آهن آنلاین

خنک سازی واصلاح شمش در فولاد مبارکه اصفهان

خنک سازی واصلاح شمش در فولاد مبارکه اصفهان
سرتیترها
این فرآیند در واحد خنک سازی به دو صورت و براساس نوع تختال تولیدی خنک سازی صورت میگیرد :
  1. خنک سازی با هوا
  2. خنک سازی با آب
تختال هایی که براساس کیفیت  نیاز به خنک سازی با هوا دارند توسط جرثقیل های سقفی به قسمت مربوطه منتقل و پس از گذشت ۷۲ ساعت تختال خنک شده به قسمت اصلاح تختال ارسال میگردد .
 تختال هایی که نیاز به خنک سازی آب دارند توسط میز غلطکی های موجود به دو تانک خنک سازی انتقال داده شده و توسط دو جرثقیل به صورت اتوماتیک به داخل تانک شارژ شده و تختال خنک  شده (پس از حداقل۲۰دقیقه ) از تانک خارج و به قسمت اصلاح تختال ارسال میگردد .
در قسمت اصلاح تختال ، تختالها توسط بازرسین کنترل کیفی بررسی و در صورت وجود عیوب سطحی آنها را مشخص می نمایند سپس اپراتورهای واحد اسکارف توسط مشعلهای دستی این عیوب را برطرف می نمایند و پس از تائید نهایی واحد کنترل کیفی تختالها به ناحیه نورد گرم انتقال داده می شوند ولی در صورت عدم تطابق با برنامه پذیرش ناحیه نورد گرم تختالها در انبار نگهداری و به تدریج به ناحیه نوردگرم فرستاده می شوند .
مشاهده لیست قیمت به روز
دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر