آهن آنلاین

مهره

مهره
سرتیترها

مهره: ابزاریست بیشتر فلزی حلقوی و هندسی شکل دارای شیارهای دورانی شکل منظم  .مهره ها متناسب با شکل و نوع پیچ به کار برده می شوند.

انواع مهره:  مهره شش گوش- مهره واشردار- مهره پرچی- مهره قفلی- مهره خاردار- مهره ریلی- مهره کاسه نمدی- مهره چاکدار- مهره های چاکنت- مهره جوشی-

مهره شش گوش Din934-مهره واشر دار Din6923

مشاهده لیست قیمت به روز

دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر