استخدام آهن آنلاین
بیلت

قیمت بیلت

ضایعات و بیلت, ماده اولیه تولید فولاد می باشند. از ضایعات و قراضه در کوره های ذوب استفاده شده. خلوص و کیفیت و ابعاد ضایعات در قیمت آن تاثیرگذار می باشد. بیلت در تولید انواع مقاطع طویل استفاده می شود. چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. ***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***
بیلت

بیلت 6 متری

تاریخ بروزرسانیروز های قبل
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
کدنامحالتاستانداردابعادطولبارگیریقیمتتوضیحات بیشتر
7486
بیلت ۱۰۰*۱۰۰  ۶ متری   ساوه  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp1006 متریکارخانه
133,490 ریال
1400/8/4-07:29
7487
بیلت ۱۰۰*۱۰۰  ۶ متری   یزد  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp1006 متریکارخانه
133,490 ریال
1400/8/4-07:29
7472
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   سمنان  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp1256 متریکارخانه
133,950 ریال
1400/8/4-07:30
7485
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   خمین  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp1256 متریکارخانه
133,950 ریال
1400/8/4-07:30
7457
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   مشهد  ۳sp  ccm کارخانه
ccm3sp1256 متریکارخانه
137,160 ریال
1400/8/4-07:30
7468
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   یزد  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp1256 متریکارخانه
136,700 ریال
1400/8/4-07:30
7466
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   ساوه  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp1256 متریکارخانه
137,620 ریال
1400/8/4-07:30
7484
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   قم  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp1256 متریکارخانه
144,960 ریال
1400/8/4-07:30
7456
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   مشهد  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp1256 متریکارخانه
137,340 ریال
1400/8/4-07:30
7460
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp1256 متریکارخانه
137,160 ریال
1400/8/4-07:30
7458
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   ابهر  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp1256 متریکارخانه
133,950 ریال
1400/8/4-07:30
7461
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp1256 متریکارخانه
132,300 ریال
1400/8/4-07:30
7459
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   تاکستان  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp1506 متریکارخانه
133,950 ریال
1400/8/4-07:30
7470
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   یزد  ۳sp  ccm کارخانه
ccm3sp1506 متریکارخانه
136,890 ریال
1400/8/4-07:30
7467
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   ساوه  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp1506 متریکارخانه
138,080 ریال
1400/8/4-07:30
7462
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp1506 متریکارخانه
137,890 ریال
1400/8/4-07:30
7469
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   یزد  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp1506 متریکارخانه
136,980 ریال
1400/8/4-07:30
بیلت

بیلت 12 متری

تاریخ بروزرسانیروز های قبل
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
کدنامحالتاستانداردابعادطولبارگیریقیمتتوضیحات بیشتر
7464
بیلت ۱۲۰*۱۲۰  ۱۲ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp12012 متریکارخانه
137,440 ریال
1400/8/4-07:29
7465
بیلت ۱۲۰*۱۲۰  ۱۲ متری   کاشان  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp12012 متریکارخانه
133,490 ریال
1400/8/4-07:30
7471
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۱۲ متری   قزوین  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp15012 متریکارخانه
138,540 ریال
1400/8/4-07:30
7463
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۱۲ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
ccm5sp15012 متریکارخانه
137,890 ریال
1400/8/4-07:30
جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگراممشاهده صفحه