۷٫۰۰۲۵٫۳۰۳٫۱۳۵۵٫۱۰۱۱٫۴۰۱٫۸۰۱۹۰٫۰۰۳٫۳۴۳۲٫۶۰۱٫۳۸۱۷٫۸
۱۰۰ × ۷۵ × ۷۱۰٫۰۵٫۰۱۱٫۹۰۹٫۳۲۳٫۰۶۱٫۸۳۰٫۵۵۳۱۱۸٫۰۰۱۷٫۰۰۳٫۱۵۵۶٫۹۰۱۰٫۰۰۲٫۱۹۱۴۵٫۰۰۳٫۴۹۳۰٫۱۰۱٫۵۹۸٫۸
۱۰۰ × ۷۵ × ۹۱۰٫۰۵٫۰۱۵٫۱۰۱۱٫۸۰۳٫۱۵۱٫۹۱۰٫۵۴۹۱۴۸٫۰۰۲۱٫۵۰۳٫۱۳۷۱٫۰۰۱۲٫۷۰۲٫۱۷۱۸۱٫۰۰۳٫۴۷۳۷٫۸۰۱٫۵۹۷٫۰
۱۰۰ × ۷۵ × ۱۱۱۰٫۰۵٫۰۱۸٫۲۰۱۴٫۳۰۳٫۲۳۱٫۹۹۰٫۵۴۵۱۷۶٫۰۰۲۵٫۹۰۳٫۱۱۸۴٫۰۰۱۵٫۳۰۲٫۱۵۲۱۴٫۰۰۳٫۴۴۴۵٫۴۰۱٫۵۸۵٫۲
۱۲۰ × ۸۰ × ۸۱۱٫۰۵٫۵۱۵٫۵۰۱۲٫۲۰۳٫۸۳۱٫۸۷۰٫۴۴۱۲۲۶٫۰۰۲۷٫۶۰۳٫۸۲۸۰٫۸۰۱۳٫۲۰۲٫۲۹۲۶۱٫۰۰۴٫۱۰۴۵٫۸۰۱٫۷۲۲۴٫۰
۱۲۰ × ۸۰ × ۱۰۱۱٫۰۵٫۵۱۹٫۱۰۱۵٫۰۰۳٫۹۲۱٫۹۵۰٫۴۳۸۲۷۶٫۰۰۳۴٫۱۰۳٫۸۰۹۸٫۱۰۱۶٫۲۰۲٫۲۷۳۱۸٫۰۰۴٫۰۷۵۶٫۱۰۱٫۷۱۲۲٫۲
۱۲۰ × ۸۰ × ۱۲۱۱٫۰۵٫۵۲۲٫۷۰۱۷٫۸۰۴٫۰۰۲٫۰۳۰٫۴۳۳۳۲۳٫۰۰۴۰٫۴۰۳٫۷۷۱۱۴٫۰۰۱۹٫۱۰۲٫۲۵۳۷۱٫۰۰۴٫۰۴۶۶٫۱۰۱٫۷۱۲۰٫۲
۱۲۰ × ۸۰ × ۱۴۱۱٫۰۵٫۵۲۶٫۲۰۲۰٫۵۰۴٫۰۸۲٫۱۰۰٫۴۲۹۳۶۸٫۰۰۴۶٫۴۰۳٫۷۵۱۳۰٫۰۰۲۲٫۰۰۲٫۲۳۴۲۱٫۰۰۴٫۰۱۷۵٫۸۰۱٫۷۰۱۸٫۴
۱۳۰ × ۶۵ × ۸۱۱٫۰۵٫۵۱۵٫۱۰۱۱٫۹۰۴٫۵۶۱٫۳۷۰٫۲۶۳۲۶۳٫۰۰۳۱٫۱۰۴٫۱۷۴۴٫۸۰۸٫۷۲۱٫۷۲۲۸۰٫۰۰۴٫۳۱۲۸٫۶۰۱٫۳۸۴۸٫۶
۱۳۰ × ۶۵ × ۱۰۱۱٫۰۵٫۵۱۸٫۶۰۱۴٫۶۰۴٫۶۵۱٫۴۵۰٫۲۵۹۳۲۱٫۰۰۳۸٫۴۰۴٫۱۵۵۴٫۲۰۱۰٫۷۰۱٫۷۱۳۴۰٫۰۰۴٫۲۷۳۵٫۰۰۱٫۳۷۴۶٫۸
۱۳۰ × ۶۵ × ۱۲۱۱٫۰۵٫۵۲۲٫۱۰۱۷٫۳۰۴٫۷۴۱٫۵۳۰٫۲۵۵۳۷۶٫۰۰۴۵٫۵۰۴٫۱۲۶۳٫۰۰۱۲٫۷۰۱٫۶۹۳۹۷٫۰۰۴٫۲۴۴۱٫۲۰۱٫۳۷۴۴٫۶
۱۳۰ × ۷۵ × ۸۱۰٫۵۵٫۵۱۵٫۹۰۱۲٫۵۰۴٫۳۶۱٫۶۵۰٫۳۳۹۲۷۶٫۰۰۳۱٫۹۰۴٫۱۷۶۸٫۳۰۱۱٫۷۰۲٫۰۸۳۰۳٫۰۰۴٫۳۷۴۱٫۳۰۱٫۶۱۳۹٫۲
