آخرین تحلیل‌ها
جداول وزنی و اشتال ناودانی

جداول وزنی و اشتال ناودانی

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 23 دی 13980

جداول وزنی ناودانی

ناودانی یکی از پروفیل‌های پرکاربرد در صنعت و ساختمان است که ظاهر آن از یک جان افقی به همراه دو بال عمودی تشکیل شده است و محل اتصال این دو بال با جان دارای انحنایی در زاویه درونی آن است. جدول وزنی ناودانی در انواع مختلف وجود دارد.

این محصول فولادی در دو نوع پرسی و فابریک با توجه به روش تولید آن‌ها وجود دارد. از نگاهی دیگر این محصول فولادی را به دو صورت ساده و مشبک نیز تولید می‌کنند.

مجموعه آهن آنلاین قیمت ناودانی را در سایزها و کارخانه‌های ناب تبریز، ابهر، شکفته، فایکو و اروپا ارائه و عرضه می‌کند، به منظور اطلاع از قیمت‌ها به لیست قیمت این محصول فولادی در سایت مراجعه فرمایید.

نوع مشبک که از ورق گرم گالوانیزه تولید می‌شوند و با توجه به مشبک بودن در تولید ساختمان‌های سبک و حوزه‌های دیگر کاربرد فراوانی دارند، لذا با توجه به کاربرد گسترده این نوع در کنار سایر انواع محاسبه وزن در هنگام خرید و مصرف، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
مجموعه آهن آنلاین تامین کننده‌ای قابل اطمینان برای انواع بال شیب دار با کیفیت و خواص مکانیکی عالی در سایزهای متفاوت و با تلرانس‌های بسیار دقیق است. انواع تولید شده در این شرکت بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی کاربردهای بسیاری در سازه‌های فلزی صنعتی و ساختمانی دارند. استانداردهای این محصول فولادی یکی از مهم‌ترین فاکتورها و الزامات یک درخواست است.
استاندارد در بر گیرنده استاندارد اروپایی DIN EN 1026-1:2009 برای نوع سنگین و استاندارد روسی GOST 8240: 1997 برای نوع سبک است.

 

جدول وزن ناودانی سنگین

سایز (mm) وزن هر متر شاخه (Kg/m) ارتفاع (h) عرض بال (b) وزن شاخه ۶ متری (Kg/m) وزن شاخه ۱۲ متری (Kg/m)
۸۰ ۸٫۶۵ ۸۰ ۴۵ ۵۱٫۹ ۱۰۳٫۸
۱۰۰ ۱۰٫۶ ۱۰۰ ۵۰ ۶۳٫۶ ۱۲۷٫۲
۱۲۰ ۱۳٫۴ ۱۲۰ ۵۵ ۸۰٫۴ ۱۶۰٫۸
۱۴۰ ۱۶ ۱۴۰ ۶۰ ۹۶ ۱۹۲
۱۶۰ ۱۸٫۶ ۱۶۰ ۶۵ ۱۱۱٫۶ ۲۲۳٫۲

 

جدول وزنی ناودانی سبک

سایز  (mm) وزن هر متر شاخه (Kg/m) ارتفاع (h) عرض بال (b) وزن شاخه ۶ متری (Kg/m) وزن شاخه ۱۲ متری (Kg/m)
۸۰ ۷٫۰۵ ۸۰ ۴۰ ۴۲٫۳ ۸۴٫۶
۱۰۰ ۸٫۵۹ ۱۰۰ ۴۶ ۵۱٫۵۴ ۱۰۳٫۰۸
۱۲۰ ۱۰٫۴ ۱۲۰ ۵۲ ۶۲٫۴ ۱۲۴٫۸
۱۴۰ ۱۲٫۳ ۱۴۰ ۵۸ ۷۳٫۸ ۱۴۷٫۶
۱۶۰ ۱۴٫۲ ۱۶۰ ۶۴ ۸۵٫۲ ۱۷۰٫۴

 

جدول اشتال ناودانی

بعد از تعریف جدول وزنی ناودانی حال سراغ جدول وزنی می‌رویم. جدول اشتال حاوی اطلاعات زیر است:

ey : فاصله مرکز سطح تا ضلع بیرونی

Xm : فاصله مرکز برش تا مرکز سطح

a1 : فاصله دو پروفیل برای مساوی شدن ممان اینرسی‌ها

جدول اشتال برای این محصول فولادی نیز همانند سایر پروفیل‌های ساختمانی بسیار پرکاربرد و حائز اهمیت بوده و می‌توان از آن به عنوان یک هندبوک ساختمانی پرکاربرد نام برد.

