چنانچه انتقادی به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویی به موقع، می توانید با شماره داخلی ۶۶۶ (صدای مشتری) تماس حاصل فرمایید.