لیست قیمت سفارشی
فیلترها 0
نمایش قیمت با ارزش افزوده

قیمت های اعلام شده امروز

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سیم بکسل آسانسوری 8*19

|
آخرین بروزرسانی : امروز
نام کالاضخامتتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوسانات
سیم بکسل آسانسوری 19*8 نیمه فولادی 8 گوستاولف81401/4/15
825,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 فولاد 8 گوستاولف81401/4/15
858,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 881401/4/15
195,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 فولاد 881401/4/15
380,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 8 طرح گوستاولف81401/4/15
380,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 نیمه فولادی 8 طرح گوستاولف81401/4/15
480,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 فولاد 8 طرح گوستاولف81401/4/15
490,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 فولاد 10101401/4/15
430,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 10 طرح گوستاولف101401/4/15
480,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 فولاد 10 گوستاولف101401/4/15
1,090,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 نیمه فولادی 10 گوستاولف101401/4/15
1,070,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 10 گوستاولف101401/4/15
660,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 10101401/4/15
250,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 فولاد 11111401/4/15
440,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 11 گوستاولف111401/4/15
785,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 11 طرح گوستاولف111401/4/15
500,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 11111401/4/15
300,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 نیمه فولادی 11 گوستاولف111401/4/15
1,330,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 فولاد 12121401/4/15
450,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 12121401/4/15
320,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 12 گوستاولف121401/4/15
793,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 فولاد 13131401/4/15
470,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 نیمه فولادی 13 گوستاولف131401/4/15
1,460,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 13131401/4/15
350,000
0

سیم بکسل آسانسوری 8*25

|
آخرین بروزرسانی : امروز
نام کالاضخامتتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوسانات
سیم بکسل آسانسوری 25*8 فولاد 14141401/4/15
920,000
0
سیم بکسل آسانسوری 25*8 فولاد 28281401/4/15
3,980,000
0

سیم بکسل آسانسوری 8*36

|
آخرین بروزرسانی : امروز
نام کالاضخامتتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوسانات
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 881401/4/15
450,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 991401/4/15
500,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 10101401/4/15
550,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 11111401/4/15
600,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 12121401/4/15
620,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 13131401/4/15
650,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 14141401/4/15
950,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 15151401/4/15
1,150,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 16161401/4/15
1,200,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 18181401/4/15
1,550,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 20201401/4/15
1,600,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 22221401/4/15
1,700,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 25251401/4/15
2,550,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 26261401/4/15
2,650,000
0
بارگذاری بیشتر ...

به همین راحتی خرید کنید

در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با شماره 54712-021 داخلی ۶۶۶ تماس بگیرید.

درخواست خرید
تماس با شماره 54712-021
صدور پیش فاکتور
در کمتر از 30 دقیقه
نحوه تسویه
به صورت نقدی و اعتباری
کنترل کیفیت
و بازرسی توسط کارشناسان
بارگیری و حمل
و ارسال به مقصد
تسویه نهایی
باقی مانده پرداختی

سیم بکسل آسانسوری

سیم بکسل آسانسوری