آهن آنلاین

پروفیل عرضی خیابانی

پروفیل عرضی خیابانی
سرتیترها

پروفیل عرضی در کارهای عمومی مهندسی مانند جاده سازی کانال کشی و امثالهم به کار  گرفته می شود چون باند نسبتا عریضی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

برای تهیه پروفیل عرضی نیز مانند پروفیل طولی کار در دو مرحله زیر انجام می گیرد .

الف : کار صحرایی که شامل مراحل زیر می باشد :

۱-     اخراج یک عمود از مسیر  تعیین شیب ها در باند مورد نظر عمود بر امتداد اصلی اندازه گیری فواصل نقاط طرفین تا میخ مرکزی .

 باید توجه داشت که در نیولمان هر پروفیل عرضی نقطه ی معلومی که ترازیابی از آن شروع می شود همان میخ مرکزی هست که در تهیه پروفیل طولی ارتفاع ان مشخص شده است .

در مناطقی که شیب عرضی زیادی وجود دارد برای تهیه پروفیل عرضی از شمشه تراز استفاده می شود .

ب: کار دفتری که شامل مراحل زیر است :             

۱-     انجام محاسبات مربوط به رسم پروفیل با توجه به ارتفاعات محاسبه شده به مقیاس معلوم فواصل نقاط نسبت به میخ مرکزی ارتفاع پروﮊه میخ مرکزی عرض جاده و یا کانال مورد احداث

۲-     رسمک پروفیل عرضی به همراه پروفیل طولی بر روی کاغذ میلیمتری

مقیاس پروفیل عرضی روی یک دستگاه دکارتی در هر دو محور مساوی هست (بر عکس پروفیل طولی )

این مقیاس بیشتر بین ۱۰۰/۱-۵۰۰/۱ تغییر می کند که غالبا به میزان ۲۰۰/۱ انتخاب می شود .


مشاهده لیست قیمت به روز 
دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر