لوله استنلس استیل دکوراتیو

قیمت لوله استنلس استیل دکوراتیو

فروش و ارائه قیمت به روز انواع لوله دکوراتیو استنلس استیل تولید کشورهای چین،ایران و تایوانی به صورت شاخه های 6 متری به همراه خدمات برش،جوشکاری،خشدارکردن،سوراخکاری وخم کاری. امکان آنالیز قبل از خرید، پرداخت هزینه آنالیز در صورت عدم تطابق محصول.چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. ***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***
فرصت های استخدامی
لوله استنلس استیل دکوراتیو

لوله استنلس استیل دکوراتیو آلیاژ 304

تاریخ بروزرسانیامروز
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
کدنامسایزضخامتآلیاژحالتواحدقیمتتوضیحات بیشتر
6877
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۸ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر
80.63046 متریکیلوگرم
1,720,050 ریال
1400/11/2-08:02
6878
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۱۰ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر
100.63046 متریکیلوگرم
1,720,050 ریال
1400/11/2-08:02
8321
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۱۰ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر
101.53046 متریکیلوگرم
1,720,050 ریال
1400/11/2-08:02
6884
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۱۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر
120.63046 متریکیلوگرم
1,720,050 ریال
1400/11/2-08:02
6873
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۱۶ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر
160.63046 متریکیلوگرم
1,720,050 ریال
1400/11/2-08:02
6885
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۱۹ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر
190.63046 متریکیلوگرم
1,720,050 ریال
1400/11/2-08:02
6886
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۲۰ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر
200.63046 متریکیلوگرم
1,720,050 ریال
1400/11/2-08:02
6887
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۲۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر
220.63046 متریکیلوگرم
1,720,050 ریال
1400/11/2-08:02
6871
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۲۵ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر
250.63046 متریکیلوگرم
1,720,050 ریال
1400/11/2-08:02
6888
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۳۰ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر
300.63046 متریکیلوگرم
1,720,050 ریال
1400/11/2-08:02
6889
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۳۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر
320.63046 متریکیلوگرم
1,720,050 ریال
1400/11/2-08:02
6872
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۳۸ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر
380.63046 متریکیلوگرم
1,720,050 ریال
1400/11/2-08:02
8324
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۳۸ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر
381.53046 متریکیلوگرم
1,370,970 ریال
1400/11/2-08:02
6890
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۴۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر
420.63046 متریکیلوگرم
1,720,050 ریال
1400/11/2-08:02
6850
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۵۱ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر
510.63046 متریکیلوگرم
1,720,050 ریال
1400/11/2-08:02
8322
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۵۱ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر
511.53046 متریکیلوگرم
1,370,970 ریال
1400/11/2-08:02
8266
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر
631.53046 متریکیلوگرم
1,370,970 ریال
1400/11/2-08:02
8323
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر
631.53046 متریکیلوگرم
1,370,970 ریال
1400/11/2-08:02
6937
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۲ میلیمتر
6323046 متریکیلوگرم
1,418,670 ریال
1400/11/2-08:02
6874
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۷۶ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر
760.63046 متریکیلوگرم
1,720,050 ریال
1400/11/2-08:02
6875
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۱۰۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر
1020.63046 متریکیلوگرم
1,720,050 ریال
1400/11/2-08:02
جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگراممشاهده صفحه