آهن آنلاین

شاه تیر

شاه تیر
سرتیترها

شاه تیر نوعی تیر حمال در سازه می باشد. رایجترین نوع سطح مقطع مورد استفاده تیر آهن استاندارد IPE می باشد. اما همچنین از تیر آهنهای قپطی شکل و Z شکل و سایر اشکال نیز استفاده می شود.

 مشاهده لیست قیمت به روز

 
دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر