لیست قیمت ورق گالوانیزه آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 461 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۳ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  0.3
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۳ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
41,150 
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
40,800 
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
40,500 
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
40,800 
  0.4
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
39,400 
  0.4
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
39,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.45
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
22,800 
  0.45
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,500 
  0.45
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  0.45
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
31,850 
  0.45
  2500*1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ هفت الماس ۲۵۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,650 
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,050 
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
35,400 
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,500 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۲۵۰رول کارخانه
کیلوگرم
37,750 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,150 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,000 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,700 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.55
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,800 
  0.55
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,100 
  0.55
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,700 
  0.55
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۰۰۰رول کارخانه
کیلوگرم
36,950 
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,350 
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,300 
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,800 
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,000 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,150 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,750 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,000 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,700 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.65
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۰۰۰رول کارخانه
کیلوگرم
36,150 
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰رول تهران
کیلوگرم
36,500 
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,200 
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,250 
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۲۵۰رول کارخانه
کیلوگرم
35,850 
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,200 
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,900 
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,900 
  0.7
  2500*1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۲۵۰۰*۱۲۵۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.7
  2500*1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۲۵۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
 
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد رول کارخانه
کیلوگرم
35,450 
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد ۱۰۰۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,850 
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,000 
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,700 
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,650 
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,800 
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,500 
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,500 
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,500 
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,050 
  0.8
  2000*1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۲۰۰۰*۱۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
34,700 
  0.8
  2500*1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۲۵۰۰*۱۲۵۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.8
  2500*1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۲۵۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
34,650 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,750 
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,150 
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,900 
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,600 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,150 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,300 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,300 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,000 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,000 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,450 
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,050 
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,200 
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,000 
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,900 
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه
کیلوگرم
36,500 
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,050 
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,650 
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,800 
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,250 
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,850 
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,000 
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,700 
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,450 
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,600 
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.35
  2500*1250
ورق گالوانیزه ۱٫۳۵ هفت الماس ۲۵۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
8,350 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,450 
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,900 
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,200 
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,750 
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,800 
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,700 
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,050 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.6
  2500*1250
ورق گالوانیزه ۱٫۶ هفت الماس ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
8,600 
  1.6
  2500*1250
ورق گالوانیزه ۱٫۶ هفت الماس ۲۵۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
8,690 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
39,450 
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
39,050 
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
39,200 
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
38,900 
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
38,900 
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
39,050 
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
38,650 
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,800 
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
38,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,550 
  2.5
  1250
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,250 
  2.5
  1250
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
40,550 
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
41,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
42,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,950 
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
37,550 
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,650 
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
38,250 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
38,250 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,150 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
37,750 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,650 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.55
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,150 
  0.55
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,750 
  0.55
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,150 
  0.55
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,750 
  0.55
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,450 
  0.55
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
38,050 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,250 
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,850 
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,450 
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
38,050 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,950 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,550 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,450 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
38,050 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,550 
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,250 
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
35,850 
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,950 
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,250 
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
35,850 
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,950 
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,550 
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,150 
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
37,750 
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,950 
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,550 
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,950 
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,550 
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,950 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,050 
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
35,650 
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,450 
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,250 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
35,850 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,450 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,350 
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
35,950 
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,450 
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,450 
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,950 
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.2
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,150 
  1.2
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,750 
  1.2
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,150 
  1.2
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,750 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,450 
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,450 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,350 
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,950 
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,550 
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,300 
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,950 
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
39,350 
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
38,950 
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,950 
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
38,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ چین ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ چین ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
40,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000
ورق گالوانیزه ۲٫۵ چین ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
48,500 
  2.5
  1250
ورق گالوانیزه ۲٫۵ چین ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
51,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000
ورق گالوانیزه ۳ چین ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,400 
  3
  1250
ورق گالوانیزه ۳ چین ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1000
ورق گالوانیزه ۴ چین ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,500 
  4
  1250
ورق گالوانیزه ۴ چین ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1250
ورق گالوانیزه ۵ چین ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
39,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1000
ورق گالوانیزه ۶ چین ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
54,100 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های رنگی،گالوانیزه،روغنی در کانال تلگرام  تین‌پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی تین‌پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_thinplate

ارائه خدمات خم ، برش و فرم دهی ورق

انواع برش شامل برش ورق در ابعاد مختلف ، برش رول به شیت ، نواربر و . . .

انواع فرمینگ شامل کرکره سینوسی ، ذوزنقه ، شادولاین، سفال ، ژنوآ ، پالرمو ، دامپا و .

امین صادقی : سرپرست فروش

امین صادقی

سرپرست فروش

داخلى : 643
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014380

کیمیا نیکونژاد : کارشناس فروش

کیمیا نیکونژاد

کارشناس فروش

داخلى : 667
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100226

گلبو عالی پور : کارشناس فروش

گلبو عالی پور

کارشناس فروش

داخلى : 691
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100442