ورق استنلس استیل دکوراتیو

قیمت ورق استنلس استیل دکوراتیو

فروش و ارائه قیمت به روز انواع ورق‏های استنلس استیل دکوراتیو از کشورهای تولید کننده چین و تایوان به صورت شیت فابریک به همراه خدمات خشدارکردن،روکش ،سوراخکاری و خم کاری.چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. ***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***
فرصت های استخدامی
ورق استنلس استیل دکوراتیو

ورق استنلس استیل دکوراتیو آلیاژ 304

تاریخ بروزرسانیروز های قبل
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
کدنامنوعضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتتوضیحات بیشتر
6859
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۴  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
خش دار نقره ای0.41220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
6860
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۴  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
میرور نقره ای0.41220*2440304استیلبرگ1400/10/28-07:30
6851
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۴  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
میرور طلایی0.41220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
6861
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۵  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
میرور نقره ای0.51220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
6848
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۵  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
میرور طلایی0.51220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
6862
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۵  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
خش دار نقره ای0.51220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
8329
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۶  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
میرور نقره ای0.61220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
7342
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۶  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
خش دار نقره ای0.61220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
6852
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۶  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
میرور طلایی0.61220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
6864
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۷  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
میرور نقره ای0.71220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
6853
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۷  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
میرور طلایی0.71220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
6863
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۷  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
خش دار نقره ای0.71220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
6854
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۸  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
میرور طلایی0.81220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
6866
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۸  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
خش دار نقره ای0.81220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
6865
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۰٫۸  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
میرور نقره ای0.81220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
6867
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۱  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
خش دار طلایی11220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
8517
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۱  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
میرور نقره ای11220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
6855
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۱  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
میرور طلایی11220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
6858
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۱٫۲۵  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
میرور طلایی1.251220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
6869
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۱٫۲۵  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
میرور نقره ای1.251220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
6857
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۱٫۵  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
میرور طلایی1.51220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
6870
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۱٫۵  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
خش دار نقره ای1.51220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
6868
ورق استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴  ضخامت ۱٫۵  ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰  میلی متر
میرور نقره ای1.51220*2440304شیتبرگ1400/10/28-07:30
جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگراممشاهده صفحه