آهن آنلاین

زانو

سرتیترها
عملکرد یک زانو ، تغییر مسیر جریان در سیستم لوله کشی می باشد . زانوها در تغییر مسیر به ۲ گروه تقسیم میگردند که این تغییر مسیر بسته به میزان فاصله موجود بین خط مرکزی در یک سر زانو و وجه مقابل انتهایی سر دیگر زانو متفاوت می باشد این فاصله با نام فاصله مرکز تا وجه شناخته می شود این فاصله برابر با شعاع خمیدگی زانو می باشد .
زانو زانو
 
دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر