آهن آنلاین

تحلیل هفتگی بازار فولاد - ۴ تا ۹ آبان

تحلیل هفتگی بازار فولاد - ۴ تا ۹ آبان
سرتیترها

از آنجایی که در هفته گذشته بازار تقریباً نیمه تعطیل بود و با توجه به کاهش نسبی نرخ ارز، شرایط فصلی، کاهش تعداد پروژه‌های ساختمانی و عرضه‌های کافی در بورس کالا هفته با ثبات و آرامی را در بیشتر محصولات فولادی داشتیم. تحلیل‌های ارائه شده در هفته ماقبل همچنان پابرجاست لذا در تحلیل بازار در این هفته به بحث بودجه‌بندی دولت برای سال جدید پرداخته شده است.

 

لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر