اخبــار

بومی سازی کارت کنترل سیستم انتقال مواد اولیه به کوره های قوس الکتریکی

با بومی سازی و بهینه سازی این ماژولها، ضمن رفع نیاز از واردات این تجهیز، مزایای دیگری از قبیل: کاهش هزینه خرید […]

سبد خرید

سبد خرید

محصول حذف شد. بازگرداندن

    تکمیل مشخصات

    بازگشت به سبد خرید

    تبریک

    درخواست شما با موفقیت ثبت شد
    اشتراک گذاری