۱۳۰ × ۷۵ × ۱۰۱۰٫۵۵٫۵۱۹٫۶۰۱۵٫۴۰۴٫۴۵۱٫۷۳۰٫۳۳۶۳۳۷٫۰۰۳۹٫۴۰۴٫۱۴۸۲٫۹۰۱۴٫۴۰۲٫۰۶۳۶۹٫۰۰۴٫۳۴۵۰٫۶۰۱٫۶۱۳۷٫۴
۱۳۰ × ۷۵ × ۱۲۱۰٫۵۵٫۵۲۳٫۳۰۱۸٫۳۰۴٫۵۳۱٫۸۱۰٫۳۳۲۳۹۵٫۰۰۴۶٫۶۰۴٫۱۲۹۶٫۵۰۱۷٫۰۰۲٫۰۴۴۳۲٫۰۰۴٫۳۱۵۹٫۶۰۱٫۶۰۳۵٫۴
۱۳۰ × ۹۰ × ۱۰۱۲٫۰۶٫۰۲۱٫۲۰۱۶٫۶۰۴٫۱۵۲٫۱۸۰٫۴۷۲۳۵۸٫۰۰۴۰٫۵۰۴٫۱۱۱۴۱٫۰۰۲۰٫۶۰۲٫۵۸۴۲۰٫۰۰۴٫۴۶۷۸٫۵۰۱٫۹۳۲۰٫۴
۱۳۰ × ۹۰ × ۱۲۱۲٫۰۶٫۰۲۵٫۱۰۱۹٫۷۰۴٫۲۴۲٫۲۶۰٫۴۶۸۴۲۰٫۰۰۴۸٫۰۰۴٫۰۹۱۶۵٫۰۰۲۴٫۴۰۲٫۵۶۴۹۲٫۰۰۴٫۴۳۹۲٫۶۰۱٫۹۲۱۸٫۶
۱۵۰ × ۷۵ × ۹۱۰٫۵۵٫۵۱۹٫۵۰۱۵٫۳۰۵٫۲۸۱٫۵۷۰٫۲۶۵۴۵۵٫۰۰۴۶٫۸۰۴٫۸۳۷۸٫۳۰۱۳٫۲۰۲٫۰۰۴۸۴٫۰۰۴٫۹۸۵۰٫۰۰۱٫۶۰۵۶٫۴
۱۵۰ × ۷۵ × ۱۱۱۰٫۵۵٫۵۲۳٫۶۰۱۸٫۶۰۵٫۳۷۱٫۶۵۰٫۲۶۱۵۴۵٫۰۰۵۶٫۶۰۴٫۸۰۹۳٫۰۰۱۵٫۹۰۱٫۹۸۵۷۸٫۰۰۴٫۹۵۵۹٫۸۰۱٫۵۹۵۴٫۴
۱۵۰ × ۹۰ × ۱۰۱۲٫۵۶٫۵۲۳٫۲۰۱۸٫۲۰۴٫۹۹۲٫۰۳۰٫۳۶۰۵۳۲٫۰۰۵۳٫۱۰۴٫۷۹۱۴۵٫۰۰۲۰٫۹۰۲٫۵۱۵۸۹٫۰۰۵٫۰۵۸۸٫۰۰۱٫۹۵۴۱٫۰
۱۵۰ × ۹۰ × ۱۲۱۲٫۵۶٫۵۲۷٫۵۰۲۱٫۶۰۵٫۰۸۲٫۱۱۰٫۳۵۸۶۲۶٫۰۰۶۳٫۱۰۴٫۷۷۱۷۰٫۰۰۲۴٫۷۰۲٫۴۹۶۹۳٫۰۰۵٫۰۲۱۰۳٫۰۰۱٫۹۴۳۹٫۲
۱۵۰ × ۱۰۰ × ۱۰۱۳٫۰۶٫۵۲۴٫۲۰۱۹٫۰۰۴٫۸۰۲٫۳۴۰٫۴۴۲۵۵۲٫۰۰۵۴٫۱۰۴٫۷۸۱۹۸٫۰۰۲۵٫۸۰۲٫۸۶۶۳۷٫۰۰۵٫۱۳۱۱۲٫۰۰۲٫۱۵۲۹٫۸
۱۵۰ × ۱۰۰ × ۱۲۱۳٫۰۶٫۵۲۸٫۷۰۲۲٫۶۰۴٫۸۹۲٫۴۲۰٫۴۳۹۶۵۰٫۰۰۶۴٫۲۰۴٫۷۶۲۳۲٫۰۰۳۰٫۶۰۲٫۸۴۷۴۹٫۰۰۵٫۱۰۱۳۲٫۰۰۲٫۱۵۲۸٫۰
۱۵۰ × ۱۰۰ × ۱۴۱۳٫۰۶٫۵۳۳٫۲۰۲۶٫۱۰۴٫۹۷۲٫۵۰۰٫۴۳۵۷۴۴٫۰۰۷۴٫۱۰۴٫۷۳۲۶۴٫۰۰۳۵٫۲۰۲٫۸۲۸۵۶٫۰۰۵٫۰۷۱۵۲٫۰۰۲٫۱۴۲۶٫۲
۱۶۰ × ۸۰ × ۱۰۱۳٫۰۶٫۵۲۳٫۲۰۱۸٫۲۰۵٫۶۳۱٫۶۹۰٫۲۶۳۶۱۱٫۰۰۵۸٫۹۰۵٫۱۴۱۰۴٫۰۰۱۶٫۵۰۲٫۱۲۶۴۸٫۰۰۵٫۲۹۶۷٫۰۰۱٫۷۰۵۹٫۷
