آهن آنلاین

آنیل کردن مرحله‌ای

آنیل کردن مرحله‌ای
سرتیترها

آنیل کردن مرحله‌ای اکثراً بعد از تولید ورق و سیم به منظور برطرف کردن سختی حاصل از تغییر شکل سرد و نرم کردن آن بکار می‌رود. درجه حرارت آنیل کردن مرحله‌ای در زیر درجه حرارت ای تکتوئید ( برای فولادهایی که تنها دارای کربن بوده و یا دارای مقدار بسیار جزئی از عناصر دیگر است حدود ۵۵۰ تا ۶۵۰ درجه سلسیوس ) می‌باشد. بطوریکه آستنیت تشکیل نگردد. که احیاناً در موقع سرد کردن تبدیل به مارتنزیت شود. آنیل کردن مرحله‌ای در مورد فولاد و غیر فولاد بکار می‌رود. این نوع آنیل کردن بسیار شبیه به عملیات حرارتی به منظور تنش زدایی است.

مشاهده لیست قیمت به روز

دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

فروش ویژه
فروش ویژه فروش ویژه
هاش 18 سنگین ذوب آهن
قیمت هر کیلوگرم
270,650 ریال 293,580 ریال

مطالب اخیر