مقطع ناودانی و مشخصات هندسی آن

 

UNP  h b s t=r1 r2 c h-2c A G Jy Wy iy ey ×M a1
mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm cm cm mm
۳۰×۱۵ ۳۰ ۱۵ ۴ ۴٫۵ ۲ ۹ ۱۲ ۲٫۲۱ ۱٫۷۴ ۲٫۵۳ ۱٫۶۹ ۱٫۰۷ ۰٫۳۸ ۰٫۳۹ ۰٫۴۲ ۰٫۵۲ ۰٫۷۴ --
۳۰ ۳۰ ۳۳ ۵ ۷ ۳٫۵ ۱۴٫۵ ۱ ۵٫۴۴ ۴٫۲۷ ۶٫۳۹ ۴٫۲۶ ۱٫۰۸ ۵٫۳۳ ۲٫۶۸ ۰٫۹۹ ۱٫۳۱ ۲٫۲۲ --
۴۰×۲۰ ۴۰ ۲۰ ۵ ۵٫۵ ۲٫۵ ۱۱ ۱۸ ۳٫۶۶ ۲٫۸۷ ۷٫۵۸ ۳٫۷۹ ۱٫۴۴ ۱٫۱۴ ۰٫۸۶ ۰٫۵۶ ۰٫۶۷ ۱٫۰۱ --
۴۰ ۴۰ ۳۵ ۵ ۷ ۳٫۵ ۱۴٫۵ ۱۱ ۶٫۲۱ ۴٫۸۷ ۱۴٫۱ ۷٫۰۵ ۱٫۵ ۶٫۶۸ ۳٫۰۸ ۱٫۰۴ ۱٫۳۳ ۲٫۳۲ --
۵۰×۲۵ ۵۰ ۲۵ ۵ ۶ ۳ ۱۲٫۵ ۲۵ ۴٫۹۲ ۳٫۸۶ ۱۶٫۸ ۶٫۷۳ ۱٫۸۵ ۲٫۴۹ ۱٫۴۸ ۰٫۷۱ ۰٫۸۱ ۱٫۳۴ --
۵۰ ۵۰ ۳۸ ۵ ۷ ۳٫۵ ۱۵ ۲۰ ۷٫۱۲ ۵٫۵۹ ۲۶٫۴ ۱۰٫۶ ۱٫۹۲ ۹٫۱۲ ۳٫۷۵ ۱٫۱۳ ۱٫۳۷ ۲٫۴۷ ۴
۶۰ ۶۰ ۳۰ ۶ ۶ ۳ ۱۲٫۵ ۳۵ ۶٫۴۶ ۵٫۰۷ ۳۱٫۶ ۱۰٫۵ ۲٫۲۱ ۴٫۵۱ ۲٫۱۶ ۰٫۸۴ ۰٫۹۱ ۱٫۵ --
۶۵ ۶۵ ۴۲ ۵٫۵ ۷٫۵ ۴ ۱۶ ۳۳ ۹٫۰۳ ۷٫۰۹ ۵۷٫۵ ۱۷٫۷ ۲٫۵۲ ۱۴٫۱ ۵٫۰۷ ۱٫۲۵ ۱٫۴۲ ۲٫۶ ۱۶
۸۰ ۸۰ ۴۵ ۶ ۸ ۴ ۱۷ ۴۷ ۱۱ ۸٫۶۴ ۱۰۶ ۲۶٫۵ ۳٫۱ ۱۹٫۴ ۶٫۳۶ ۱٫۳۳ ۱٫۴۵ ۲٫۶۷ ۲۸
۱۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۶ ۸٫۵ ۴٫۵ ۱۸ ۶۴ ۱۳٫۵ ۱۰٫۶ ۲۰۶ ۴۱٫۲ ۳٫۹۱ ۲۹٫۳ ۸٫۴۹ ۱٫۴۷ ۱٫۵۵ ۲٫۹۳ ۴۲
۱۲۰ ۱۲۰ ۵۵ ۷ ۹ ۴٫۵ ۱۹ ۸۲ ۱۷ ۱۳٫۴ ۳۶۴ ۶۰٫۷ ۴٫۶۲ ۴۳٫۲ ۱۱٫۱ ۱٫۵۹ ۱٫۶ ۳٫۰۳ ۵۶
۱۴۰ ۱۴۰ ۶۰ ۷ ۱۰ ۵ ۲۱ ۹۷ ۲۰٫۴ ۱۶ ۶۰۵ ۸۶٫۴ ۵٫۴۵ ۶۲٫۷ ۱۴٫۸ ۱٫۷۵ ۱٫۷۵ ۳٫۳۷ ۷۰
۱۶۰ ۱۶۰ ۶۵ ۷٫۵ ۱۰٫۵ ۵٫۵ ۲۲٫۵ ۱۱۶ ۲۴ ۱۸٫۸ ۹۲۵ ۱۱۶ ۶٫۲۱ ۸۵٫۳ ۱۸٫۳ ۱٫۸۹ ۱٫۸۴ ۳٫۵۶ ۸۲
۱۸۰ ۱۸۰ ۷۰ ۸ ۱۱ ۵٫۵ ۲۳٫۵ ۱۳۳ ۲۸ ۲۲ ۱۳۵۰ ۱۵۰ ۶٫۹۵ ۱۱۴ ۲۲٫۴ ۲٫۰۲ ۱٫۹۲ ۳٫۷۵ ۹۶
۲۰۰ ۲۰۰ ۷۵ ۸٫۵ ۱۱٫۵ ۶ ۲۴٫۵ ۱۵۱ ۳۲٫۲ ۲۵٫۳ ۱۹۱۰ ۱۹۱ ۷٫۷ ۱۴۸ ۲۷ ۲٫۱۴ ۲٫۰۱ ۳٫۹۴ ۱۰۸
۲۲۰ ۲۲۰ ۸۰ ۹ ۱۲٫۵ ۶٫۵ ۲۶٫۵ ۱۶۶ ۳۷٫۴ ۲۹٫۴ ۲۶۹۰۰ ۲۴۵ ۸٫۴۸ ۱۹۷ ۳۳٫۶ ۲٫۳ ۲٫۱۴ ۴٫۲ ۱۲۲
۲۴۰ ۲۴۰ ۸۵ ۹٫۵ ۱۳ ۶٫۵ ۲۸ ۱۸۵ ۴۲٫۳ ۳۳٫۲ ۳۶۰۰ ۳۰۰ ۹٫۲۲ ۲۴۸ ۳۹٫۶ ۲٫۴۲ ۲٫۲۳ ۴٫۳۹ ۱۳۴
۲۶۰ ۲۶۰ ۹۰ ۱۰ ۱۴ ۷ ۳۰ ۲۰۱ ۴۸٫۳ ۳۷٫۹ ۴۸۲۰ ۳۷۱ ۹٫۹۹ ۳۱۷ ۴۷٫۷ ۲٫۵۶ ۲٫۳۶ ۴٫۶۶ ۱۴۶
۲۸۰ ۲۸۰ ۹۵ ۱۰ ۱۵ ۷٫۵ ۳۲ ۲۱۶ ۵۳٫۳ ۴۱٫۸ ۶۲۸۰ ۴۴۸ ۱۰٫۹ ۳۹۹ ۵۷٫۲ ۲٫۷۴ ۲٫۵۳ ۵٫۰۲ ۱۶۰
۳۰۰ ۳۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۱۶ ۸ ۳۴ ۲۳۲ ۵۸٫۸ ۴۶٫۲ ۸۰۳۰ ۵۳۵ ۱۱٫۷ ۴۹۵ ۶۷٫۸ ۲٫۹ ۲٫۷ ۵٫۴۱ ۱۷۴
۳۲۰ ۳۲۰ ۱۰۰ ۱۴ ۱۷٫۵ ۸٫۷۵ ۳۷ ۲۴۷ ۷۵٫۸ ۵۹٫۵ ۱۰۸۷۰ ۶۷۹ ۱۲٫۱ ۵۹۷ ۸۰٫۶ ۲٫۸۱ ۲٫۶ ۴٫۸۲ ۱۸۲
۳۵۰ ۳۵۰ ۱۰۰ ۱۴ ۱۶ ۸ ۳۴ ۲۸۳ ۷۷٫۳ ۶۰٫۶ ۱۲۸۴۰ ۷۳۴ ۱۲٫۹ ۵۷۰ ۷۵ ۲٫۷۲ ۲٫۴ ۴٫۴۵ ۲۰۴
۳۸۰ ۳۸۰ ۱۰۲ ۱۳٫۵ ۱۶ ۸ ۳۳٫۵ ۳۱۳ ۸۰٫۴ ۶۳٫۱ ۱۵۷۶۰ ۸۲۹ ۱۴ ۶۱۵ ۷۸٫۷ ۲٫۷۷ ۲٫۳۸ ۴٫۵۸ ۲۲۷
۴۰۰ ۴۰۰ ۱۱۰ ۱۴ ۱۸ ۹ ۳۸ ۳۲۵ ۹۱٫۵ ۷۱٫۸ ۲۰۳۵۰ ۱۰۲۰ ۱۴٫۹ ۸۴۶ ۱۰۲ ۳٫۰۴ ۲٫۶۵ ۵٫۱۱ ۲۴۰

 

تاریخ انتشار: دوشنبه 16 اردیبهشت 1398
اشتراک گذاری
دیدگاه کاربران0 دیدگاه
جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگراممشاهده صفحه