مهدی شالی

کارشناس فروش

داخلى : ۶۴۴
  ۰۲۱۶۳۴۲۸
۰۹۱۹۳۰۱۴۲۷۷


رویا کیامرزی : کارشناس فروش

رویا کیامرزی

کارشناس فروش

داخلى :  ۶۲۰
  ۰۲۱۶۳۴۲۸
۰۹۱۰۹۱۰۰۷۹۱


th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام لوله و پروفیل

کانال تخصصی لوله و پروفیل آهن آنلاین :

https://telegram.me/AO_Pipe_box

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى ۶۶۶ (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارک جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

آهن آنلاین نماینده برترین کارخانه های تهران و شهرستان ها
سایز ضخامت طول تحویل قیمت (ریال) اطلاعات بیشتر
۱۰*۲۰ ۲ ۶ کارخانه 32,400  اطلاعات بیشتر
۲۰*۲۰ ۲ ۶ کارخانه 31,700  اطلاعات بیشتر
۲۰*۳۰ ۲ ۶ کارخانه 31,550  اطلاعات بیشتر
۳۰*۳۰ ۲ ۶ کارخانه 31,400  اطلاعات بیشتر
۲۰*۴۰ ۲ ۶ کارخانه 31,400  اطلاعات بیشتر
۴۰*۴۰ ۲ ۶ کارخانه 31,400  اطلاعات بیشتر
۳۰*۵۰ ۲ ۶ کارخانه 31,400  اطلاعات بیشتر
۵۰*۵۰ ۲ ۶ کارخانه 31,400  اطلاعات بیشتر
۳۰*۶۰ ۲ ۶ کارخانه 31,400  اطلاعات بیشتر
۶۰*۶۰ ۲ ۶ کارخانه 31,400  اطلاعات بیشتر
۴۰*۸۰ ۲ ۶ کارخانه 31,400  اطلاعات بیشتر
۸۰*۸۰ ۲ ۶ کارخانه 31,400  اطلاعات بیشتر
کلافی ۲ ۶ کارخانه 31,400  اطلاعات بیشتر
سپری ۲ ۶ کارخانه 31,400  اطلاعات بیشتر
لنگه دری ۲ ۶ کارخانه 31,400  اطلاعات بیشتر

آهن آنلاین نماینده برترین کارخانه های تهران و شهرستان ها
سایز ضخامت طول تحویل قیمت (ریال) اطلاعات بیشتر
۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۵۰*۳۰ ۲٫۵ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۵۰*۵۰ ۲٫۵ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۶۰*۳۰ ۲٫۵ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۶۰*۶۰ ۲٫۵ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۸۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۱۰۰*۱۰۰ ۲٫۵ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر

آهن آنلاین نماینده برترین کارخانه های تهران و شهرستان ها
سایز ضخامت طول تحویل قیمت (ریال)  اطلاعات بیشتر
۴۰*۴۰ ۳ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۵۰*۵۰ ۳ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۶۰*۶۰ ۳ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۷۰*۷۰ ۳ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۸۰*۴۰ ۳ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۸۰*۸۰ ۳ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۹۰*۹۰ ۳ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۱۲۰*۱۲۰ ۳ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر

آهن آنلاین نماینده برترین کارخانه های تهران و شهرستان ها
سایز ضخامت طول تحویل قیمت (ریال)  اطلاعات بیشتر
۶۰*۶۰ ۴ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۷۰*۷۰ ۴ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۸۰*۴۰ ۴ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۸۰*۶۰ ۴ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۸۰*۸۰ ۴ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۹۰*۹۰ ۴ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۱۰۰*۱۰۰ ۴ ۶ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۱۲۰*۱۲۰ ۴ ۱۲ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۱۲ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر
۱۵۰*۱۵۰ ۴ ۱۲ کارخانه 30,500  اطلاعات بیشتر

