استخدام آهن آنلاین
توری

قیمت توری

لیست قیمت توری در سایت آهن آنلاین طبق آخرین تغییرات در بازار به‌روزرسانی می‌شود. در سه جدول زیر قیمت توری مرغی، پرسی و همچنین حصاری به صورت جداگانه در دسترس است که قیمت هر دسته با توجه به ابعاد مختلف و چشمه‌های به کار رفته در توری مشخص شده است. اگر مواد اولیه از کیفیت خوبی برخوردار باشند هزینه تولید توری نیز به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد. طبق نظرات کارشناسان آهن آنلاین در مورد توری فلزی باید بدانید:

جهت تأمین امنیت به مرزبندی و حصارکشی نیاز داریم، یکی از محصولات ارزان و پرکاربرد در این زمینه توری است که به آسانی نصب می‌شود، مقاوم بوده و قیمت آن براساس قطر مفتول و اندازه چشمه تعیین می‌شود.

راهنمای خرید فنس و توری فلزی

باتوجه به نوع نیاز خود و ویژگی هرکدام از توری‌ها، می‌توانید قیمت آن را از لیست پایین که به صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شود، بررسی کنید. در این میان اگر در انتخاب نوع توری سوالی دارید، از کارشناسان فروش آهن آنلاین کمک بگیرید و ابهام خود را برطرف کنید. برای ثبت سفارش نهایی و اطلاع از هزینه حمل ‌و نقل با شماره 02157412 در تماس باشید.

 

برندهای منتخب
توری مرغیتوری پرسیتوری حصاری
توری

توری مرغی

تاریخ بروزرسانیروز های قبل
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
کدنامواحدقیمتتوضیحات بیشتر
5996
توری مرغی ۶٫۵ کیلویی
عدد
2,055,050 ریال
1400/8/4-09:58
5993
توری مرغی ۷٫۵ کیلویی
عدد
2,155,970 ریال
1400/8/4-09:58
توری

توری پرسی

تاریخ بروزرسانیروز های قبل
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
کدنامواحدقیمتتوضیحات بیشتر
7182
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۵*۵
کیلوگرم
203,670 ریال
1400/8/4-08:07
7231
توری پرسی ۵ چشمه ۵*۵
کیلوگرم
203,670 ریال
1400/8/4-08:08
6607
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۵*۵
کیلوگرم
203,670 ریال
1400/8/4-08:07
7230
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۵*۵
کیلوگرم
203,670 ریال
1400/8/4-08:08
6000
توری پرسی ۲ چشمه ۲*۲
کیلوگرم
203,670 ریال
1400/8/4-08:07
7176
توری پرسی ۳٫۲ چشمه ۲*۲
کیلوگرم
203,670 ریال
1400/8/4-08:07
7179
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۳*۳
کیلوگرم
203,670 ریال
1400/8/4-08:07
7180
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۳*۳
کیلوگرم
203,670 ریال
1400/8/4-08:07
7228
توری پرسی ۴ چشمه ۳*۳
کیلوگرم
203,670 ریال
1400/8/4-08:08
7226
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۳*۳
کیلوگرم
203,670 ریال
1400/8/4-08:07
6608
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۳*۳
کیلوگرم
203,670 ریال
1400/8/4-08:07
7177
توری پرسی ۳٫۲ چشمه ۳*۳
کیلوگرم
203,670 ریال
1400/8/4-08:07
7178
توری پرسی ۳٫۲ چشمه ۴*۴
کیلوگرم
203,670 ریال
1400/8/4-08:07
7229
توری پرسی ۴ چشمه ۴*۴
کیلوگرم
203,670 ریال
1400/8/4-08:08
5938
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۴*۴
کیلوگرم
203,670 ریال
1400/8/4-08:07
7181
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۴*۴
کیلوگرم
203,670 ریال
1400/8/4-08:07
7227
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۴*۴
کیلوگرم
203,670 ریال
1400/8/4-08:07
توری

