آخرین تحلیل‌ها
جدول وزنی و اشتال پروفیل

جدول وزنی و اشتال پروفیل

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 23 دی 13983

جداول وزنی پروفیل

پروفیل فولادی به هر نوع قطعه‌ای با سطح مقطع ثابت گفته می‌شود. اما مشخصات مقاطعی مثل میلگرد، تیرآهن، لوله، تسمه، چهار پهلو، نبشی و ناودانی با توجه به پرکاربرد بودن آن­ها در دسته‌های مجزایی توصیف می‌شوند. جدول وزنی پروفیل در انواع مختلف در این صفحه آورده شده است.

به طور کلی منظور از مقاطع، قوطی‌های طویل با سطح مقطع مربعی و مستطیلی توخالی است. بیشترین کاربرد این محصول فولادی در صنایع خودرو سازی و ساختمان سازی بوده و استفاده از قوطی در سبک سازی سازه‌های فلزی نقش بسزایی دارد؛ بنابراین با توجه به کاربرد وسیع این نوع آهن آلات محاسبات وزنی و تعیین وزن قوطی و پروفیل یکی از مهم‌ترین محاسبات برای کاربردهای ذکر شده می‌باشد. با محاسبات انجام شده جدول وزنی پروفیل را ارائه کرده‌ایم.

مجموعه آهن آنلاین قیمت پروفیل ساختمانی را در برندهای مختلف از جمله هیربد، مهر سهند یزد، یاران و جهان ارائه و عرضه می‌کند. شما می‌توانید به منظور اطلاع از قیمت این محصول فولادی به لیست قیمت مربوطه مراجعه فرمایید. جدول وزنی پروفیل توسط متخصصین آهن آنلاین ارائه شده است.

جدول وزنی پروفیل برای حالت مربع و مستعطیل مطرح شده است. برای محاسبه وزن تقریبی یک قوطی مربعی یا مستطیلی توخالی، دانستن طول، عرض و ضخامت مقطع و طول شاخه هر یک از این محصولات فولادی کافی است. در این قسمت علاوه بر گردآوری جدول وزنی این محصول فولادی در ضخامت‌های مختلف می‌توان به صورت آنلاین با درنظر گرفتن چگالی آهن ۷٫۸۶ در فرمول محاسبه وزن به صورت خودکار با وارد کردن مشخصات هندسی وزن نهایی در واحد کیلوگرم را بدست آورد.

فرمول محاسبه وزن پروفیل


۲*(طول (w) + عرض(H)) * ضخامت (T) * طول شاخه (L) * (چگالی آهن) ۷٫۸۶ = وزن 

وزن پروفیل مربع
ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
۱ ۱ ۲۰*۲۰ ۰/۶۲
۲ ۱ ۲۵*۲۵ ۰/۷۸
۳ ۱ ۳۰*۳۰ ۰/۹۶
۴ ۱ ۳۵*۳۵ ۱٫۱۲
۵ ۱ ۴۰*۴۰ ۱٫۲۵
۶  ۱/۲۵ ۲۰*۲۰ ۰/۷۵
۷  ۱/۲۵ ۲۵*۲۵ ۰/۹۸
۸  ۱/۲۵ ۳۰*۳۰ ۱٫۱۹
۹  ۱/۲۵ ۳۵*۳۵ ۱٫۳۹
۱۰  ۱/۲۵ ۴۰*۴۰ ۱٫۵۵
۱۱  ۱/۵ ۲۰*۲۰ ۰٫۹۱
۱۲  ۱/۵ ۲۵*۲۵ ۱٫۱۷
۱۳  ۱/۵ ۳۰*۳۰ ۱٫۴۲
۱۴  ۱/۵ ۳۵*۳۵ ۱٫۶۴
۱۵  ۱/۵ ۴۰*۴۰ ۱٫۸۶
۱۶  ۱/۵ ۴۵*۴۵ ۲٫۱۲
۱۷  ۱/۵ ۵۰*۵۰ ۲٫۳۳
۱۸  ۱/۵ ۶۰*۶۰ ۲٫۸۲

 

 

جدول وزن قوطی
ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
۱ ۲ ۲۰ × ۲۰ ۱٫۲۶
۲ ۲ ۲۵ × ۲۵ ۱٫۵۷
۳ ۲ ۳۰ × ۳۰ ۱٫۸۹
۴ ۲ ۳۵ × ۳۵ ۲٫۲
۵ ۲ ۴۰ × ۴۰ ۲٫۵۲
۶ ۲ ۵۰ × ۵۰ ۳٫۱۴
۷ ۲ ۶۰ × ۶۰ ۳٫۷۷
۸ ۲ ۷۰ × ۷۰ ۴٫۴
۹ ۲ ۸۰ × ۸۰ ۵٫۰۳
۱۰ ۲ ۹۰ × ۹۰ ۵٫۶۶
۱۱ ۲ ۱۰۰ × ۱۰۰ ۶٫۲۹
۱۲ ۲٫۵ ۲۰ × ۲۰ ۱٫۵۷
۱۳ ۲٫۵ ۳۰ × ۳۰ ۲٫۳۶
۱۴ ۲٫۵ ۴۰ × ۴۰ ۳٫۱۴
۱۵ ۲٫۵ ۵۰ × ۵۰ ۳٫۹۳
۱۶ ۲٫۵ ۶۰ × ۶۰ ۴٫۷۲
۱۷ ۲٫۵ ۷۰ × ۷۰ ۵٫۵
۱۸ ۲٫۵ ۸۰ × ۸۰ ۶٫۲۹
۱۹ ۲٫۵ ۹۰ × ۹۰ ۷٫۰۷
۲۰ ۲٫۵ ۱۰۰ × ۱۰۰ ۷٫۸۶
۲۱ ۲٫۵ ۹۰ × ۹۰ ۶٫۹۸
۲۲ ۲٫۵ ۱۰۰ × ۱۰۰ ۷٫۸۱
۲۳ ۲٫۵ ۱۱۰ × ۱۱۰ ۸٫۶۲
۲۴ ۲٫۵ ۱۳۵ × ۱۳۵ ۱۰٫۴۸
۲۵ ۲٫۵ ۱۴۰ × ۱۴۰ ۱۱٫۰۲

 

 

جدول وزن قوطی مربع
ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
۱ ۳ ۳۰ × ۳۰ ۲٫۸۳
۲ ۳ ۳۵ × ۳۵ ۳٫۳
۳ ۳ ۴۰ × ۴۰ ۳٫۷۷
۴ ۳ ۴۵ × ۴۵ ۴٫۲۴
۵ ۳ ۵۰ × ۵۰ ۴٫۷۲
۶ ۳ ۶۰ × ۶۰ ۵٫۶۶
۷ ۳ ۷۰ × ۷۰ ۶٫۶
۸ ۳ ۸۰ × ۸۰ ۷٫۵۵
۹ ۳ ۹۰ × ۹۰ ۸٫۴۹
۱۰ ۳ ۱۰۰ × ۱۰۰ ۹٫۴۳
۱۱ ۳ ۱۱۰ × ۱۱۰ ۱۰٫۳۸
۱۲ ۳ ۱۳۵ × ۱۳۵ ۱۲٫۷۳
۱۳ ۳ ۱۴۰ × ۱۴۰ ۱۳٫۲
۱۴ ۳٫۵ ۴۵ × ۴۵ ۴٫۹۵
۱۵ ۳٫۵ ۵۰ × ۵۰ ۵٫۵
۱۶ ۳٫۵ ۶۰ × ۶۰ ۶٫۶
۱۷ ۳٫۵ ۷۰ × ۷۰ ۷٫۷
۱۸ ۳٫۵ ۸۰ × ۸۰ ۸٫۸
۱۹ ۳٫۵ ۹۰ × ۹۰ ۹٫۹
۲۰ ۳٫۵ ۱۰۰ × ۱۰۰ ۱۰٫۹۵
۲۱ ۳٫۵ ۱۱۰ × ۱۱۰ ۱۱
۲۲ ۳٫۵ ۱۳۵ × ۱۳۵ ۱۴٫۸۵
۲۳ ۳٫۵ ۱۴۰ × ۱۴۰ ۱۵٫۴

 

 

وزن قوطی مربع
ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
۱ ۴ ۵۰ × ۵۰ ۶٫۲۸
۲ ۴ ۶۰ × ۶۰ ۷٫۵۶
۳ ۴ ۷۰ × ۷۰ ۸٫۸
۴ ۴ ۸۰ × ۸۰ ۱۰٫۰۶
۵ ۴ ۹۰ × ۹۰ ۱۱٫۳۲
۶ ۴ ۱۰۰ × ۱۰۰ ۱۲٫۵۷
۷ ۴ ۱۱۰ × ۱۱۰ ۱۳٫۷۲
۸ ۴ ۱۳۵ × ۱۳۵ ۱۶٫۹۷
۹ ۴ ۱۴۰ × ۱۴۰ ۱۷٫۶۱
۱۰ ۴٫۵ ۱۰۰ × ۱۰۰ ۱۴٫۱۵
۱۱ ۴٫۵ ۱۱۰ × ۱۱۰ ۱۵٫۵۶
۱۲ ۴٫۵ ۱۳۵ × ۱۳۵ ۱۹٫۰۱
۱۳ ۴٫۵ ۱۴۰ × ۱۴۰ ۱۹٫۸۱

 

 

وزن پروفیل قوطی
ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
۱ ۵ ۱۰۰ × ۱۰۰ ۱۵٫۷۲
۲ ۵ ۱۱۰ × ۱۱۰ ۱۷٫۲۹
۳ ۵ ۱۳۵ × ۱۳۵ ۲۱٫۲۲
۴ ۵ ۱۴۰ × ۱۴۰ ۲۲٫۰۱

 

 

جدول وزن پروفیل قوطی مربع
ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
۱ ۶ ۱۰۰ × ۱۰۰ ۱۸٫۸۶
۲ ۶ ۱۱۰ × ۱۱۰ ۲۰٫۷۵
۶۷۳ ۶ ۱۳۵ × ۱۳۵ ۲۵٫۴۷
۴ ۶ ۱۴۰ × ۱۴۰ ۲۶٫۴۱

 

جدول وزنی پروفیل مستطیلی

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
۱ ۱ ۱۰×۲۰ ۰٫۴۷
۲ ۱ ۱۰×۲۵ ۰٫۵۵
۳ ۱ ۱۰×۳۰ ۰٫۷۱
۴ ۱ ۲۰×۳۰ ۰٫۷۹
۵ ۱ ۲۰×۴۰ ۰٫۹۴
۶ ۱ ۳۰×۴۰ ۱٫۱
۷ ۱٫۲۵ ۱۰×۲۰ ۰٫۶
۸ ۱٫۲۵ ۱۰×۲۵ ۰٫۶۹
۹ ۱٫۲۵ ۱۰×۳۰ ۰٫۷۹
۱۰ ۱٫۲۵ ۲۰×۳۰ ۰٫۹۸
۱۱ ۱٫۲۵ ۲۰×۴۰ ۱٫۱۸
۱۲ ۱٫۲۵ ۳۰×۴۰ ۱٫۳۷
۱۳ ۱٫۵ ۱۰×۲۰ ۰٫۷۱
۱۴ ۱٫۵ ۱۰×۲۵ ۰٫۸۳
۱۵ ۱٫۵ ۱۰×۳۰ ۰٫۹۴
۱۶ ۱٫۵ ۲۰×۳۰ ۱٫۱۸
۱۷ ۱٫۵ ۲۰×۴۰ ۱٫۴۱
۱۸ ۱٫۵ ۳۰×۴۰ ۱٫۶۵
۱۹ ۱٫۵ ۵۰×۴۰ ۲٫۱۲
۲۰ ۱٫۵ ۲۵×۵۰ ۱٫۷۷
۲۱ ۱٫۵ ۳۰×۵۰ ۱٫۸۹
۲۲ ۱٫۵ ۲۰×۶۰ ۱٫۸۹
۲۳ ۱٫۵ ۳۰×۶۰ ۲٫۱۲
۲۴ ۱٫۵ ۴۰×۶۰ ۲٫۳۶
۲۵ ۱٫۵ ۵۰×۶۰ ۲٫۵۹
۲۶ ۱٫۵ ۴۰×۸۰ ۲٫۸۳
۲۷ ۲ ۱۰×۲۰ ۰٫۹۴
۲۸ ۲ ۱۰×۲۵ ۱٫۰۰۱
۲۹ ۲ ۱۰×۳۰ ۱٫۲۶
۳۰ ۲ ۲۰×۳۰ ۱٫۵۷
۳۱ ۲ ۲۰×۴۰ ۱٫۸۹
۳۲ ۲ ۳۰×۴۰ ۲٫۲
۳۳ ۲ ۵۰×۴۰ ۲٫۸۳
۳۴ ۲ ۲۵×۵۰ ۲٫۳۶
۳۵ ۲ ۳۰×۵۰ ۲٫۵۲
۳۶ ۲ ۲۰×۶۰ ۲٫۵۱
۳۷ ۲ ۳۰×۶۰ ۲٫۱۴
۳۸ ۲ ۴۰×۶۰ ۳٫۱۴
۳۹ ۲ ۵۰×۶۰ ۳٫۴۶
۴۰ ۲ ۴۰×۸۰ ۳٫۷۷
۴۱ ۲ ۶۰×۸۰ ۴٫۴
۴۲ ۲ ۴۰×۱۰۰ ۴٫۴
۴۳ ۲ ۵۰×۱۰۰ ۴٫۷۲
۴۴ ۲ ۶۰×۱۲۰ ۵٫۶۶
۴۵ ۲٫۵ ۲۰×۳۰ ۱٫۹۶
۴۶ ۲٫۵ ۲۰×۴۰ ۲٫۳۶
۴۷ ۲٫۵ ۳۰×۴۰ ۲٫۷۵
۴۸ ۲٫۵ ۵۰×۴۰ ۳٫۵۴
۴۹ ۲٫۵ ۲۵×۵۰ ۲٫۹۵
۵۰ ۲٫۵ ۳۰×۵۰ ۳٫۱۴
۵۱ ۲٫۵ ۲۰×۶۰ ۳٫۱۴
۵۲ ۲٫۵ ۳۰×۶۰ ۳٫۵۴
۵۳ ۲٫۵ ۴۰×۶۰ ۳٫۹۳
۵۴ ۲٫۵ ۵۰×۶۰ ۴٫۳۲
۵۵ ۲٫۵ ۴۰×۸۰ ۴٫۷۲
۵۶ ۲٫۵ ۶۰×۸۰ ۵٫۵
۵۷ ۲٫۵ ۴۰×۱۰۰ ۵٫۵
۵۸ ۲٫۵ ۵۰×۱۰۰ ۵٫۸۹
۵۹ ۲٫۵ ۶۰×۱۲۰ ۷٫۰۷
۶۰ ۲٫۵ ۶۰×۲۲۰ ۱۱٫۰۰۴
۶۱ ۳ ۲۰×۴۰ ۲٫۸۳
۶۲ ۳ ۳۰×۴۰ ۳٫۳
۶۳ ۳ ۵۰×۴۰ ۴٫۲۴
۶۴ ۳ ۲۵×۵۰ ۳٫۵۴
۶۵ ۳ ۳۰×۵۰ ۳٫۷۷
۶۶ ۳ ۲۰×۶۰ ۳٫۷۷
۶۷ ۳ ۳۰×۶۰ ۴٫۲۴
۶۸ ۳ ۴۰×۶۰ ۴٫۷۲
۶۹ ۳ ۵۰×۶۰ ۵٫۱۹
۷۰ ۳ ۴۰×۸۰ ۵٫۶۶
۷۱ ۳ ۶۰×۸۰ ۶٫۶
۷۲ ۳ ۴۰×۱۰۰ ۶٫۶
۷۳ ۳ ۵۰×۱۰۰ ۷٫۰۷
۷۴ ۳ ۶۰×۱۲۰ ۸٫۴۵
۷۵ ۳ ۶۰×۲۲۰ ۱۳٫۲۲
۷۶ ۳٫۵ ۵۰×۴۰ ۴٫۹۵
۷۷ ۳٫۵ ۳۰×۶۰ ۴٫۹۵
۷۸ ۳٫۵ ۴۰×۶۰ ۵٫۵
۷۹ ۳٫۵ ۵۰×۶۰ ۶٫۰۵
۸۰ ۳٫۵ ۴۰×۸۰ ۶٫۶
۸۱ ۳٫۵ ۶۰×۸۰ ۷٫۷
۸۲ ۳٫۵ ۴۰×۱۰۰ ۷٫۷
۸۳ ۳٫۵ ۵۰×۱۰۰ ۸٫۲۵
۸۴ ۳٫۵ ۶۰×۱۲۰ ۹٫۹۱
۸۵ ۳٫۵ ۶۰×۲۲۰ ۱۵٫۴۱
۸۶ ۴ ۴۰×۶۰ ۶٫۲۳
۸۷ ۴ ۵۰×۶۰ ۶٫۹۲
۸۸ ۴ ۴۰×۸۰ ۷٫۵۴
۸۹ ۴ ۶۰×۸۰ ۸٫۸
۹۰ ۴ ۴۰×۱۰۰ ۸٫۸
۹۱ ۴ ۵۰×۱۰۰ ۹٫۴۳
۹۲ ۴ ۶۰×۱۲۰ ۱۱٫۳۲
۹۳ ۴ ۶۰×۲۲۰ ۱۷٫۶۱
۹۴ ۴٫۵ ۶۰×۲۲۰ ۱۹٫۸۱
۹۵ ۵ ۶۰×۲۲۰ ۲۲
۹۶ ۶ ۶۰×۲۲۰ ۲۶٫۴۱

 

جداول اشتال پروفیل

جدول وزنی پروفیل در بالا ذکر شد حال به بررسی جدول وزنی اشتال می‌پردازیم. هدف از تهیه جداول اشتال ارائه اطلاعاتی کامل از قوطی‌های ساختمانی است، بنابراین جداول اشتال یکی از ابزارهای مهم برای مهندسین و شرکت‌های عمرانی خواهد بود. مشخصات مهم ابعادی و هندسی مقطع نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول  برای هر مقطع فولادی در اندازه‌های مختلف و با استاندارد DIN آلمان ارائه شده است.

 

پروفیل مربع | جدول وزنی پروفیل مقطع پروفیل مربع

 

جدول اشتال پروفیل مربع

a × s F G J W i
mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm
۴۰ × ۲٫۹ ۴٫۲۳ ۳٫۳۲ ۹٫۶۶ ۴٫۸۳ ۱٫۵۱
۴۰ × ۴ ۵٫۶۲ ۴٫۴۱ ۱۲٫۱ ۶٫۰۵ ۱٫۴۷
۵۰ × ۲٫۹ ۵٫۳۹ ۴٫۲۳ ۱۹٫۸ ۷٫۹۴ ۱٫۹۲
۵۰ × ۴ ۷٫۲۲ ۵٫۶۷ ۲۵٫۴ ۱۰٫۱ ۱٫۸۷
۶۰ × ۲٫۹ ۶٫۵۵ ۵٫۱۴ ۳۵٫۵ ۱۱٫۸ ۲٫۳۳
۶۰ × ۴ ۸٫۸۲ ۶٫۹۳ ۴۵٫۹ ۱۵٫۳ ۲٫۲۸
۶۰ × ۵ ۱۰٫۸ ۸٫۴۷ ۵۴٫۱ ۱۸ ۲٫۲۴
۷۰ × ۳٫۲ ۸٫۴۶ ۶٫۶۴ ۶۲٫۷ ۱۷٫۹ ۲٫۷۲
۷۰ × ۴ ۱۰٫۴ ۸٫۱۸ ۷۵٫۳ ۲۱٫۵ ۲٫۶۹
۷۰ × ۵ ۱۲٫۸ ۱۰ ۸۹٫۶ ۲۵٫۶ ۲٫۶۵
۸۰ × ۳٫۶ ۱۰٫۹ ۸٫۵۵ ۱۰۶ ۲۶٫۴ ۳٫۱۱
۸۰ × ۴٫۵ ۱۳٫۴ ۱۰٫۵ ۱۲۷ ۳۱٫۷ ۳٫۰۸
۸۰ × ۵٫۶ ۱۶٫۴ ۱۲٫۹ ۱۵۱ ۳۷٫۶ ۳٫۰۳
۹۰ × ۳٫۶ ۱۲٫۳ ۹٫۶۸ ۱۵۳ ۳۴ ۳٫۵۲
۹۰ × ۴٫۵ ۱۵٫۲ ۱۱٫۹ ۱۸۵ ۴۱ ۳٫۴۸
۹۰ × ۵٫۶ ۱۸٫۶ ۱۴٫۶ ۲۲۰ ۴۹ ۳٫۴۴
۱۰۰ × ۴ ۱۵٫۲ ۱۲ ۲۳۳ ۴۶٫۶ ۳٫۹۱
۱۰۰ × ۵ ۱۸٫۸ ۱۴٫۷ ۲۸۱ ۵۶٫۳ ۳٫۸۷
۱۰۰ × ۶٫۳ ۲۳٫۳ ۱۸٫۳ ۳۳۹ ۶۷٫۸ ۳٫۸۲
۱۲۰ × ۴٫۵ ۲۰٫۵ ۱۶٫۱ ۴۵۲ ۷۵٫۳ ۴٫۷
۱۲۰ × ۵٫۶ ۲۵٫۱ ۱۹٫۷ ۵۴۴ ۹۰٫۶ ۴٫۶۵
۱۲۰ × ۶٫۳ ۲۸ ۲۲ ۵۹۸ ۹۹٫۷ ۴٫۶۲
۱۴۰ × ۵٫۶ ۲۹٫۶ ۲۳٫۳ ۸۸۵ ۱۲۶ ۵٫۴۷
۱۴۰ × ۷٫۱ ۳۷ ۲۹ ۱۰۸۰ ۱۵۴ ۵٫۴
۱۴۰ × ۸٫۸ ۴۵ ۳۵٫۳ ۱۲۸۰ ۱۸۲ ۵٫۳۳
۱۶۰ × ۶٫۳ ۳۷٫۷ ۲۹٫۶ ۱۴۶۰ ۱۸۳ ۶٫۲۳
۱۶۰ × ۸ ۴۷ ۳۶٫۹ ۱۷۸۰ ۲۲۲ ۶٫۱۵
۱۶۰ × ۱۰ ۵۷٫۴ ۴۵٫۱ ۲۱۰۰ ۲۶۳ ۶٫۰۵
۱۸۰ × ۶٫۳ ۴۲٫۸ ۳۳٫۶ ۲۱۲۰ ۲۳۶ ۷٫۰۵
۱۸۰ × ۸ ۵۳٫۴ ۴۱٫۹ ۲۵۹۰ ۲۸۸ ۶٫۹۷
۱۸۰ × ۱۰ ۶۵٫۴ ۵۱٫۴ ۳۰۹۰ ۳۴۳ ۶٫۸۷
۲۰۰ × ۶٫۳ ۴۷٫۸ ۳۷٫۵ ۲۹۶۰ ۲۹۶ ۷٫۸۶
۲۰۰ × ۸ ۵۹٫۸ ۴۶٫۹ ۳۶۲۰ ۳۶۲ ۷٫۷۸
۲۰۰ × ۱۰ ۷۳٫۴ ۵۷٫۶ ۴۳۴۰ ۴۳۴ ۷٫۶۹
۲۲۰ × ۶٫۳ ۵۲٫۸ ۴۱٫۵ ۳۹۸۰ ۳۶۲ ۸٫۶۸
۲۲۰ × ۸ ۶۶٫۲ ۵۲ ۴۸۹۰ ۴۴۵ ۸٫۶
۲۲۰ × ۱۰ ۸۱٫۴ ۶۳٫۹ ۵۸۹۰ ۵۳۵ ۸٫۵
۲۶۰ × ۷٫۱ ۷۰٫۵ ۵۵٫۴ ۷۴۵۰ ۵۷۳ ۱۰٫۳
۲۶۰ × ۸٫۸ ۸۶٫۴ ۶۷٫۸ ۸۹۸۰ ۶۹۱ ۱۰٫۲
۲۶۰ × ۱۱ ۱۰۶ ۸۳٫۶ ۱۰۸۳۰ ۸۳۳ ۱۰٫۱
۲۸۰ × ۸ ۸۵٫۴ ۶۷ ۱۰۴۳۰ ۷۴۵ ۱۱
۲۸۰ × ۱۰ ۱۰۵ ۸۲٫۸ ۱۲۶۵۰ ۹۰۳ ۱۱
۲۸۰ × ۱۲٫۵ ۱۳۰ ۱۰۲ ۱۵۲۲۰ ۱۰۹۰ ۱۰٫۸
۳۲۰ × ۱۰ ۱۲۱ ۹۵٫۳ ۱۹۲۴۰ ۱۲۰۰ ۱۲٫۶
۳۲۰ × ۱۲٫۵ ۱۵۰ ۱۱۸ ۲۳۲۷۰ ۱۴۵۰ ۱۲٫۵
۳۲۰ × ۱۶ ۱۸۸ ۱۴۸ ۲۸۴۳۰ ۱۷۸۰ ۱۲٫۳
۳۶۰ × ۱۰ ۱۳۷ ۱۰۸ ۲۷۷۹۰ ۱۵۴۰ ۱۴٫۲
۳۶۰ × ۱۲٫۵ ۱۷۰ ۱۳۳ ۳۳۷۴۰ ۱۸۷۰ ۱۴٫۱
۳۶۰ × ۱۶ ۲۱۴ ۱۶۸ ۴۱۴۵۰ ۲۳۰۰ ۱۳٫۹
۴۰۰ × ۱۲٫۵ ۱۹۰ ۱۴۹ ۴۶۹۷۰ ۲۳۵۰ ۱۵٫۷
۴۰۰ × ۱۶ ۲۳۹ ۱۸۸ ۵۷۹۵۰ ۲۹۰۰ ۱۵٫۶
۴۰۰ × ۲۰ ۲۹۴ ۲۳۱ ۶۹۴۰۰ ۳۴۷۰ ۱۵٫۴
پروفیل مستطیلی | جدول وزنی پروفیل مقطع پروفیل مستطیلی

 

جدول اشتال پروفیل مستطیلی

 

a × b × s F G Jy Wy iy
mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm
۵۰ × ۳۰ × ۲٫۹ ۴٫۲۳ ۳٫۳۲ ۱۳٫۴ ۵٫۳۶ ۱٫۷۸ ۵٫۸۸ ۳٫۹۲ ۱٫۱۸
۵۰ × ۳۰ × ۴ ۵٫۶۲ ۴٫۴۱ ۱۶٫۹ ۶٫۷۵ ۱٫۷۳ ۷٫۲۵ ۴٫۸۳ ۱٫۱۴
۶۰ × ۴۰ × ۲٫۹ ۵٫۳۹ ۴٫۲۳ ۲۶ ۸٫۶۷ ۲٫۲ ۱۳٫۷ ۶٫۸۳ ۱٫۵۹
۶۰ × ۴۰ × ۴ ۷٫۲۲ ۵٫۶۷ ۳۳٫۳ ۱۱٫۱ ۲٫۱۵ ۱۷٫۳ ۸٫۶۵ ۱٫۵۵
۷۰ × ۴۰ × ۲٫۹ ۵٫۹۷ ۴٫۶۹ ۳۸٫۱ ۱۰٫۹ ۲٫۵۳ ۱۵٫۷ ۷٫۸۳ ۱٫۶۲
۷۰ × ۴۰ × ۴ ۸٫۰۲ ۶٫۳ ۴۹٫۲ ۱۴٫۱ ۲٫۴۸ ۱۹٫۹ ۹٫۹۵ ۱٫۵۸
۸۰ × ۴۰ × ۲٫۹ ۶٫۵۵ ۵٫۱۴ ۵۳٫۱ ۱۳٫۳ ۲٫۸۵ ۱۷٫۷ ۸٫۸۳ ۱٫۶۴
۸۰ × ۴۰ × ۴ ۸٫۸۲ ۶٫۹۳ ۶۹ ۱۷٫۳ ۲٫۸ ۲۲٫۵ ۱۱٫۳ ۱٫۶
۸۰ × ۴۰ × ۵ ۱۰٫۸ ۸٫۴۷ ۸۱٫۷ ۲۰٫۴ ۲٫۷۵ ۲۶٫۲ ۱۳٫۱ ۱٫۵۶
۹۰ × ۵۰ × ۳٫۲ ۸٫۴۶ ۶٫۶۴ ۸۹٫۷ ۱۹٫۹ ۳٫۲۶ ۳۵٫۵ ۱۴٫۲ ۲٫۰۵
۹۰ × ۵۰ × ۴ ۱۰٫۴ ۸٫۱۸ ۱۰۸ ۲۴ ۳٫۲۲ ۴۲٫۳ ۱۶٫۹ ۲٫۰۲
۹۰ × ۵۰ × ۵ ۱۲٫۸ ۱۰ ۱۲۹ ۲۸٫۷ ۳٫۱۸ ۴۹٫۹ ۱۹٫۹ ۱٫۹۸
۱۰۰ × ۵۰ × ۳٫۶ ۱۰٫۲ ۷٫۹۸ ۱۲۹ ۲۵٫۸ ۳٫۵۶ ۴۲٫۹ ۱۷٫۲ ۲٫۰۵
۱۰۰ × ۵۰ × ۴٫۵ ۱۲٫۵ ۹٫۸۳ ۱۵۵ ۳۱ ۳٫۵۲ ۵۰٫۹ ۲۰٫۴ ۲٫۰۲
۱۰۰ × ۵۰ × ۵٫۶ ۱۵٫۳ ۱۲ ۱۸۴ ۳۶٫۸ ۳٫۴۷ ۵۹٫۴ ۲۳٫۸ ۱٫۹۷
۱۰۰ × ۶۰ × ۳٫۶ ۱۰٫۹ ۸٫۵۵ ۱۴۶ ۲۹٫۱ ۳٫۶۶ ۶۵٫۲ ۲۱٫۷ ۲٫۴۵
۱۰۰ × ۶۰ × ۴٫۵ ۱۳٫۴ ۱۰٫۵ ۱۷۶ ۳۵٫۱ ۳٫۶۲ ۷۷٫۹ ۲۶ ۲٫۴۱
۱۰۰ × ۶۰ × ۵٫۶ ۱۶٫۴ ۱۲٫۹ ۲۰۹ ۴۱٫۸ ۳٫۵۷ ۹۱٫۸ ۳۰٫۶ ۲٫۳۷
۱۲۰ × ۶۰ × ۴ ۱۳٫۵ ۱۰٫۶ ۲۴۷ ۴۱٫۱ ۴٫۲۷ ۸۲٫۷ ۲۷٫۶ ۲٫۴۷
۱۲۰ × ۶۰ × ۵ ۱۶٫۶ ۱۳ ۲۹۶ ۴۹٫۳ ۴٫۲۲ ۹۸٫۲ ۳۲٫۷ ۲٫۴۳
۱۲۰ × ۶۰ × ۶٫۳ ۲۰٫۵ ۱۶٫۱ ۳۵۴ ۵۹ ۴٫۱۶ ۱۱۶ ۳۸٫۶ ۲٫۳۸
۱۴۰ × ۸۰ × ۴ ۱۶٫۷ ۱۳٫۱ ۴۳۸ ۶۲٫۵ ۵٫۱۲ ۱۸۳ ۴۵٫۷ ۳٫۳۱
۱۴۰ × ۸۰ × ۵ ۲۰٫۶ ۱۶٫۲ ۵۲۹ ۷۵٫۶ ۵٫۰۷ ۲۲۰ ۵۵ ۳٫۲۷
۱۴۰ × ۸۰ × ۶٫۳ ۲۵٫۵ ۲۰ ۶۳۹ ۹۱٫۳ ۵٫۰۱ ۲۶۳ ۶۵٫۸ ۳٫۲۱
۱۶۰ × ۹۰ × ۴٫۵ ۲۱٫۲ ۱۶٫۶ ۷۱۵ ۸۹٫۴ ۵٫۸۱ ۲۹۳ ۶۵٫۱ ۳٫۷۲
۱۶۰ × ۹۰ × ۵٫۶ ۲۵٫۹ ۲۰٫۴ ۸۵۸ ۱۰۷ ۵٫۷۵ ۳۵۰ ۷۷٫۷ ۳٫۶۷
۱۶۰ × ۹۰ × ۷٫۱ ۳۲٫۲ ۲۵٫۳ ۱۰۳۰ ۱۲۹ ۵٫۶۷ ۴۱۸ ۹۲٫۹ ۳٫۶
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۵٫۶ ۲۹٫۳ ۲۳ ۱۲۴۰ ۱۳۷ ۶٫۵ ۴۹۶ ۹۹٫۱ ۴٫۱۱
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۷٫۱ ۳۶٫۴ ۲۸٫۶ ۱۵۰۰ ۱۶۷ ۶٫۴۱ ۵۹۷ ۱۱۹ ۴٫۰۵
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۸٫۸ ۴۴٫۲ ۳۴٫۷ ۱۷۶۰ ۱۹۶ ۶٫۳۲ ۶۹۶ ۱۳۹ ۳٫۹۷
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۶٫۳ ۳۷٫۷ ۲۹٫۶ ۲۰۱۰ ۲۰۱ ۷٫۳ ۹۱۰ ۱۵۲ ۴٫۹۱
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۸ ۴۷ ۳۶٫۹ ۲۴۴۰ ۲۴۴ ۷٫۲۱ ۱۱۰۰ ۱۸۳ ۴٫۸۴
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۱۰ ۵۷٫۴ ۴۵٫۱ ۲۸۹۰ ۲۸۹ ۷٫۱ ۱۲۹۰ ۲۱۶ ۴٫۷۵
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۶٫۳ ۴۰٫۲ ۳۱٫۶ ۲۵۴۰ ۲۳۱ ۷٫۹۵ ۹۹۲ ۱۶۵ ۴٫۹۷
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۸ ۵۰٫۲ ۳۹٫۴ ۳۱۰۰ ۲۸۱ ۷٫۸۵ ۱۲۰۰ ۲۰۰ ۴٫۸۹
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۱۰ ۶۱٫۴ ۴۸٫۲ ۳۶۸۰ ۳۳۵ ۷٫۷۴ ۱۴۱۰ ۲۳۶ ۴٫۸
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۶٫۳ ۴۷٫۸ ۳۷٫۵ ۴۲۶۰ ۳۲۸ ۹٫۴۴ ۱۶۳۰ ۲۳۳ ۵٫۸۵
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۸ ۵۹٫۸ ۴۶٫۹ ۵۲۲۰ ۴۰۲ ۹٫۳۵ ۱۹۹۰ ۲۸۴ ۵٫۷۷
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۱۰ ۷۳٫۴ ۵۷٫۶ ۶۲۶۰ ۴۸۱ ۹٫۲۳ ۲۳۷۰ ۳۳۹ ۵٫۶۸
۲۶۰ × ۱۸۰ × ۶٫۳ ۵۲٫۸ ۴۱٫۵ ۵۰۷۰ ۳۹۰ ۹٫۸ ۲۸۸۰ ۳۲۰ ۷٫۳۹
۲۶۰ × ۱۸۰ × ۸ ۶۶٫۲ ۵۲ ۶۲۴۰ ۴۸۰ ۹٫۷۱ ۳۵۴۰ ۳۹۳ ۷٫۳۱
۲۶۰ × ۱۸۰ × ۱۰ ۸۱٫۴ ۶۳٫۹ ۷۵۱۰ ۵۷۸ ۹٫۶ ۴۲۴۰ ۴۷۲ ۷٫۲۲
۲۸۰ × ۱۸۰ × ۷٫۱ ۶۲ ۴۸٫۷ ۶۷۳۰ ۴۸۱ ۱۰٫۴ ۳۴۱۰ ۳۷۹ ۷٫۴۲
۲۸۰ × ۱۸۰ × ۸٫۸ ۷۵٫۹ ۵۹٫۶ ۸۱۰۰ ۵۷۸ ۱۰٫۳ ۴۰۹۰ ۴۵۴ ۷٫۳۴
۲۸۰ × ۱۸۰ × ۱۱ ۹۳٫۲ ۷۳٫۲ ۹۷۲۰ ۶۹۵ ۱۰٫۲ ۴۸۹۰ ۵۴۳ ۷٫۲۴
۲۸۰ × ۲۲۰ × ۸ ۷۵٫۸ ۵۹٫۵ ۸۶۵۰ ۶۱۸ ۱۰٫۷ ۵۹۷۰ ۵۴۳ ۸٫۸۸
۲۸۰ × ۲۲۰ × ۱۰ ۹۳٫۴ ۷۳٫۳ ۱۰۴۶۰ ۷۴۷ ۱۰٫۶ ۷۲۱۰ ۶۵۶ ۸٫۷۹
۲۸۰ × ۲۲۰ × ۱۲٫۵ ۱۱۵ ۹۰٫۱ ۱۲۵۴۰ ۸۹۶ ۱۰٫۵ ۸۶۲۰ ۷۸۴ ۸٫۶۷
۳۲۰ × ۱۸۰ × ۸٫۸ ۸۲٫۹ ۶۵٫۱ ۱۱۲۳۰ ۷۰۲ ۱۱٫۶ ۴۶۰۰ ۵۱۱ ۷٫۴۵
۳۲۰ × ۱۸۰ × ۱۰ ۹۳٫۴ ۷۳٫۳ ۱۲۵۱۰ ۷۸۲ ۱۱٫۶ ۵۱۱۰ ۵۶۸ ۷٫۴
۳۲۰ × ۱۸۰ × ۱۲٫۵ ۱۱۵ ۹۰ ۱۴۹۹۰ ۹۳۷ ۱۱٫۴ ۶۰۹۰ ۶۷۷ ۷٫۲۹
۳۲۰ × ۲۲۰ × ۸٫۸ ۸۹٫۹ ۷۰٫۶ ۱۲۹۳۰ ۸۰۸ ۱۲ ۷۲۷۰ ۶۶۱ ۸٫۹۹
۳۲۰ × ۲۲۰ × ۱۰ ۱۰۱ ۷۹٫۶ ۱۴۴۳۰ ۹۰۲ ۱۱٫۹ ۸۰۹۰ ۷۳۶ ۸٫۹۳
۳۲۰ × ۲۲۰ × ۱۲٫۵ ۱۲۵ ۹۷٫۹ ۱۷۳۶۰ ۱۰۸۰ ۱۱٫۸ ۹۷۰۰ ۸۸۲ ۸٫۸۲
۳۶۰ × ۲۲۰ × ۱۰ ۱۰۹ ۸۵٫۹ ۱۹۲۱۰ ۱۰۷۰ ۱۳٫۳ ۸۹۸۰ ۸۱۶ ۹٫۰۶
۳۶۰ × ۲۲۰ × ۱۲٫۵ ۱۳۵ ۱۰۶ ۲۳۱۷۰ ۱۲۹۰ ۱۳٫۱ ۱۰۷۸۰ ۹۸۰ ۸٫۹۴
۳۶۰ × ۲۲۰ × ۱۶ ۱۶۹ ۱۳۲ ۲۸۱۹۰ ۱۵۷۰ ۱۲٫۹ ۱۳۰۳۰ ۱۱۸۰ ۸٫۷۹
۴۰۰ × ۲۶۰ × ۱۱ ۱۳۷ ۱۰۸ ۳۰۳۳۰ ۱۵۲۰ ۱۴٫۹ ۱۵۶۱۰ ۱۲۰۰ ۱۰٫۷
۴۰۰ × ۲۶۰ × ۱۴٫۲ ۱۷۴ ۱۳۷ ۳۷۶۱۰ ۱۸۸۰ ۱۴٫۷ ۱۹۲۸۰ ۱۴۸۰ ۱۰٫۵
۴۰۰ × ۲۶۰ × ۱۷٫۵ ۲۱۱ ۱۶۶ ۴۴۴۴۰ ۲۲۲۰ ۱۴٫۵ ۲۲۶۸۰ ۱۷۴۰ ۱۰٫۴

 

تاریخ انتشار: دوشنبه 16 اردیبهشت 1398
اشتراک گذاری
دیدگاه کاربران3 دیدگاه
روح الله محمدی 1 سال پیش

سلام

صفا امیری 1 سال پیش

سلام علیکم وقت بخیر پروفل استیل ۶#۳ سانت نیاز دارم. هر شاخه شش متری آن چقدر در میآید؟

روح الله محمدی 1 سال پیش

خواستم یکبرگ درخواست خرید واستون ارسال کنم تا پیش فاکتورواسم ارسال کنید

جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگراممشاهده صفحه