پروفیل های سفارشی
سایز ضخامت طول تحویل قیمت (ریال)  اطلاعات بیشتر
۵۰*۴۰ ۳ ۶ کارخانه تماس بگیرید
۸۰*۵۰ ۳ ۶ کارخانه تماس بگیرید
۸۰*۷۰ ۴ ۶ کارخانه تماس بگیرید
۹۰*۴۰ ۴ ۶ کارخانه تماس بگیرید
۱۰۰*۸۰ ۴ ۶ کارخانه تماس بگیرید
۱۰۰*۱۱۰ ۴ ۶ کارخانه تماس بگیرید
۱۱۰*۱۱۰ ۴ ۶ کارخانه تماس بگیرید
۱۲۰*۱۰۰ ۴ ۶ کارخانه تماس بگیرید
۱۶۰*۱۰۰ ۴ ۶ کارخانه تماس بگیرید
۱۶۰*۱۶۰ ۴ ۶ کارخانه تماس بگیرید

لیست قیمت پروفیل آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  10*20
پروفیل ۲  ۱۰*۲۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,400 
  2
  10*20
پروفیل ۲  ۱۰*۲۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
22,600 
  2
  10*25
پروفیل ۲  ۱۰*۲۵   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,550 
  2
  10*25
پروفیل ۲  ۱۰*۲۵   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
21,900 
  2
  10*30
پروفیل ۲  ۱۰*۳۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,700 
  2
  10*30
پروفیل ۲  ۱۰*۳۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  2
  20*20
پروفیل ۲  ۲۰*۲۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,700 
  2
  20*20
پروفیل ۲  ۲۰*۲۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
20,900 
  2
  20*30
پروفیل ۲  ۲۰*۳۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,550 
  2
  30*30
پروفیل ۲  ۳۰*۳۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,400 
  2
  30*30
پروفیل ۲  ۳۰*۳۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  2
  40*20
پروفیل ۲*۲۰*۴۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,400 
  2
  40*100
پروفیل ۲  ۴۰*۱۰۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  2
  40*100
پروفیل ۲  ۴۰*۱۰۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*20
پروفیل ۲  ۴۰*۲۰   اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*20
پروفیل ۲  ۴۰*۲۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
19,600 
  2
  40*30
پروفیل ۲  ۴۰*۳۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
19,600 
  2
  40*40
پروفیل ۲  ۴۰*۴۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,400 
  2
  40*40
پروفیل ۲  ۴۰*۴۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
19,600 
  2
  40*80
پروفیل ۴۰*۸۰ تهران شرق ۲ ۶ متری    تهران
کیلوگرم
31,400 
  2
  50*30
پروفیل ۲  ۵۰*۳۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,400 
  2
  50*50
پروفیل ۲  ۵۰*۵۰   تهران   ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,400 
  2
  60*30
پروفیل ۲*۳۰*۶۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,400 
  2
  60*60
پروفیل ۲*۶۰*۶۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,400 
  2
  60*60
پروفیل ۲  ۶۰*۶۰   کیهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
17,000 
  2
  60*60
پروفیل ۲  ۶۰*۶۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
20,600 
  2
  70*70
پروفیل ۲  ۷۰*۷۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
20,600 
  2
  80*80
پروفیل اصفهان ۲*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,400 
  2
  80*40
پروفیل تهران  ۲  ۸۰* ۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  80*120
پروفیل ۲  ۸۰*۱۲۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
20,600 
  2
  80*40
پروفیل ۲  ۸۰*۴۰   کیهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
17,100 
  2
  80*40
پروفیل ۲  ۸۰*۴۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
17,050 
  2
  90*90
پروفیل ۲  ۹۰*۹۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
20,600 
  2
  90*90
پروفیل ۲  ۹۰*۹۰  متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,500 
  2
  100*100
پروفیل ۲ ۱۰۰*۱۰۰  متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,500 
  2
  100*100
پروفیل ۲  ۱۰۰*۱۰۰   تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  100*100
پروفیل ۲  ۱۰۰*۱۰۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  140*140
پروفیل ۲  ۱۴۰*۱۴۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,400 
  2
  507
پروفیل تهران سپری ۵۰۷ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,400 
  2
  508
پروفیل تهران لنگه دری ۵۰۸ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,400 
  2
  509
پروفیل تهران کلافی ۵۰۹ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  40*40
پروفیل ۲٫۵  ۴۰*۴۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  2.5
  50*30
پروفیل ۲٫۵  ۵۰*۳۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  2.5
  50*50
پروفیل ۲٫۵  ۵۰*۵۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  2.5
  60*30
پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۳۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  2.5
  60*60
پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۶۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  2.5
  70*70
پروفیل ۲٫۵  ۷۰*۷۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  2.5
  80*40
پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۴۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  2.5
  80*80
پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۸۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  2.5
  90*90
پروفیل ۲٫۵  ۹۰*۹۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  2.5
  100*100
پروفیل ۲٫۵  ۱۰۰*۱۰۰   صدرا    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
30,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  40*40
پروفیل ۳  ۴۰*۴۰   متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,500 
  3
  40*40
پروفیل ۳  ۴۰*۴۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  3
  50*50
پروفیل ۳  ۵۰*۵۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  3
  60*40
پروفیل ۳  ۶۰*۴۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,700 
  3
  60*60
پروفیل ۳  ۶۰*۶۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  3
  70*70
پروفیل ۳  ۷۰*۷۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  3
  80*40
پروفیل ۳  ۸۰*۴۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  3
  80*40
پروفیل ۳  ۸۰*۴۰ متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,500 
  3
  80*80
پروفیل ۳  ۸۰*۸۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  3
  90*90
پروفیل ۳  ۹۰*۹۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  3
  100*100
پروفیل ۳  ۱۰۰*۱۰۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  3
  100*100
پروفیل ۳  ۱۰۰*۱۰۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,800 
  3
  120*120
پروفیل ۳  ۱۲۰*۱۲۰   یاران    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  3
  120*120
پروفیل ۳  ۱۲۰*۱۲۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,800 
  3
  140*140
پروفیل ۳  ۱۴۰*۱۴۰   یاران    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  3
  140*140
پروفیل۳*۱۴۰*۱۴۰ متفرقه شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
23,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  40*20
پروفیل ۴  ۴۰*۲۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
20,150 
  4
  40*30
پروفیل ۴  ۴۰*۳۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
20,150 
  4
  40*40
پروفیل ۴  ۴۰*۴۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
20,150 
  4
  60*100
پروفیل ۴  ۶۰*۱۰۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
21,050 
  4
  60*40
پروفیل ۴  ۶۰*۴۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
20,150 
  4
  60*60
پروفیل ۴  ۶۰*۶۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  4
  70*70
پروفیل ۴  ۷۰*۷۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  4
  80*40
پروفیل ۴  ۸۰*۴۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  4
  80*60
پروفیل ۴  ۸۰*۶۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  4
  90*90
پروفیل ۴  ۹۰*۹۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
  4
  140*140
پروفیل ۴  ۱۴۰*۱۴۰   تهران شرق    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
30,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
پروفیل ۸  ۸۰*۸۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  8
  90*90
پروفیل ۸  ۹۰*۹۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  8
  100*100
پروفیل ۸  ۱۰۰*۱۰۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  8
  120*120
پروفیل ۸  ۱۲۰*۱۲۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  8
  140*140
پروفیل ۸  ۱۴۰*۱۴۰   تهران شرق    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  8
  150*100
پروفیل ۸  ۱۵۰*۱۰۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  8
  150*150
پروفیل ۸  ۱۵۰*۱۵۰   تهران شرق    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  8
  180*100
پروفیل ۸  ۱۸۰*۱۰۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  8
  180*180
پروفیل ۸  ۱۸۰*۱۸۰   تهران شرق    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  8
  200*100
پروفیل ۸  ۲۰۰*۱۰۰   تهران شرق    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
35,500 
  8
  250*150
پروفیل ۸  ۲۵۰*۱۵۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
30,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  120*120
پروفیل ۵  ۱۲۰*۱۲۰   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
30,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  10*20
پروفیل تهران ۲*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,700 
  2
  10*30
پروفیل تهران ۲*۱۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,000 
  2
  10*20
پروفیل ۲*۱۰*۲۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,700 
  2
  20*20
پروفیل تهران ۲*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,000 
  2
  20*30
پروفیل تهران ۲*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,850 
  2
  20*30
پروفیل ۲*۲۰**۳۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,850 
  2
  20*20
پروفیل ۲*۲۰*۲۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,000 
  2
  30*30
پروفیل تهران ۲*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  30*30
پروفیل ۲*۳۰*۳۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*40
پروفیل اصفهان ۲*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*30
پروفیل تهران ۲*۳۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*80
پروفیل تهران ۲*۴۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*30
پروفیل ۲*۳۰*۴۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*100
پروفیل ۲*۴۰*۱۰۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*40
پروفیل ۲*۴۰*۴۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  50*50
پروفیل ۲  ۵۰*۵۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  50*30
پروفیل ۵۰*۳۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  60*60
پروفیل تهران ۲*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  60*40
پروفیل تهران ۲*۴۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  60*40
پروفیل ۲*۴۰*۶۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  60*30
پروفیل ۲  ۶۰*۳۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  60*40
پروفیل ۶۰*۴۰ تهران ۲ ۶ متری    تهران
کیلوگرم
28,700 
  2
  70*70
پروفیل ۲*۷۰*۷۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  70*70
پروفیل ۲  ۷۰*۷۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  80*40
پروفیل تهران ۲*۴۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  80*80
پروفیل تهران ۲*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  80*40
پروفیل ۲*۴۰*۸۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  80*60
پروفیل ۲  ۸۰*۶۰   تهران   شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  90*90
پروفیل اصفهان ۲*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  90*90
پروفیل تهران ۲*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  100*50
پروفیل ۲  ۱۰۰*۵۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  2
  100*50
پروفیل ۲  ۱۰۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  40*100
پروفیل ۲٫۵*۴۰*۱۰۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  40*80
پروفیل ۲٫۵*۴۰*۸۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  40*100
پروفیل ۲٫۵  ۴۰*۱۰۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  40*30
پروفیل ۲٫۵  ۴۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  40*40
پروفیل ۲٫۵  ۴۰*۴۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  50*30
پروفیل ۲٫۵  ۵۰*۳۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  50*50
پروفیل ۲٫۵  ۵۰*۵۰   اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  60*40
پروفیل ۲٫۵*۴۰*۶۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  60*60
پروفیل ۲  ۶۰*۶۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  60*30
پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۳۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  60*40
پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۴۰   اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  60*60
پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۶۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  70*70
پروفیل ۲٫۵*۷۰*۷۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  80*60
پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۶۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  80*60
پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  80*80
پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۸۰   اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  90*90
پروفیل ۲/۵*۹۰*۹۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  100*50
پروفیل تهران ۲٫۵*۵۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  100*100
پروفیل ۲٫۵  ۱۰۰*۱۰۰   تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  100*50
پروفیل ۲٫۵  ۱۰۰*۵۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  40*40
پروفیل ۳  ۴۰*۴۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  3
  50*30
پروفیل ۳*۳۰*۵۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  3
  50*30
پروفیل ۳  ۵۰*۳۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,900 
  3
  50*50
پروفیل ۳  ۵۰*۵۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,900 
  3
  80*80
پروفیل ۳*۸۰*۸۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  3
  80*40
پروفیل ۳  ۸۰*۴۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  3
  100*50
پروفیل ۳  ۱۰۰*۵۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,900 
  3
  100*50
پروفیل ۳  ۱۰۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  چارچوب فرانسه
پروفیل تهران چارچوب فرانسه ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  10*20
پروفیل ۲  ۱۰*۲۰   متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,900 
  2
  20*20
پروفیل ۲  ۲۰*۲۰  متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,200 
  2
  20*30
پروفیل ۲  ۲۰*۳۰   متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,050 
  2
  30*30
پروفیل ۲  ۳۰*۳۰ متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
30,900 
  2
  40*20
پروفیل ۲*۴۰*۲۰ متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
30,900 
  2
  40*40
پروفیل ۲  ۴۰*۴۰   متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
30,900 
  2
  50*30
پروفیل ۲  ۵۰*۳۰  متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
30,900 
  2
  50*50
پروفیل ۲  ۵۰*۵۰   متفرقه    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
30,900 
  2
  80*40
پروفیل ۲  ۸۰*۴۰  متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
30,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  40*40
پروفیل ۲٫۵  ۴۰*۴۰   متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,800 
  2.5
  60*40
پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۴۰  متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  40*100
پروفیل متفرقه ۲*۴۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,600 
  2
  40*30
پروفیل ۴۰*۳۰ متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,600 
  2
  60*30
پروفیل متفرقه ۲*۳۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,600 
  2
  60*40
پروفیل متفرقه ۲*۴۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,600 
  2
  80*60
پروفیل ۲  ۸۰*۶۰   متفرقه    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,600 
  2
  100*50
پروفیل ۲  ۱۰۰*۵۰   متفرقه    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  40*100
پروفیل ۲٫۵  ۴۰*۱۰۰ متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,600 
  2.5
  40*30
پروفیل ۲٫۵  ۴۰*۳۰   متفرقه    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,600 
  2.5
  50*50
پروفیل ۲٫۵  ۵۰*۵۰ متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,600 
  2.5
  60*30
پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۳۰   متفرقه    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,600 
  2.5
  80*40
پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۴۰  متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,600 
  2.5
  80*60
پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۶۰   متفرقه    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,600 
  2.5
  100*50
پروفیل ۲٫۵  ۱۰۰*۵۰   متفرقه    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  50*30
پروفیل ۳  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
24,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  20*20
پروفیل تهران ۲*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
 
پروفیل ۲٫۵    صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  50*50
پروفیل ۳  ۵۰*۵۰   متفرقه    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,600 
  3
  100*50
پروفیل ۳  ۱۰۰*۵۰   متفرقه    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,600 
  3
  120*120
پروفیل ۳ ۱۲۰*۱۲۰   متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  10*20
پروفیل ۱۰*۲۰ یاران ۲ ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
23,900 
  2
  10*25
پروفیل ۱۰*۲۵ یاران ۲ ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
24,300 
  2
  10*30
پروفیل ۱۰*۳۰ یاران ۲ ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
24,100 
  2
  20*20
پروفیل ۲۰*۲۰ یاران ۲ ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
24,100 
  2
  20*30
پروفیل ۲۰*۳۰ یاران ۲ ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
23,950 
  2
  30*30
پروفیل ۳۰*۳۰ یاران ۲ ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
23,800 
  2
  40*40
پروفیل ۴۰*۴۰ یاران ۲ ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
23,800 
  2
  70*70
پروفیل ۷۰*۷۰ یاران ۲ ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
23,800 
  2
  140*140
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰ یاران ۲ ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
23,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  10*20
پروفیل ۳  ۱۰*۲۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,900 
  3
  10*25
پروفیل ۳  ۱۰*۲۵   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
24,300 
  3
  10*30
پروفیل ۳  ۱۰*۳۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
24,100 
  3
  20*20
پروفیل ۳  ۲۰*۲۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
24,100 
  3
  20*30
پروفیل ۳  ۲۰*۳۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,950 
  3
  30*30
پروفیل ۳  ۳۰*۳۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,800 
  3
  40*40
پروفیل ۳  ۴۰*۴۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,800 
  3
  60*40
پروفیل ۳  ۶۰*۴۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,800 
  3
  60*60
پروفیل ۳  ۶۰*۶۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,800 
  3
  80*40
پروفیل ۳  ۸۰*۴۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,800 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام لوله و پروفیل

کانال تخصصی لوله و پروفیل آهن آنلاین :

https://telegram.me/AO_Pipe_box

مهدی شالی : کارشناس فروش

مهدی شالی

کارشناس فروش

داخلى : 644
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014277

رویا کیامرزی : کارشناس فروش

رویا کیامرزی

کارشناس فروش

داخلى : 620
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100791