۱۶۰ × ۸۰ × ۱۲۱۳٫۰۶٫۵۲۷٫۵۰۲۱٫۶۰۵٫۷۲۱٫۷۷۰٫۲۵۹۷۲۰٫۰۰۷۰٫۰۰۵٫۱۱۱۲۲٫۰۰۱۹٫۶۰۲٫۱۰۷۶۳٫۰۰۵٫۲۶۷۸٫۹۰۱٫۶۹۵۷٫۹
۱۶۰ × ۸۰ × ۱۴۱۳٫۰۶٫۵۳۱٫۸۰۲۵٫۰۰۵٫۸۱۱٫۸۵۰٫۲۵۶۸۲۳٫۰۰۸۰٫۷۰۵٫۰۹۱۳۹٫۰۰۲۲٫۵۰۲٫۰۹۸۷۱٫۰۰۵٫۲۳۹۰٫۵۰۱٫۶۹۵۵٫۸
۱۸۰ × ۹۰ × ۱۰۱۴٫۰۷٫۰۲۶٫۲۰۲۰٫۶۰۶٫۲۸۱٫۸۵۰٫۲۶۲۸۸۰٫۰۰۷۵٫۱۰۵٫۸۰۱۵۱٫۰۰۲۱٫۲۰۲٫۴۰۹۳۴٫۰۰۵٫۹۷۹۷٫۴۰۱٫۹۳۶۹٫۰
۱۸۰ × ۹۰ × ۱۲۱۴٫۰۷٫۰۳۱٫۲۰۲۴٫۵۰۶٫۳۷۱٫۹۳۰٫۲۶۱۱۰۴۰٫۰۰۸۹٫۳۰۵٫۷۷۱۷۷٫۰۰۲۵٫۱۰۲٫۳۸۱۱۰۰٫۰۰۵٫۹۴۱۱۴٫۰۰۱٫۹۲۶۷٫۰
۱۸۰ × ۹۰ × ۱۴۱۴٫۰۷٫۰۳۶٫۱۰۲۸٫۳۰۶٫۴۶۲٫۰۱۰٫۲۵۹۱۱۹۰٫۰۰۱۰۳٫۰۰۵٫۷۵۲۰۲٫۰۰۲۸٫۹۰۲٫۳۷۱۲۶۰٫۰۰۵٫۹۲۱۳۱٫۰۰۱٫۹۱۶۵٫۰
۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۱۵٫۰۷٫۵۲۹٫۲۰۲۳٫۰۰۶٫۹۳۲٫۰۱۰٫۲۶۶۱۲۲۰٫۰۰۹۳٫۲۰۶٫۴۶۲۱۰٫۰۰۲۶٫۳۰۲٫۶۸۱۳۰۰٫۰۰۶٫۶۶۱۳۳٫۰۰۲٫۱۴۷۷٫۴
۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱۲۱۵٫۰۷٫۵۳۴٫۸۰۲۷٫۳۰۷٫۰۳۲٫۱۰۰٫۲۶۴۱۴۴۰٫۰۰۱۱۱٫۰۰۶٫۴۳۲۴۷٫۰۰۳۱٫۳۰۲٫۶۷۱۵۳۰٫۰۰۶٫۶۳۱۵۸٫۰۰۲٫۱۳۷۵٫۲
۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱۴۱۵٫۰۷٫۵۴۰٫۳۰۳۱٫۶۰۷٫۱۲۲٫۱۸۰٫۲۶۲۱۶۵۰٫۰۰۱۲۸٫۰۰۶٫۴۱۲۸۲٫۰۰۳۶٫۱۰۲٫۶۵۱۷۶۰٫۰۰۶٫۶۰۱۸۱٫۰۰۲٫۱۲۷۳٫۰
۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱۶۱۵٫۰۷٫۵۴۵٫۷۰۳۵٫۹۰۷٫۲۰۲٫۲۶۰٫۲۵۹۱۸۶۰٫۰۰۱۴۵٫۰۰۶٫۳۸۳۱۶٫۰۰۴۰٫۸۰۲٫۶۳۱۹۷۰٫۰۰۶٫۵۷۲۰۴٫۰۰۲٫۱۱۷۱٫۰