توری حصاری

تاریخ بروزرسانیروز های قبل
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
کدنامواحدقیمتتوضیحات بیشتر
7197
توری حصاری ۲٫۷ چشمه ۵٫۵*۵٫۵
مترمربع
383,490 ریال
1400/8/4-09:56
7194
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۵٫۵*۵٫۵
مترمربع
308,260 ریال
1400/8/4-09:56
7200
توری حصاری ۲٫۹ چشمه ۵٫۵*۵٫۵
مترمربع
383,490 ریال
1400/8/4-09:56
7172
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۵٫۵*۵٫۵
کیلوگرم
211,010 ریال
1400/8/4-09:56
7169
توری حصاری ۳ چشمه ۵٫۵*۵٫۵
کیلوگرم
211,010 ریال
1400/8/4-09:56
7218
توری حصاری ۴ چشمه ۵٫۵*۵٫۵
کیلوگرم
211,010 ریال
1400/8/4-09:56
7164
توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۵٫۵*۵٫۵
مترمربع
239,450 ریال
1400/8/4-09:56
7215
توری حصاری ۳٫۸ چشمه ۵٫۵*۵٫۵
کیلوگرم
211,010 ریال
1400/8/4-09:56
7159
توری حصاری ۲ چشمه ۵٫۵*۵٫۵
مترمربع
200,920 ریال
1400/8/4-09:55
7198
توری حصاری ۲٫۷ چشمه ۶٫۵*۶٫۵
مترمربع
327,530 ریال
1400/8/4-09:56
7216
توری حصاری ۳٫۸ چشمه ۶٫۵*۶٫۵
کیلوگرم
211,010 ریال
1400/8/4-09:56
7219
توری حصاری ۴ چشمه ۶٫۵*۶٫۵
کیلوگرم
211,010 ریال
1400/8/4-09:56
7201
توری حصاری ۲٫۹ چشمه ۶٫۵*۶٫۵
مترمربع
326,610 ریال
1400/8/4-09:56
7166
توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵
مترمربع
213,770 ریال
1400/8/4-09:56
7174
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۶٫۵*۶٫۵
کیلوگرم
211,010 ریال
1400/8/4-09:56
7195
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۶٫۵*۶٫۵
مترمربع
262,390 ریال
1400/8/4-09:56
7170
توری حصاری ۳ چشمه ۶٫۵*۶٫۵
کیلوگرم
211,010 ریال
1400/8/4-09:56
7160
توری حصاری ۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵
مترمربع
174,320 ریال
1400/8/4-09:55
7196
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۷٫۵*۷٫۵
مترمربع
229,360 ریال
1400/8/4-09:56
7220
توری حصاری ۴ چشمه ۷٫۵*۷٫۵
کیلوگرم
211,020 ریال
1400/8/4-09:56
7175
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۷٫۵*۷٫۵
کیلوگرم
330,280 ریال
1400/8/4-09:56
7161
توری حصاری ۲ چشمه ۷٫۵*۷٫۵
مترمربع
155,970 ریال
1400/8/4-09:55
7171
توری حصاری ۳ چشمه ۷٫۵*۷٫۵
کیلوگرم
324,780 ریال
1400/8/4-09:56
7217
توری حصاری ۳٫۸ چشمه ۷٫۵*۷٫۵
کیلوگرم
211,010 ریال
1400/8/4-09:56
7168
توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۷٫۵*۷٫۵
مترمربع
180,740 ریال
1400/8/4-09:56
7199
توری حصاری ۲٫۷ چشمه ۷٫۵*۷٫۵
مترمربع
284,410 ریال
1400/8/4-09:56
7203
توری حصاری ۲٫۹ چشمه ۷٫۵*۷٫۵
مترمربع
284,410 ریال
1400/8/4-09:56
جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگراممشاهده صفحه