آهن آنلاین

کاربرد (ناودانی)UNP

سرتیترها


۱٫    تکی و یا جفت در باد بندها

۲٫    به صورت تکی و دوبل در تیر ها

۳٫    به صورت جفت و به شکل قوطی در ستون ها

۴٫    به صورت جفت در خرپا سازی

دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر