آهن آنلاین

نرخ کرایه از تهران به شهرستان

سرتیترها

نرخ کرایه از تهران به شهرستان 

تهران(توشهری) ۳۰۰,۰۰۰ یزد ۶۵۰,۰۰۰
مشهد ۸۰۰,۰۰۰ قزوین ۳۵۰,۰۰۰
اصفهان ۴۸۰,۰۰۰ اردبیل ۸۰۰,۰۰۰
کرج ۳۵۰,۰۰۰ بندرعباس ۱,۲۰۰,۰۰۰
تبریز ۶۸۰,۰۰۰ زنجان ۵۵۰,۰۰۰
شیراز ۹۵۰,۰۰۰ خرم آباد ۷۵۰,۰۰۰
اهواز ۹۵۰,۰۰۰ سنندج ۸۰۰,۰۰۰
قم ۳۷۰,۰۰۰ گرگان ۷۴۰,۰۰۰
کرمانشاه ۷۸۰,۰۰۰ ساری ۶۴۰,۰۰۰
رشت ۵۸۰,۰۰۰ شهرکرد ۶۵۰,۰۰۰
کرمان ۸۵۰,۰۰۰ بوشهر ۱,۰۵۰,۰۰۰
ارومیه ۸۰۰,۰۰۰ بجنورد ۸۰۰,۰۰۰
زاهدان ۱,۸۰۰,۰۰۰ بیرجند ۱,۱۰۰,۰۰۰
همدان ۵۰۰,۰۰۰ ایلام ۱,۰۰۰,۰۰۰
اراک ۴۵۰,۰۰۰ سمنان ۴۴۰,۰۰۰
یاسوج ۱,۰۰۰,۰۰۰

دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر