آهن آنلاین

بازدید وزیر صنعت جناب آقای مهندس نعمت زاده از آهن آنلاین

بازدید وزیر صنعت  جناب آقای مهندس نعمت زاده از آهن آنلاین
سرتیترها
fair2015-1 بازدید وزیر صنعت و معدن جناب آقای مهندس نعمت زاده از غرفه آهن آنلاین در بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی fair2015-2 بازدید وزیر صنعت و معدن جناب آقای مهندس نعمت زاده از غرفه آهن آنلاین در بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی fair2015-3 بازدید وزیر صنعت و معدن جناب آقای مهندس نعمت زاده از غرفه آهن آنلاین در بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر