آخرین تحلیل‌ها
دیواربرشی فولادی( Steel shear wall)

دیواربرشی فولادی( Steel shear wall)

آخرین بروزرسانی: شنبه 26 آبان 13970

سیستم دیواربرشی فولادی به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی در سه دهه اخیر به سرعت در دنیا مورد توجه قرارگرفته وازاین سیستم برای ساخت و مقاوم سازی ساختمان‌ها ی مهمی دردنیا بویژه درکشورهای زلزله خیزی چون ژاپن وآمریکا استفاده شده است.ازجمله ساختمان‌های ساخته شده بااین سیستم می‌توان بیمارستان ۶طبقه در لوس آنجلس(Olive view)دراوایل دهه ۸۰ میلادی، مرکزدرمانی پرتلند(Portland Medical Center Providence) درسال ۲۰۰۸، ساختمان بین‌المللی لاس وگاس (Cosmopolitan)درسال۲۰۰۹ وساختمان اداری۳۵ طبقه درکوبه(High rise). بطوریکه ساختمان بیمارستان ۶ طبقه (Olive view)در لوس آنجلس وساختمان اداری۳۵ طبقه درکوبه(High rise)دو سازه مهمی هستند که درآنها ازسیستم دیواربرشی فولادی به عنوان سیستم مقاوم دربرابربارهای جانبی استفاده شده ودو زلزله شدید نرث ریج(Northridge) وکوبه را پشت سر گذاشته‌اند ومطالعات انجام شده برروی این دوساختمان پس از زلزله همگی ازرفتار بسیار خوب سیستم دیوارهای برشی فولادی درطول زلزله و وارد شدن کمترین خسارت به این دو ساختمان حکایت می‌کنند. همچنین ساختمان‌های موجود بسیاری نیز بااستفاده از دیوارهای برشی فولادی دربرابر بارهای جانبی، خصوصاً زلزله تقویت شده‌اند که دونمونه مهم از آنها، ساختمان مرکز درمانی در چارلستون وساختمان کتابخانه ایالتی اورگان هردو درآمریکا می‌باشند.

تاریخ انتشار: شنبه 03 خرداد 1393
اشتراک گذاری
دیدگاه کاربران0 دیدگاه
جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگراممشاهده صفحه