۲۵۰ × ۹۰ × ۱۰۱۵٫۰۷٫۵۳۳٫۲۰۲۶٫۱۰۹٫۴۵۱٫۵۶۰٫۱۵۴۲۱۷۰٫۰۰۱۴۰٫۰۰۸٫۰۸۱۶۱٫۰۰۲۱٫۷۰۲٫۲۰۲۲۲۰٫۰۰۸٫۱۷۱۱۲٫۰۰۱٫۸۴۱۲۶٫۰
۲۵۰ × ۹۰ × ۱۲۱۵٫۰۷٫۵۳۹٫۶۰۳۱٫۱۰۹٫۵۵۱٫۶۵۰٫۱۵۳۲۵۷۰٫۰۰۱۶۶٫۰۰۸٫۰۵۱۸۹٫۰۰۲۵٫۸۰۲٫۱۹۲۶۳۰٫۰۰۸٫۱۴۱۳۲٫۰۰۱٫۸۳۱۲۴٫۰
۲۵۰ × ۹۰ × ۱۴۱۵٫۰۷٫۵۴۵٫۹۰۳۶٫۰۰۹٫۶۵۱٫۷۳۰٫۱۵۲۲۹۶۰٫۰۰۱۹۲٫۰۰۸٫۰۳۲۱۶٫۰۰۲۹٫۷۰۲٫۱۷۳۰۲۰٫۰۰۸٫۱۱۱۵۲٫۰۰۱٫۸۲۱۲۰٫۰
۲۵۰ × ۹۰ × ۱۶۱۵٫۰۷٫۵۵۲٫۱۰۴۰٫۹۰۹٫۷۴۱٫۸۱۰٫۱۵۰۳۳۳۰٫۰۰۲۱۸٫۰۰۸٫۰۰۲۴۲٫۰۰۳۳٫۶۰۲٫۱۶۳۴۰۰٫۰۰۸٫۰۸۱۷۱٫۰۰۱٫۸۱۱۱۸٫۰

 

برخی از پارامترهای این دو جدول عبارتند از:

a*s= نمره نبشی بال مساوی

A*b*s= نمره نبشی بال مساوی

J= ممان اینرسی (لنگر دوم سطح)

w= گشتاور مقاوم برحسب cm3

i= شعاع ماند (ژیراسیون)

F= سطح مقطع

G= وزن واحد

V= نیروی برشی پلاستیکی

سخن پایانی

استفاده از جدول اشتال نبشی، به مهندسان ناظر پروژه های عمرانی کمک می کند تا میزان تحمل بار، سطح مقطع و کیفیت نبشی استفاده شده در پروژه را محاسبه کنند. همچنین یکی از راه های به دست آوردن وزن استاندارد و تدوین جدول وزن نبشی، داشتن جدول اشتال است. در این مطلب به طور کامل درباره جدول اشتال نبشی بال مساوی و نامساوی پرداختیم.

دسترسی سریع
اشتراک گذاری:
لینک مطلب
امتیاز دهید

مقالات مرتبط

ارسال دیدگاه

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.