آهن آنلاین

سه راه

سرتیترها
سه راهی چیست؟ جهت انشعاب گیری استفاده می شود . سه راهی ها شامل سه راهی قائم – سه راهی ۴۵ درجه – سه راهی تبدیل ساده و روپیچ توپیچ هستند . سه راهی گونه ایی از اتصالات است که برای گرفتن یک انشعاب از یک مسیر خاص استفاده می شود .
سه راه سه راه
دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر