رابیتس محصولات

لیست قیمت رابیتس

رابیتس محصولی است که از کشش عرضی و پرس ورق های گالوانیزه تولید می شود.عرضه و تولید انواع رابیتس ها در ستونها و وزن های مختلف بصورت روتین و سفارشی در این مجموعه انجام می شود. چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. ***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

اخبــار

لوله مانیسمان

23 ساعت پیش

گریتینگ

4 روز پیش

اسلب

1 هفته پیش

خواص آلومینیوم

1 هفته پیش

آلومینیوم

1 هفته پیش

آهن

2 هفته پیش

نوسانات قیمت استنلس استیل

4 هفته پیش

قصه فروش

1 ماه پیش

موارد و فاکتور های تعیین کننده و تاثیر گذار در قیمت فولاد

2 ماه پیش

چرا آهن آنلاین؟؟؟

2 ماه پیش

رابیتس

رابیتس 400

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

وزن هر برگ

تعداد ستون

محل بارگیری

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

6984 فروش ویژه

رابیتس ۴۰۰gr  رابیتس تهران  نُه ستون    بنگاه تهران

400gr
نُه ستون
بنگاه تهران
برگ
+ 80,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۴

رابیتس

رابیتس 450

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

وزن هر برگ

تعداد ستون

محل بارگیری

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

4186 فروش ویژه

رابیتس ۴۵۰gr  رابیتس تهران  نُه ستون    بنگاه تهران

450gr
نُه ستون
بنگاه تهران
کیلوگرم
+ 90,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۴

رابیتس

رابیتس 600

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

وزن هر برگ

تعداد ستون

محل بارگیری

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

5127 فروش ویژه

رابیتس ۶۰۰ gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران

600 gr
سیزده ستون
بنگاه تهران
کیلوگرم
+ 85,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۴

رابیتس

رابیتس 650

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

وزن هر برگ

تعداد ستون

محل بارگیری

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

4153 فروش ویژه

رابیتس ۶۵۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران

650gr
سیزده ستون
بنگاه تهران
کیلوگرم
+ 105,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۴

رابیتس

رابیتس 700

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

وزن هر برگ

تعداد ستون

محل بارگیری

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

3704 فروش ویژه

رابیتس ۷۰۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران

700gr
سیزده ستون
بنگاه تهران
کیلوگرم
+ 110,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۴
7282 فروش ویژه

رابیتس ۷۰۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران

700gr
سیزده ستون
بنگاه تهران
برگ
+ 110,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۴

رابیتس

رابیتس 710

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

وزن هر برگ

تعداد ستون

محل بارگیری

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

4190 فروش ویژه

رابیتس ۷۱۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران

710gr
سیزده ستون
بنگاه تهران
کیلوگرم
+ 108,200 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۴

رابیتس

رابیتس 770

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

وزن هر برگ

تعداد ستون

محل بارگیری

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

4155 فروش ویژه

رابیتس ۷۷۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران

770gr
سیزده ستون
بنگاه تهران
کیلوگرم
+ 120,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۴

رابیتس

رابیتس 800

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

وزن هر برگ

تعداد ستون

محل بارگیری

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

6985 فروش ویژه

رابیتس ۸۰۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران

800gr
سیزده ستون
بنگاه تهران
برگ
+ 125,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۴

رابیتس

رابیتس 820

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

وزن هر برگ

تعداد ستون

محل بارگیری

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

3706 فروش ویژه

رابیتس ۸۲۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران

820gr
سیزده ستون
بنگاه تهران
کیلوگرم
+ 130,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۴

رابیتس

رابیتس 850

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

وزن هر برگ

تعداد ستون

محل بارگیری

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

6986 فروش ویژه

رابیتس ۸۵۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران

850gr
سیزده ستون
بنگاه تهران
برگ
+ 115,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۴

رابیتس

رابیتس 860

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

وزن هر برگ

تعداد ستون

محل بارگیری

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

4157 فروش ویژه

رابیتس ۸۶۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران

860gr
سیزده ستون
بنگاه تهران
کیلوگرم
+ 101,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۴

رابیتس

رابیتس 880

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

وزن هر برگ

تعداد ستون

محل بارگیری

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

4158 فروش ویژه

رابیتس ۸۸۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران

880gr
سیزده ستون
بنگاه تهران
کیلوگرم
+ 118,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۴

رابیتس

رابیتس 900

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

وزن هر برگ

تعداد ستون

محل بارگیری

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

3707 فروش ویژه

رابیتس ۹۰۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران

900gr
سیزده ستون
بنگاه تهران
کیلوگرم
+ 120,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۴

رابیتس

رابیتس 1000

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

وزن هر برگ

تعداد ستون

محل بارگیری

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

6982 فروش ویژه

رابیتس ۱۰۰۰gr  رابیتس تهران  ۱۰۰۰ gr    بنگاه تهران

1000gr
1000 gr
بنگاه تهران
برگ
+ 135,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۴

رابیتس

رابیتس 1100

تاریخ بروزرسانی امروز
کد

نام

وزن هر برگ

تعداد ستون

محل بارگیری

واحد

قیمت

توضیحات بیشتر

5595 فروش ویژه

رابیتس ۱۱۰۰gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهران

1100gr
سیزده ستون
بنگاه تهران
کیلوگرم
+ 140,000 ریال
۹۷/۰۷/۲۶-۱۲:۴۴
جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگرام مشاهده صفحه
اشتراک گذاری