آهن آنلاین

استانداردهای جوشکاری

استانداردهای جوشکاری
سرتیترها

مطابق با تعریف انجمن جوشکاری آمریکا ، استانداردهای جوشکاری مدارکی هستند که فعالیت های جوشکاری را مدیریت و هدایت می کنند.استانداردها توصیف کننده ملزومات فنی برای مواد ، فرآیندها ، محصولات ، سیستمها و یا خدمات هستند . همچنین استانداردها اطلاعاتی درباره تجهیزات ، روش ها ، روندها و تست های مورد نیاز به ما می دهند.

استاندارد جوشکاری عبارت جامعی است که شامل کدها ، اسپک ها ، شیوه های توصیف شده ، دسته بندی ها و راهنماها می شود.تفاوت بین این عبارات نشان از تفاوت در هدفی داردکه به وسیله نویسنده دنبال می شود.به همین دلیل مدارک مختلف با اینکه ممکن است در محتوا مشابه باشند ، قابل جایگزینی با یکدیگر نیستند.

معمولا کدها برای اعمال به فرآیندها می باشند و نشانگر فعالیت های اجباری هستند.اسپک ها ملزوماتی را مشخص می کنند که معمولا بر روی محصولات اعمال می شوند.

هویت اختیاری استانداردهای جوشکاری زمانی اجباری می شوند که مدارک تامین به آن اشاره شود، بوسیله مقامات صاحب صلاحیت مورد تاکید قرار گیرد و یا برای ایمنی عمومی و طبق آیین نامه مربوط به آن موضوع خاص اعلام شده باشد.

دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر