آهن آنلاین

جدول اشتال قوطی یا پروفیل

جدول اشتال قوطی یا پروفیل
سرتیترها

هدف از تهیه جدول اشتال پروفیل، ارائه اطلاعاتی کامل از قوطی‌های ساختمانی است، بنابراین جداول اشتال یکی از ابزارهای مهم برای مهندسین و شرکت‌های عمرانی خواهد بود. مشخصات مهم ابعادی و هندسی مقطع نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول برای هر مقطع فولادی در اندازه‌های مختلف و با استاندارد DIN آلمان ارائه شده است.

جدول اشتال قوطی

وزن در واحد طول یکی از مهم ترین شاخصه های تدوین جدول اشتال قوطی پروفیل است. در جدول اشتال پروفیل که بیشتر مورد استفاده مهندسین ناظر پروژه های عمرانی است، اطلاعاتی مانند: سطح مقطع، وزن در واحد طول، ممان اینرسی و… تحت استاندارد بین المللی DIN آلمان تدوین شده است. در ادامه جدول اشتال پروفیل مربع و مستطیل را قرار دادیم. با استفاده از اطلاعات جدول اشتال، می توان جدول وزن پروفیل را تدوین کرد.

جدول اشتال پروفیل مربع

همانطور که گفتیم، پروفیل ها در دو نوع مربع و مستطیل در بازار موجود هستند. در زیر، جدول اشتال قوطی مربع را می توانید مشاهده کنید.

 

جدول اشتال پروفیل مربع به مهندسان ناظر در تشخیص کیفیت پروفیل بستگی دارد.
a × sFGJWi
mmcm2kg/mcm4cm3cm
۴۰ × ۲٫۹۴٫۲۳۳٫۳۲۹٫۶۶۴٫۸۳۱٫۵۱
۴۰ × ۴۵٫۶۲۴٫۴۱۱۲٫۱۶٫۰۵۱٫۴۷
۵۰ × ۲٫۹۵٫۳۹۴٫۲۳۱۹٫۸۷٫۹۴۱٫۹۲
۵۰ × ۴۷٫۲۲۵٫۶۷۲۵٫۴۱۰٫۱۱٫۸۷
۶۰ × ۲٫۹۶٫۵۵۵٫۱۴۳۵٫۵۱۱٫۸۲٫۳۳
۶۰ × ۴۸٫۸۲۶٫۹۳۴۵٫۹۱۵٫۳۲٫۲۸
۶۰ × ۵۱۰٫۸۸٫۴۷۵۴٫۱۱۸۲٫۲۴
۷۰ × ۳٫۲۸٫۴۶۶٫۶۴۶۲٫۷۱۷٫۹۲٫۷۲
۷۰ × ۴۱۰٫۴۸٫۱۸۷۵٫۳۲۱٫۵۲٫۶۹
۷۰ × ۵۱۲٫۸۱۰۸۹٫۶۲۵٫۶۲٫۶۵
۸۰ × ۳٫۶۱۰٫۹۸٫۵۵۱۰۶۲۶٫۴۳٫۱۱
۸۰ × ۴٫۵۱۳٫۴۱۰٫۵۱۲۷۳۱٫۷۳٫۰۸
۸۰ × ۵٫۶۱۶٫۴۱۲٫۹۱۵۱۳۷٫۶۳٫۰۳
۹۰ × ۳٫۶۱۲٫۳۹٫۶۸۱۵۳۳۴۳٫۵۲
۹۰ × ۴٫۵۱۵٫۲۱۱٫۹۱۸۵۴۱۳٫۴۸
۹۰ × ۵٫۶۱۸٫۶۱۴٫۶۲۲۰۴۹۳٫۴۴
۱۰۰ × ۴۱۵٫۲۱۲۲۳۳۴۶٫۶۳٫۹۱
۱۰۰ × ۵۱۸٫۸۱۴٫۷۲۸۱۵۶٫۳۳٫۸۷
۱۰۰ × ۶٫۳۲۳٫۳۱۸٫۳۳۳۹۶۷٫۸۳٫۸۲
۱۲۰ × ۴٫۵۲۰٫۵۱۶٫۱۴۵۲۷۵٫۳۴٫۷
۱۲۰ × ۵٫۶۲۵٫۱۱۹٫۷۵۴۴۹۰٫۶۴٫۶۵
۱۲۰ × ۶٫۳۲۸۲۲۵۹۸۹۹٫۷۴٫۶۲
۱۴۰ × ۵٫۶۲۹٫۶۲۳٫۳۸۸۵۱۲۶۵٫۴۷
۱۴۰ × ۷٫۱۳۷۲۹۱۰۸۰۱۵۴۵٫۴
۱۴۰ × ۸٫۸۴۵۳۵٫۳۱۲۸۰۱۸۲۵٫۳۳
۱۶۰ × ۶٫۳۳۷٫۷۲۹٫۶۱۴۶۰۱۸۳۶٫۲۳
۱۶۰ × ۸۴۷۳۶٫۹۱۷۸۰۲۲۲۶٫۱۵
۱۶۰ × ۱۰۵۷٫۴۴۵٫۱۲۱۰۰۲۶۳۶٫۰۵
۱۸۰ × ۶٫۳۴۲٫۸۳۳٫۶۲۱۲۰۲۳۶۷٫۰۵
۱۸۰ × ۸۵۳٫۴۴۱٫۹۲۵۹۰۲۸۸۶٫۹۷
۱۸۰ × ۱۰۶۵٫۴۵۱٫۴۳۰۹۰۳۴۳۶٫۸۷
۲۰۰ × ۶٫۳۴۷٫۸۳۷٫۵۲۹۶۰۲۹۶۷٫۸۶
۲۰۰ × ۸۵۹٫۸۴۶٫۹۳۶۲۰۳۶۲۷٫۷۸
۲۰۰ × ۱۰۷۳٫۴۵۷٫۶۴۳۴۰۴۳۴۷٫۶۹
۲۲۰ × ۶٫۳۵۲٫۸۴۱٫۵۳۹۸۰۳۶۲۸٫۶۸
۲۲۰ × ۸۶۶٫۲۵۲۴۸۹۰۴۴۵۸٫۶
۲۲۰ × ۱۰۸۱٫۴۶۳٫۹۵۸۹۰۵۳۵۸٫۵
۲۶۰ × ۷٫۱۷۰٫۵۵۵٫۴۷۴۵۰۵۷۳۱۰٫۳
۲۶۰ × ۸٫۸۸۶٫۴۶۷٫۸۸۹۸۰۶۹۱۱۰٫۲
۲۶۰ × ۱۱۱۰۶۸۳٫۶۱۰۸۳۰۸۳۳۱۰٫۱
۲۸۰ × ۸۸۵٫۴۶۷۱۰۴۳۰۷۴۵۱۱
۲۸۰ × ۱۰۱۰۵۸۲٫۸۱۲۶۵۰۹۰۳۱۱
۲۸۰ × ۱۲٫۵۱۳۰۱۰۲۱۵۲۲۰۱۰۹۰۱۰٫۸
۳۲۰ × ۱۰۱۲۱۹۵٫۳۱۹۲۴۰۱۲۰۰۱۲٫۶
۳۲۰ × ۱۲٫۵۱۵۰۱۱۸۲۳۲۷۰۱۴۵۰۱۲٫۵
۳۲۰ × ۱۶۱۸۸۱۴۸۲۸۴۳۰۱۷۸۰۱۲٫۳
۳۶۰ × ۱۰۱۳۷۱۰۸۲۷۷۹۰۱۵۴۰۱۴٫۲
۳۶۰ × ۱۲٫۵۱۷۰۱۳۳۳۳۷۴۰۱۸۷۰۱۴٫۱
۳۶۰ × ۱۶۲۱۴۱۶۸۴۱۴۵۰۲۳۰۰۱۳٫۹
۴۰۰ × ۱۲٫۵۱۹۰۱۴۹۴۶۹۷۰۲۳۵۰۱۵٫۷
۴۰۰ × ۱۶۲۳۹۱۸۸۵۷۹۵۰۲۹۰۰۱۵٫۶
۴۰۰ × ۲۰۲۹۴۲۳۱۶۹۴۰۰۳۴۷۰۱۵٫۴

جدول اشتال قوطی مستطیل

جدول اشتال قوطی مستطیل در ابعاد و سایزهای مختلف را در زیر می توانید مشاهده کنید:

 

جدول اشتال قوطی مستطیل برای تعیین وزن این محصول به مهندسان کمک می کند.
a × b × sFGJyWyiy
mmcm2kg/mcm4cm3cmcm4cm3cm
۵۰ × ۳۰ × ۲٫۹۴٫۲۳۳٫۳۲۱۳٫۴۵٫۳۶۱٫۷۸۵٫۸۸۳٫۹۲۱٫۱۸
۵۰ × ۳۰ × ۴۵٫۶۲۴٫۴۱۱۶٫۹۶٫۷۵۱٫۷۳۷٫۲۵۴٫۸۳۱٫۱۴
۶۰ × ۴۰ × ۲٫۹۵٫۳۹۴٫۲۳۲۶۸٫۶۷۲٫۲۱۳٫۷۶٫۸۳۱٫۵۹
۶۰ × ۴۰ × ۴۷٫۲۲۵٫۶۷۳۳٫۳۱۱٫۱۲٫۱۵۱۷٫۳۸٫۶۵۱٫۵۵
۷۰ × ۴۰ × ۲٫۹۵٫۹۷۴٫۶۹۳۸٫۱۱۰٫۹۲٫۵۳۱۵٫۷۷٫۸۳۱٫۶۲
۷۰ × ۴۰ × ۴۸٫۰۲۶٫۳۴۹٫۲۱۴٫۱۲٫۴۸۱۹٫۹۹٫۹۵۱٫۵۸
۸۰ × ۴۰ × ۲٫۹۶٫۵۵۵٫۱۴۵۳٫۱۱۳٫۳۲٫۸۵۱۷٫۷۸٫۸۳۱٫۶۴
۸۰ × ۴۰ × ۴۸٫۸۲۶٫۹۳۶۹۱۷٫۳۲٫۸۲۲٫۵۱۱٫۳۱٫۶
۸۰ × ۴۰ × ۵۱۰٫۸۸٫۴۷۸۱٫۷۲۰٫۴۲٫۷۵۲۶٫۲۱۳٫۱۱٫۵۶
۹۰ × ۵۰ × ۳٫۲۸٫۴۶۶٫۶۴۸۹٫۷۱۹٫۹۳٫۲۶۳۵٫۵۱۴٫۲۲٫۰۵
۹۰ × ۵۰ × ۴۱۰٫۴۸٫۱۸۱۰۸۲۴۳٫۲۲۴۲٫۳۱۶٫۹۲٫۰۲
۹۰ × ۵۰ × ۵۱۲٫۸۱۰۱۲۹۲۸٫۷۳٫۱۸۴۹٫۹۱۹٫۹۱٫۹۸
۱۰۰ × ۵۰ × ۳٫۶۱۰٫۲۷٫۹۸۱۲۹۲۵٫۸۳٫۵۶۴۲٫۹۱۷٫۲۲٫۰۵
۱۰۰ × ۵۰ × ۴٫۵۱۲٫۵۹٫۸۳۱۵۵۳۱۳٫۵۲۵۰٫۹۲۰٫۴۲٫۰۲
۱۰۰ × ۵۰ × ۵٫۶۱۵٫۳۱۲۱۸۴۳۶٫۸۳٫۴۷۵۹٫۴۲۳٫۸۱٫۹۷
۱۰۰ × ۶۰ × ۳٫۶۱۰٫۹۸٫۵۵۱۴۶۲۹٫۱۳٫۶۶۶۵٫۲۲۱٫۷۲٫۴۵
۱۰۰ × ۶۰ × ۴٫۵۱۳٫۴۱۰٫۵۱۷۶۳۵٫۱۳٫۶۲۷۷٫۹۲۶۲٫۴۱
۱۰۰ × ۶۰ × ۵٫۶۱۶٫۴۱۲٫۹۲۰۹۴۱٫۸۳٫۵۷۹۱٫۸۳۰٫۶۲٫۳۷
۱۲۰ × ۶۰ × ۴۱۳٫۵۱۰٫۶۲۴۷۴۱٫۱۴٫۲۷۸۲٫۷۲۷٫۶۲٫۴۷
۱۲۰ × ۶۰ × ۵۱۶٫۶۱۳۲۹۶۴۹٫۳۴٫۲۲۹۸٫۲۳۲٫۷۲٫۴۳
۱۲۰ × ۶۰ × ۶٫۳۲۰٫۵۱۶٫۱۳۵۴۵۹۴٫۱۶۱۱۶۳۸٫۶۲٫۳۸
۱۴۰ × ۸۰ × ۴۱۶٫۷۱۳٫۱۴۳۸۶۲٫۵۵٫۱۲۱۸۳۴۵٫۷۳٫۳۱
۱۴۰ × ۸۰ × ۵۲۰٫۶۱۶٫۲۵۲۹۷۵٫۶۵٫۰۷۲۲۰۵۵۳٫۲۷
۱۴۰ × ۸۰ × ۶٫۳۲۵٫۵۲۰۶۳۹۹۱٫۳۵٫۰۱۲۶۳۶۵٫۸۳٫۲۱
۱۶۰ × ۹۰ × ۴٫۵۲۱٫۲۱۶٫۶۷۱۵۸۹٫۴۵٫۸۱۲۹۳۶۵٫۱۳٫۷۲
۱۶۰ × ۹۰ × ۵٫۶۲۵٫۹۲۰٫۴۸۵۸۱۰۷۵٫۷۵۳۵۰۷۷٫۷۳٫۶۷
۱۶۰ × ۹۰ × ۷٫۱۳۲٫۲۲۵٫۳۱۰۳۰۱۲۹۵٫۶۷۴۱۸۹۲٫۹۳٫۶
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۵٫۶۲۹٫۳۲۳۱۲۴۰۱۳۷۶٫۵۴۹۶۹۹٫۱۴٫۱۱
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۷٫۱۳۶٫۴۲۸٫۶۱۵۰۰۱۶۷۶٫۴۱۵۹۷۱۱۹۴٫۰۵
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۸٫۸۴۴٫۲۳۴٫۷۱۷۶۰۱۹۶۶٫۳۲۶۹۶۱۳۹۳٫۹۷
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۶٫۳۳۷٫۷۲۹٫۶۲۰۱۰۲۰۱۷٫۳۹۱۰۱۵۲۴٫۹۱
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۸۴۷۳۶٫۹۲۴۴۰۲۴۴۷٫۲۱۱۱۰۰۱۸۳۴٫۸۴
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۱۰۵۷٫۴۴۵٫۱۲۸۹۰۲۸۹۷٫۱۱۲۹۰۲۱۶۴٫۷۵
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۶٫۳۴۰٫۲۳۱٫۶۲۵۴۰۲۳۱۷٫۹۵۹۹۲۱۶۵۴٫۹۷
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۸۵۰٫۲۳۹٫۴۳۱۰۰۲۸۱۷٫۸۵۱۲۰۰۲۰۰۴٫۸۹
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۱۰۶۱٫۴۴۸٫۲۳۶۸۰۳۳۵۷٫۷۴۱۴۱۰۲۳۶۴٫۸
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۶٫۳۴۷٫۸۳۷٫۵۴۲۶۰۳۲۸۹٫۴۴۱۶۳۰۲۳۳۵٫۸۵
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۸۵۹٫۸۴۶٫۹۵۲۲۰۴۰۲۹٫۳۵۱۹۹۰۲۸۴۵٫۷۷
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۱۰۷۳٫۴۵۷٫۶۶۲۶۰۴۸۱۹٫۲۳۲۳۷۰۳۳۹۵٫۶۸
۲۶۰ × ۱۸۰ × ۶٫۳۵۲٫۸۴۱٫۵۵۰۷۰۳۹۰۹٫۸۲۸۸۰۳۲۰۷٫۳۹
۲۶۰ × ۱۸۰ × ۸۶۶٫۲۵۲۶۲۴۰۴۸۰۹٫۷۱۳۵۴۰۳۹۳۷٫۳۱
۲۶۰ × ۱۸۰ × ۱۰۸۱٫۴۶۳٫۹۷۵۱۰۵۷۸۹٫۶۴۲۴۰۴۷۲۷٫۲۲
۲۸۰ × ۱۸۰ × ۷٫۱۶۲۴۸٫۷۶۷۳۰۴۸۱۱۰٫۴۳۴۱۰۳۷۹۷٫۴۲
۲۸۰ × ۱۸۰ × ۸٫۸۷۵٫۹۵۹٫۶۸۱۰۰۵۷۸۱۰٫۳۴۰۹۰۴۵۴۷٫۳۴
۲۸۰ × ۱۸۰ × ۱۱۹۳٫۲۷۳٫۲۹۷۲۰۶۹۵۱۰٫۲۴۸۹۰۵۴۳۷٫۲۴
۲۸۰ × ۲۲۰ × ۸۷۵٫۸۵۹٫۵۸۶۵۰۶۱۸۱۰٫۷۵۹۷۰۵۴۳۸٫۸۸
۲۸۰ × ۲۲۰ × ۱۰۹۳٫۴۷۳٫۳۱۰۴۶۰۷۴۷۱۰٫۶۷۲۱۰۶۵۶۸٫۷۹
۲۸۰ × ۲۲۰ × ۱۲٫۵۱۱۵۹۰٫۱۱۲۵۴۰۸۹۶۱۰٫۵۸۶۲۰۷۸۴۸٫۶۷
۳۲۰ × ۱۸۰ × ۸٫۸۸۲٫۹۶۵٫۱۱۱۲۳۰۷۰۲۱۱٫۶۴۶۰۰۵۱۱۷٫۴۵
۳۲۰ × ۱۸۰ × ۱۰۹۳٫۴۷۳٫۳۱۲۵۱۰۷۸۲۱۱٫۶۵۱۱۰۵۶۸۷٫۴
۳۲۰ × ۱۸۰ × ۱۲٫۵۱۱۵۹۰۱۴۹۹۰۹۳۷۱۱٫۴۶۰۹۰۶۷۷۷٫۲۹
۳۲۰ × ۲۲۰ × ۸٫۸۸۹٫۹۷۰٫۶۱۲۹۳۰۸۰۸۱۲۷۲۷۰۶۶۱۸٫۹۹
۳۲۰ × ۲۲۰ × ۱۰۱۰۱۷۹٫۶۱۴۴۳۰۹۰۲۱۱٫۹۸۰۹۰۷۳۶۸٫۹۳
۳۲۰ × ۲۲۰ × ۱۲٫۵۱۲۵۹۷٫۹۱۷۳۶۰۱۰۸۰۱۱٫۸۹۷۰۰۸۸۲۸٫۸۲
۳۶۰ × ۲۲۰ × ۱۰۱۰۹۸۵٫۹۱۹۲۱۰۱۰۷۰۱۳٫۳۸۹۸۰۸۱۶۹٫۰۶
۳۶۰ × ۲۲۰ × ۱۲٫۵۱۳۵۱۰۶۲۳۱۷۰۱۲۹۰۱۳٫۱۱۰۷۸۰۹۸۰۸٫۹۴
۳۶۰ × ۲۲۰ × ۱۶۱۶۹۱۳۲۲۸۱۹۰۱۵۷۰۱۲٫۹۱۳۰۳۰۱۱۸۰۸٫۷۹
۴۰۰ × ۲۶۰ × ۱۱۱۳۷۱۰۸۳۰۳۳۰۱۵۲۰۱۴٫۹۱۵۶۱۰۱۲۰۰۱۰٫۷
۴۰۰ × ۲۶۰ × ۱۴٫۲۱۷۴۱۳۷۳۷۶۱۰۱۸۸۰۱۴٫۷۱۹۲۸۰۱۴۸۰۱۰٫۵
۴۰۰ × ۲۶۰ × ۱۷٫۵۲۱۱۱۶۶۴۴۴۴۰۲۲۲۰۱۴٫۵۲۲۶۸۰۱۷۴۰۱۰٫۴

 

برای محاسبه وزن هر پروفیل طبق استاندارد از این جدول استفاده می‌شود همانطور که جدول اشتال میلگرد برای محاسبه وزن و مقایسه با حالت استاندارد در میلگرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

جدول اشتال پروفیل، تحت استاندارد های بین المللی DIN آلمان تهیه شده و مورد استفاده مهندسان ناظر قرار می گیرد. با کمک جدول اشتال پروفیل مربع و مستطیل می توان وزن این محصول را به دست آورد و از اصل بودن مقطع خریداری شده اطمینان حاصل کرد. جدول اشتال قوطی در ابعاد و سایزهای مختلف مستطیل و مربع تدوین شده است.”

سخن پایانی

در این صفحه جدول اشتال پروفیل را مورد بررسی قرار دادیم. قوطی ها در واقع پروفیل های مستطیل و مربعی هستند که در انواع متفاوت توسط کارخانه های مختلف تولید و در بازار عرضه می گردند. استفاده از جدول اشتال پروفیل به مهندسان ناظر کمک می کند تا برآورد مناسب و دقیقی از محصول خریداری شده و استفاده شده در سازه داشته باشند و ایمنی پروژه خود را تضمین کنند. برای مشاهده قیمت پروفیل و خرید آن می توانید به صفحات لیست قیمت این محصول مراجعه و پس از انتخاب محصول و میزان آن، با کارشناسان فروش آهن آنلاین تماس بگیرید و فاکتور خود را ثبت کنید.

دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر