اخبــار

IPN/INP

تیرآهن بال باریک شیبدار / آی پی ان در حال حاضرآی پی ان تولید ایران در بازار موجود نمی باشد بیشترمحصولکشور چین […]

تیرآهن

تیرآهن مهمترین نوع پروفیل های ساختمانی است که به دو صورت معمولی به فرم I ویا NP نوشته می شود در ساختمان […]